nedeľa, 19. septembra, 2021
ISSN 1338-032X

Revitalizácia zelene v SEREDI

V roku 2017 samospráva mesta Sereď rozhodla o tom, že park na ulici D.Štúra prejde revitalizáciou. Projekt bol vypracovaný no na schválenie financií na jeho obnovu z vonkajších zdrojov si mesto muselo počkať ešte ďalšie dva roky. Zdá sa, že park sa svojej revitalizácie predsa len dočká. Zástupca primátora Ľ.Veselický pre RTV KREA povedal, že projekt bol odsúhlasený a financie má Sereď prisľúbené. Nič teda nebráni, aby sa mesto do rekonštrukcie pustilo. Obnovou prejdú chodníky, lavičky, pribudnú atrakcie pre deti, mobiliár a súčasťou bude aj výsadba zelene.

Mesto plánuje taktiež revitalizovať zeleň pred mestskou poliklinikou. Podľa primátora M. Tomčányiho by tu mal vzniknúť malý parčík s chodníkmi. No a obnovou prejde aj zeleň pred bývalou Vravou na Cukrovarskej ulici. Všetko je ale v štádiu plánovania, na výslednú podobu si budeme musieť nejaký čas ešte počkať.

Ďalšie články