ISSN 1337-8481

Za trištvrte roka 2019 horelo najčastejšie v sobotu, najviac požiarov vzniklo v marci

Prezídium HaZZ |MM|  Za trištvrte roka 2019 vzniklo na území Slovenskej republiky 7 751 požiarov, ktoré spôsobili škody vo výške viac ako 27 miliónov eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka došlo k nárastu počtu požiarov o 830 prípadov (nárast o 12 %), naopak – škody boli nižšie o 6 183 865 € (pokles o 18,6 %). Pri týchto požiaroch bolo usmrtených 19 osôb a zranených 209 osôb, pričom tieto hodnoty predstavujú oproti rovnakému obdobiu minulého roka pokles v počte usmrtených o 24 %, avšak v počte zranených ide o nárast, a to až o 53,7 %. Z celkového počtu usmrtených osôb 12 prekročilo vekovú hranicu 60 rokov, 6 osôb bolo vo vekovej kategórii od 15 do 60 rokov, usmrtené bolo aj jedno dieťa do veku 15 rokov. Najviac zranených (71,3 %) bolo vo veku od 15 do 60 rokov, takmer 20 % z celkového počtu zranených boli osoby staršie ako 60 rokov, zranených bolo tiež 12 detí.

Z hľadiska územnosprávneho členenia bolo najviac požiarov zaznamenaných v Košickom kraji (1 792), najmenej požiarov (552) v Trenčianskom kraji. Najvyššie materiálne škody spôsobili požiare v Bratislavskom kraji (5 380 680 €), najnižšie priame škody (2 098 125 €) vznikli v Nitrianskom kraji.

Zo štatistických údajov o požiarovosti za deväť mesiacov tohto roka vyplýva, že najviac požiarov vzniklo v mesiaci marec (1 783). Najčastejšie horelo v sobotu (1 197 požiarov), najmenej v stredu (1 026 požiarov) a v pondelok (1 025 požiarov). Z hľadiska času vzniku najviac požiarov vzniklo v časovom intervale od 15. do 16. hodiny (588).

Z hľadiska príčin vzniku požiarov viac ako polovica všetkých požiarov za trištvrte roka 2019 vznikla následkom nedbalosti a neopatrnosti dospelých osôb – 4 181 požiarov, pričom ide o nárast o 869 požiarov oproti vlaňajšku. Z toho najviac požiarov vzniklo v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov (1 640). Prevádzkovo-technické poruchy zapríčinili vznik 981 požiarov (o 76 menej ako v rovnakom období minulého roka), úmyselne bolo zapálených 778 požiarov (o 115 menej ako minulý rok). V 1 041 prípadoch (13,4 % z celkového počtu) príčina vzniku požiaru nebola zistená.

Celkovú bilanciu požiarovosti za trištvrte roka 2019 z hľadiska odvetví ekonomických činností najviac ovplyvnilo nakladanie s odpadom s počtom požiarov 1 323. Výška škody spôsobená týmito požiarmi dosiahla 1 956 740 € a zranilo sa 10 ľudí. Ďalším odvetvím s významným výskytom požiarov bolo bytové hospodárstvo. V tomto odvetví evidujeme 1 311 požiarov, ktorými bola spôsobená škoda vo výške 7 636 615 €. Požiare v bytovom hospodárstve spôsobili zranenia rôzneho charakteru 121 osobám a usmrtených bolo 14 osôb. V odvetví cestnej dopravy vzniklo 645 požiarov, žiadna osoba nebola pri týchto požiaroch usmrtená, avšak zranilo sa 13 osôb a škoda v uvedenom odvetví dosiahla 3 623 335 €. Takmer rovnaký počet požiarov ako v cestnej doprave malo poľnohospodárstvo (623), s výškou škody 1 687 620 €. Usmrtené osoby neboli, štyri osoby utrpeli zranenia.

Najpočetnejšiu skupinu vyhodnocovanú podľa priestoru vzniku tvoria požiare, ku ktorým došlo v prírodnom prostredí. Za hodnotené obdobie trištvrte roka vzniklo v tejto kategórii 5 748 požiarov, čo je o 878 viac ako vlani. Pri týchto požiaroch boli dve osoby usmrtené a 37 bolo zranených. Najpočetnejšiu skupinu v tom tvoria požiare trávnatých porastov a úhorov (1 792 požiarov).

Počet požiarov osobných, resp. dodávkových automobilov za trištvrte roka 2019 oproti minulému roku klesol, a to z 635 na 513 prípadov. Škody tento rok dosiahli 3 096 780 €, čo je pokles o 254 230 € oproti vlaňajšku. Klesol aj počet usmrtených o jednu osobu, no počet zranených naopak stúpol o troch. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov osobných, resp. dodávkových automobilov boli prevádzkovo-technické poruchy, v dôsledku ktorých vzniklo 330 požiarov, výška priamych škôd dosiahla 1 203 450 € a tri osoby boli zranené. Úmyselne bolo založených 118 požiarov osobných, resp. dodávkových automobilov, pričom škody boli vyčíslené na 1 594 465 €, tri osoby utrpeli zranenia.

Zdroj: HaZZ

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články