ISSN 1337-8481

Primátor mesta Tomčányi ignoruje občanov.

Sereď / Ešte v súvislosti s pripravovaným stretnutím Kotlebovcov v Dome kultúry (mestskej nehnuteľnosti) niekoľko občanov a obyvateľov mesta oslovilo primátora a štatutára mesta Sereď  Ing. Martina Tomčányiho so žiadosťou akciu v mestskej nehnuteľnosti nepovoliť, resp. so žiadosťou urobenia protiakcie, ako tomu bolo napr. v Trenčíne.
Títo občania svoje listy zaslali aj k nám do redakcie na uverejnenie.

Pod ich listami sa nachádza mimoriadne  aktívna diskusia a to podporujúca pisateľov listov, ale aj proti nim.

Primátora a štatutára mesta  Sereď  Ing. Martina Tomčányiho sme vo veci oslovili zaslaním správy  SMS  so žiadosťou o zaujatie jeho stanoviska k predmetnej akcii a to z pozície zastávanej  verejnej funkcie a k tomu prislúchajúcej povinnosti zo zákona, ale aj ako občana, teda fyzickej osoby.

Do dnešného dňa primátor mesta Tomčányi na našu výzvu nereagoval.

Čo je dôvodom jeho nereagovania a prečo sa v takto závažnej veci nedokáže postaviť pred občanov a obhájiť prenájom  mestskej nehnuteľnosti, sa môžeme len domnievať. V každom prípade ide o tému, ktorá sa ho môže dotýkať aj osobne. To však neznamená, že má právo ignorovať oprávnené požiadavky občanov a obyvateľov mesta, v ktorom zastáva významnú volenú funkciu.

Po samotnej akcii konanej v mestskom  DK, primátorovi mesta Tomčányimu, jeho zástupcovi a hovorcovi Vecelickému ako aj predstaviteľom Židovskej náboženskej obce ďalší občan zaslal list, ktorý rovnako v kópii skončil v našej redakcii. Aj tento bol uverejnený a podľa našich informácií ani na tento list primátor nereagoval.

Ak nejakú reakciu primátora Tomčányiho získame, bude uverejnená v plnom znení.

Pre úplnosť dodávame, že zlyhal pokus telefonicky kontaktovať  aj jeho hovorcu a zástupcu Veselického (mimo iné je prijímatelom 149 500 Eur na odmenách po dobu 8 rokov vyplácaných bez právneho titulu – viď výsledky kontroly hlavnej kontrolórky a obsah podaného trestného oznámenia), nakoľko služobný a občanmi platený mobilný telefón Veselický nedvíhal.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články