nedeľa, 19. septembra, 2021
ISSN 1338-032X

Nezabudli ste? Od 1. novembra musia byť všetky psy začipované

Od prvého novembra 2019 musia už byť všetky psy nad dvanásť týždňov začipované. A hoci niektorí majitelia čipovanie stále odmietajú, tejto povinnosti sa už vyhnúť nedá. Ak Váš domáci miláčik nebude začipovaný, veterinár ho nebude môcť ošetriť. Ak sa napriek tomu rozhodne takéto zvieratko ošetriť, môže dostať od Štátnej veterinárnej a potravinovej správy ako kontrolného orgánu pokutu, ktorá mu naozaj nebude stáť za riskovanie. Sankcia je vo výške od 1 750,- eur do 20 000,- eur.

Výnimkou sú jedine prípady ak ide napríklad psíkovi o život v dôsledku úrazu alebo vážneho akútneho ochorenia.

Pozor, za nezačipovanie psíka hrozí pokuta aj majiteľovi psa, ktorý túto povinnosť zanedbal. Môže dostať pokutu vo výške 50 ,-eur. Zaplatením pokuty prechádza povinnosť začipovať psa na mesto alebo obec. Čipovanie je tiež podmienkou na vydanie cestovného pasu zvieraťa.

Čipovanie môžu vykonať iba veterinárni lekári, ktorí musia psa do 24 hodín zaevidovať do Centrálneho registra spoločenských zvierat (CRSZ). Registráciu zvieraťa môže majiteľ overiť na webe www.crsz.sk. Zmenu majiteľa aj úmrtie psa treba veterinárovi nahlásiť do 21 dní. Pokuta za včasné nenahlásenie údajov sa pohybuje od 500,- do 1 200,- eur. Ak je vlastníkom psa právnická osoba, pokuta je od 400,- do 3 500,- eur.

Mesto Sereď vedie evidenciu psov a informácie sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke tu: evidencia psov. Táto informácia slúži ako podklad k dani za psa.

Ďalšie články