Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | Reportér 24

Reportér 24
Begam Trnava
Označenie inzercie

ISSN 1338-032X   Dnes je 25. 3. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Expedicia  Za polárny kruh 2016
Označenie inzercie
Kazachstan Astana 2017
Označenie inzercie
Vysivanie na textil
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
Na zamyslenie...
Označenie inzercie
Označenie inzercie

Akosi ľuďom aj v Kalifornii nedochádza, že medzi povodňami a požiarmi je človek, ktorý poškodzuje krajinu.

Miloš Majko14. 10. 2017 21:59:34Aktuálne témy

Je mi ľúto, že Kalifornia zas horí. Akosi ľuďom aj v Kalifornii nedochádza, že medzi povodňami a požiarmi je človek, ktorý poškodzuje krajinu.

V apríli tohto roku na západnom pobreží USA, teda v Kalifornii som prelozil od Russian River, severne od San Francisca, kde teraz "úplne náhodou" horia lesy a v nich domy i ľudia, až po Los Angeles.

Pokusil som sa im vysvetliť, že medzi povodňami a požiarmi je človek, ktorý v nevedomosti vysušuje krajinu a privoláva si peklo.

Z pobytu aj v povodí Russian river som odporúčal kroky, čo majú robiť, ak chcú zastaviť povodne, suchá i požiare. Tu je moje odporúčanie:

RUSSIAN RIVER INITIATIVE
Vodný program pre povodie Russian river, pilotné in Green Valley River

Súčasný stav
V povodí Russian river je množstvo rizikových úsekov, ktoré v čase povodní prinášajú riziká vybrežovania vody z korýt povodí s výskytom častých záplav v období dažďov a v období sucha trpí povodie nedostatkom vody v ekosystémoch, nízke vodné stavy i časté vysychanie korýt vodných tokov.

Tým trpí biodiverzita a najviacej ichtyofauna vo vodných tokoch Z tohto pohľadu veľká časť mostov hlavne na malých vodných tokoch prináša riziká spojené s vylievaním vody z korýt a tvorba lokálnych záplav i poškodzovanie mostov tým, že na mostoch sa zachytáva splavované drevo, upcháva prietočný profil koryta a výsledok je často katastrofálny. Tieto mosty boli v minulosti vybudované na hydrológiu obdobia, kedy nedochádzalo k výskytu masívnych dažďov a rýchlej koncentrácii odtekajúcej dažďovej vody z poškodených častí povodí.

Zmeny využívania v území i premosťovanie potokov zvyšuje riziká sucha, extrémne formovanie pre komunity. Zmeny ekosystémov v povodí a hlavne urbanizácia vo všetkých urbanizovaných územiach spôsobujú minimálne 2 závažné zmeny:
1. Dažde spôsobujú intenzívny odtok dažďovej vody z povodia, ktorá vytvára povodňové vlny, ktoré formujú korytotvorné procesy v celej infraštruktúre riečnej sieti Russian river ktoré počas povodní odnášajú nie len štrky a sedimenty, ale aj do rieky padnuté stromy. Stromy odnáša povodňová vlna a zachytávajú sa na pilieroch mostov.

2. Povodňovou vlnou odnášané stromy so splavovanou biomasou (konáre, tráva) spolu so sedimentami, upcháva prietokové profily korýt pod mostami a vzdúva hladiny. Povodňové vlny sa v takých prípadoch preženú cez komunity a narobia veľké škody. Tento jav formovania povodňových vĺn s chaotickým padaním stromov do riek a intenzity unášania stromov a biomasy je počas výskytu povodní nekonrolovateľný a neovládateľný. Kinetická energia povodňových vĺn následne transportuje, triedi a ukladá biomasu, plaveniny a splaveniny v závislosti od prietočného profilu rieky v meste a mosty tieto riziká zvyšuje.

3. V závislosti od sklonu dna potokov sú korytotvorné procesy v rieke formované ukladaním splavenín na úsekoch z najmenším sklonom dna koryta – vznik plytkých častí koryta rieky, ktoré pri najbližšej povodňovej vlne spôsobuje vylievanie vody z koryta a záplavy v blízkom okolí, ak sa vytvorí prekážka, ako bola popísaná v bode 2.. Po vzdutí hladín na týchto úsekoch sa následne zvýši kinetická energia vodného toku, ktorá zosilní eróziu dna i brehov a následne naukladaný materiál po prúde odnáša do nižších častí riek aj padnuté stromy.

4. Využívanie krajiny a manažment povodí prináša so sebou a časovú i priestorovú zmenu rozdelenia zrážok. Veľmi rizikové pre vznik povodní, ale aj sucha sú časové zmeny rozdelenia zrážok. Predlžujú sa periódy bez dažďa a vyskytujú sa častejšie, extrémnejšie a intenzívnejšie zrážky kumulované do zimného obdobia. Naopak v letnom polroku táto odtečená voda chýba. Príčinou tejto zmeny je vyprázdňovanie vody z malých vodných cykloch vplyvom poškodenia ekosystémov, resp. ich premenou. Najvážnejšou premenou ekosystémov je klasická urbanizácia (zastrešovanie, asfaltovanie zemského povrchu) s odkanalizovaním dažďovej vody do najbližších potokov i samotných riek. Nárast extrémnych prívalových dažďov súvisí s dominanciou kolobehu vody vo veľkom vodnom cykle. Prinavrátenie vody do malých vodných cyklov, teda zadržiavanie dažďovej vody znižuje riziká výskytu extrémnych povodňových vĺn, ale aj rastu extrémnych prívalových dažďov.

