ISSN 1337-8481

Starosta Macho bol odsúdený trestným rozkazom. Súd pojednáva preto, lebo sa voči trestnému rozkazu odvolal, čím bol rozkaz zrušený..

Po pondelkovom pojednávaní v trestnej veci  obžalovaného starostu a štatutára obce Šoporňa  Mgr. Adriána Macha konanom na Okresnom súde v Galante, sa pod jednoduchým článočkom na SOL rozbehla mimoriadne zaujímavá debata mimoriadne aktívnych “diskutujúcich”. Snaha o bagatelizovanie samotného pojednávania v trestnej veci  Marenia úlohy verejným činiteľom, ktorého sa mal svojim konaním (či nekonaním) dopustiť starosta obce a verejný činiteľ Macho je bezprecedentné už aj v vo verejnom mediálnom priestore, nieto ešte na samotnom súdnom pojednávaní. Arogancia niektorých ľudí evidentne nepozná hranice a nám sa zdá, že konajú preto tak, lebo široká verejnosť ani len netuší, o čo vlastne ide. Ak zastávate názor, že nejde takpovediac “o fazuľky”, tak sa nemýlite.

Keďže  v Šopornianskych novinách vydávaných za peniaze občanov samotnou Obcou Šoporňa sa o veci veľa nedozviete, je znovu len na nás, aby sme vo verejnom záujme obyvateľom a občanom zverejnením faktov priblížili, prečo bol prokurátorkou Okresnej prokuratúry starosta Macho obžalovaný.

Obžaloba v podstate  hovorí, že starosta Macho mal “mariť povinnosti uložené mu (obci) zákonom” a to tým, že ignoroval oprávnené požiadavky Okresnej prokuratúry na vydanie dokumentov súvisiacich s vecami verejnými, teda chodom obce.  Obec v zastúpení zodpovedným starostom dlhodobo nereagovala na výzvy prokuratúry a nereagovala ani po písomnom upozornení, že takého konanie je protizákonné.

Následne prokuratúre “došla trpezlivosť” a v záujme zabezpečenia potrebných materiálov na Obecnom úrade v Šoporni vykonala prehliadku nebytových priestorov. Jeden by povedal – hanba ako svet! – no iný  takéto konanie voleného zástupcu vysoko nadštandardne plateného občanmi považuje za bežné a dokonca na súde verejne znevažuje a zosmiešňuje svedkyňu (inak tiež prokurátorku OP).

Aby boli publikované informácie čo najkompletnejšie a aby sa občan vedel v problematike orientovať musíme doplniť, že Okresný súd už v roku  2018 vydal Trestný rozkaz, v ktorom  starostu a štatutára obce, verejného činiteľa   Mgr. Adriána M. odsúdil nasledovne:

Rozsudok zverejnil v súlade so zákonom 211/2000 Z.z. Okresný súd v Galante. Súd zároveň uviedol, že predmetný trestný rozkaz nie je právoplatný.

Starosta a štatutár obce  sa voči trestnému rozkazu odvolal, preto bol súd povinný vytýčiť verejné pojednávania vo veci. Tieto ešte stále prebiehajú.

Znovu je potrebné  pripomenúť, že v súčasnosti, teda po podaní odporu voči trestnému rozkazu, bol tento zrušený a  na obžalovaného sa až do preukázania viny súdom, teda do vynesenia nového rozsudku a jeho právoplatnosti, musíme pozerať sa ako na nevinného.

K samotnému pojednávaniu z pondelka, jeho priebehu a dianiu na súde bude vyhotovený samostatný článok.

– – –

Možno si aj bežný občan položí otázku – aký dôvod má starosta a štatutár obce  Šoporňa Mgr. Adrián Macho na neposkytnutie informácií prokuratúre? Ak bol upozornený na zákonnú povinnosť obce poskytovať prokuratúre súčinnosť, prečo radšej volil možnosť trestného stíhania, ako bezproblémové vydanie požadovaných materiálov?

Snáď budúcnosť prinesie odpovede aj na tieto a ďalšie otázky, na ktoré má verejnosť nepochybne právo poznať odpovede.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články