5. Územie povodia Russian river trpí nedostatkom vody a potenciál je v zadržiavaní tej dažďovej vody v ekosystémoch, ktorá teraz odteká bez úžitku preč a spôsobuje škody. To znamená, voda, ktorá robí problémy, môže priniesť úžitok vo viacerých oblastiach (prevencia pred povodňami, suchom a klimatickou zmenou, nárast prírodného produkčného potenciálu a biodiverzity v území, prosperitu v území, pracovné príležitostí

Čo je cieľom

Je potrebné odstrániť príčiny zvyšovania povodňových rizík, sucha a klimatickej zmeny na vybranom čiastkovom povodí Russian river a získané poznatky replikovať na celé povodie. Také územie môže by napríklad mikropovodie Green Valley Creek a v ňom zrealizovať riešenia, ktoré:
1. Zníži sa odtok dažďových vôd z vybudovanej infraštruktúry ciest a poškodených plôch v územía rieka Green Walley Creek. mesta, ciest i všetkých poškodených častí povodia a z plôch poľnohospodárskych fariem a tým znížiť rýchlu koncentráciu odtekajúcej dažďovej vody z povodí do Russian river a jej prítokov a tým prinavrátiť vodu do malých vodných cyklov a znížiť výskyt extrémnych prívalových dažďov i extrémnych povodňových vĺn

2. Znížiť odtok dažďových a snehových vôd z povodí do riek a tým znížiť unášaciu silu povodňových vĺn, zabrániť padaniu stromov a ich odnášanie po prúde rieky a zachytávaniu na pilieroch mostov a vytváranie bariér a vylievanie povodňových vôd z koryta.

3. Toto prináša veľmi pozitívne benefity pre udržiavanie pomerne vysokých vodných stavov v období sucha, čím sa rieky stávajú klenotom v urbanizovanom prostredí a nie len odpadovou „stokou“ pre čo najrýchlejšie odvádzanie dažďových i snehových vôd z urbanizovaného prostredia

4. Dažďové vody, ktoré padajú na územie všetkých mies a obcí v povodí Russian river sú potenciálom, ktorý je možné využiť na ozdravovanie klímy celého povodia. Je to možné urobiť prostredníctvom komplexného integrovaného manažmentu dažďovej vody v urbánnych prostrediach tak, aby všetka dažďová voda ostávala v zelených zónach miest a obcí a ozdravovala klímu. Týmto riešením sa môžu mestá a obce v povodí významným inovatívnym priestorom podieľať na ozdravovaní klímy nie len v celej Kalifornii, ale aj celých USA. To môže prispieť k významnému rozvoju kongresovej turistiky, rozvoju organického farmárčenia i budovaní ekonomiky regiónu na báze vody a produkcie organických potravín s medzinárodným dosahom.

Čo je potrebné urobiť
1. Spracovať rámcovú analýzu možností využitia vodného potenciálu povodia Russian river a navrhnúť možné riešenia prevencie pred povodňami, suchom a klimatickou zmenou s návrhom modelového riešenia. Odporúčame povodie Green Valley Creek, ale analýza môže ukázať na vhodnejšie riešenie. Z hľadiska šetrenia času, odporúčame Green Valley Creek

2. Predložiť analýzu všetkým mestám a obciam v povodí prostredníctvom konferencie a pozvať ich k spolupráci na príprave a realizácii Akčného vodného plánu prevencie pred povodňami, suchom a zmenou klímy a podľa záujmu jednotlivých partnerov vybrať menšie povodie rieky/riečky, na ktorom urobiť podrobnú analýzu s návrhmi riešení zníženia odtoku dažďovej vody z územia na princípe nulového odtoku dažďovej vody z povodia. Odporúčame spracovať aj plán realizácie, monitoringu, výskumu pre vybrané modelové územie – Vytvoriť partnerstvo pre realizáciu projektu

3. Rozpracovať akčný plán manažmentu dažďovej vody na úrovni vybraného mesta a manuál v partnerstve s ostatnými zainteresovanými subjektami presadiť v celom povodí, aby sa vybrané mesto v regióne stalo unikátnym mestom Novej kultúry pre vodu, ako súčasť kvality života pre ľudí a zároveň ako súčasť konceptu trvaloudržateľnej ochrany vodných zdrojov celej Kalifornie a orientácie vodnej politiky na ekosystémovú ochranu, obnovu i využívanie vodných zdrojov

4. Na úrovni okresu (county) presadiť princíp : Každý vlastník pozemku/nehnuteľnosti nechá dažďovú vodu na svojom pozemku

5. Implementáciu programu naštartovať v partnerstve zo zainteresovanými inštitúciami, predovšetkým samosprávami miest a obcí v celom povodí s vytvorením centra akčného plánu, ktoré bude poskytovať vzdelávanie, metodické poradenstvo a informácie pre všetkých vlastníkov i užívateľov pôdy v povodí.

V Kalifornii, 13.apríl 2017

 

Zdroj: FB

Fotka Michala Kravcika.
Fotka Michala Kravcika.
Fotka Michala Kravcika.
Fotka Michala Kravcika.
Fotka Michala Kravcika.
 

 


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
›REGISTROVANÍ NICKOM‹
všetci

Pre pridávanie komentárov k článkom sa prihláste. Ak nemáte prihlasovacie meno a heslo, zaregistrujte sa tu.

Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
ATELIER MAJKO
Označenie inzercie
naEXpediciu.sk - cestovetelsky portal
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Kniha Nezna revolucia Mytny
Označenie inzercie
Zlate pastilky
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Cestovanie 1 B
Označenie inzercie
ATELIER MAJKO
Označenie inzercie
Vyhľadávanie
naEXpediciu.sk - cestovetelsky portal
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Posledné komentáre

Bezpecne mesto
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Kniha Nezna revolucia Mytny
Označenie inzercie
Zlate pastilky
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Cestovanie 1 B
Označenie inzercie
Bottom panel

© reporter24.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na reporter24.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign