ISSN 1337-8481

Mesto Sereď pod vedením primátora Tomčányiho je schopné svojvolne nepovoliť predvolebné stretnutie a to na to nepotrebuje ani protesty občanov.

Sereď  /  Už v troch publikovaných materiáloch sme sa venovali akcii Kotlebovcov konanej v mestskej nehnuteľnosti Dome kultúry.

V dvoch materiáloch boli uverejnené listy občanov adresované primátorovi  a štatutárovi mesta Sereď  Ing. Martinovi Tomčányimu, jeho zástupcovi a riaditeľovi DK a v jednom SMS odoslaná z nášho média rovnako primátorovi mesta Tomčányimu, nakoľko jeho zástupca a hovorca Veselický náš pokus kontaktovať ho na služobný mobilný telefón ignoroval a komunikáciu o veciach verejných aj dlhodobo (už cca 7 rokov) ignoruje. Je smutné, že po celú túto dobu podľa výsledkov vykonanej kontroly hlavnou kontrolórkou na základe určenia primátora mesta Tomčányiho, práve jemu boli vyplácané odmeny bez právneho základu a to v úhrnnej výške  149 500 Eur.

Pod jednotlivými listami diskutujúci uverejnili niekoľko diskusných príspevkov skutočne k veci, teda preberanej téme, ale aj veľa príspevkov polemizujúcich o tom, či Kotlebu voliť alebo nie.

Je smutné a určitým spôsobom dokumentujúce stav časti spoločnosti, kedy čitatelia z obsahu listov nedokážu identifikovať, že debata  vlastne nie je (nemá byť)  o samotnej strane Kotlebovcov (alebo ako sa to po novom majú volať), ale o požiadavkách obyvateľov mesta písomne doručených volenému zástupcovi – primátorovi a štatutárovi mesta Tomčányimu. A o konaní, alebo NEkonaní Mesta Sereď a primátora Tomčányiho.

O tom je aj tretí publikovaný materiál, v ktorom samotná redakcia primátora Tomčányiho verejne vyzýva, aby k veci zaujal stanovisko a to nielen z pozície svojej funkcie, ale aj fyzickej osoby – obvyvateľa mesta.

Primátor sa dodnes k listom nevyjadril (nedal to redakcii vedieť).

– – –

Pozorný čitateľ určite hlavne v diskusii neprehliadol, že požiadavky, resp. oznámenia o konaní akcií pred voľbami v meste už boli. A to nie jedna, ale desiatky. Vedia občania a obyvatelia mesta, že Mesto Sereď  konaním úradníkov pod vedením / zodpovednosťou  primátora Tomčányiho v obdobnej veci už aktívne  konalo a to aj bez akéhokoľvek protestu a zdôvodňovania občanmi legitímne právo občanov normálne a tzv. “na hulváta” bez akéhokoľvek právneho základu zamietlo?

V diskusii obhajcovia Kotlebovcami poriadanej akcie volajú po rovnakom práve na slobodu slova a zhromažďovania (aspoň si myslíme, že o to im išlo) pre všetkých a chvália primátora za to, že dokonca protestujúcim občanom ani len neodpovedal. Majú ale obyvatelia tušenia o tom, že Mesto Sereď, resp. úrad pod vedením primátora vie byť  v konkrétnych prípadoch aktívny a otázka stojí, na základe koho príkazu?

Sú Kotlebovci ochotní a schopní postaviť sa za práva každého, alebo len za tie “ich”? To uvidíme už v diskusii pod týmto článkom…

– – –

Na sociálnej sieti pod odkazom na otázku položenmú primátorovi Tomčányimu cez SMS reagoval diskutujúci takto:

Patrik Pathology Kašík Primator nebude reagovat na imbecilne otazky, kazda politicka strana ma rovnake pravo robit stretnutia s obcanmi SR.

Tak sa teda pozrime na konanie Mesta Sereď (primátora mesta Tomčányiho) v inom prípade, kde si občania splnili tzv. “oznamovaciu povinnosť” voči mestu, nakoľko sa chceli s občanmi stretnúť len na verejnom priestranstve. Opakujem a zdôrazňujem – na verejnom priestranstve !!
– – –
V roku 2017 si kandidátka na post poslanca VÚC voči mestu Sereď splnila oznamovaciu povinnosť a Mestu Sereď oznámila, že sa na verejnom priestranstve hodlá stretnúť s občanmi. Tu je e-mail adresovaný Mestu Sereď:

Dobrý deň,

touto cestou si plníme oznamovaciu povinnosť uloženú príslušnou legislatívou pre zaberanie verejného priestranstva na Námestí Slobody dňa 29.10.2017 od 14:00 do 17:00 za účelom prezentácie volebného programu kandidátov do VÚC.

Ďakujem. S pozdravom  Jana Hanuliaková,kandidátka na poslankyňu do VÚC

Na jej e-mail Mesto Sereď dalo takúto odpoveď:

Od: PhDr. Silvia Adamčíková <silvia.adamcikova@sered.sk>
Dátum: 25. októbra 2017, 9:40
Predmet: FW: Oznámenie
Komu: h*********@gmail.com
Kópia: andrea.sefcikova@sered.sk, “Jana Halánová, referent finančného oddelenia, Mestský úrad Sereď” <jana.halanova@sered.sk>, Branislav Bíro – projektový manažér <projman@sered.sk>

Dobrý deň, pani Hanuliaková,

ako som Vás už telefonicky dňa 18.10.2017 informovala, priestranstvo na Námestí slobody nie je možné prenajať, nakoľko je vybudované z eurofondov. V telefóne ste mi povedali, že plánujete za účelom prezentácie volebného programu pristaviť väčšie vozidlo, čo už vonkoncom nie je možné v priestranstve parku na Námestí slobody.

Ako som Vám v telefóne uviedla, vhodné priestranstvo je pred OD Jednota, toto priestranstvo je však vo vlastníctve Jednoty, takže vo veci prenájmu treba kontaktovať Jednotu Galanta. Na MsÚ len potom oznámte, kedy a v akom čase sa bude akcia konať.

Vhodné priestranstvo vo vlastníctve meste je pri OD Progres, takže ak máte záujem organizovať podujatie tam, musíte požiadať mesto o prenájom tohto priestranstva.

Alebo je vhodné priestranstvo pred kinom Nova. Toto priestranstvo Vám v prípade záujmu môže prenajať mestská spoločnosť Správa majetku Sereď s.r.o. Obráťte sa na konateľku spoločnosti Ing. Mgr. Danielu Vargovú, č.t. 0917 972 114.

S pozdravom

PhDr. Silvia Adamčíková, vedúca organizačného oddelenia, Mestský úrad Sereď

Úradníčka Mesta Sereď pracujúca pod primátorom Tomčányim, sa teda rozhodla  nepovoliť stretnutie regulérnej kandidátky do verejnej funkcie na verejnom priestranstve v Meste Sereď. Teda nie v Tomčányiho či úradníčkynej obývačke, spálni alebo na ich dvore, ale na verejnom priestranstve. Primátora mesta aj jeho zástupcu Veselického sme sa na takéto konanie a na jeho oporu v zákone chceli spýtať, no ako obyčajne sa nepodarilo s nimi spojiť, pretože telefonáty a snahu o komunikáciu ignorujú.

Tak sme sa pýtali v súlade so zákonom  211/2000  Z.z.:

Milos Majko <majkomilos@gmail.com>
Dátum: 21. februára 2018, 8:53:45 SEČ
Pre:: info@sered.sk, podatelna@sered.sk, prednosta@sered.sk, seredonline <seredonline@seredonline.sk>
Predmet: Ziadost v sulade so zakonom 211/2000 Z.z.

Mestsky urad Sered,v sulade so zakonom 211/2000 Z.z. “osobu povinnu” ziadam o zverejnenie nasledovnych informacii:

  1. – naklady v akej vyske boli vynalozene na revitalizaciu Namestia slobody v Seredi?
  2. – ake dodatocne prace v akej financnej vyske boli vynalozene na namestie v suvislosti s gabionmi okolo niektorych stromov, uprav na elektroinstalacii a pod. a kto je menovite za stav zodpovedny
  3. – ziadam zverejnit presny rozpis akcii s uvedenim usporiadatela, ktore boli na namesti Slobody  poriadane od jeho odovzdania do uzivania po revitalizacii do dnesneho dna
  4. – ziadam zverejnit vysku financnych prijmov pre mesto Sered z prenajmu priestorov na namesti na jednotlive akcie podla bodu 3. Ak mala prijem ina organizacia ( Dom kultury, mestska spolosnost), ziadam zverejnit ktora spolocnost a aky prijem z ktorej akcie konkretne
  5. – ziadam zverejnit zoznam podujati, na ktorych ako prenajimatel figurovala firma niektoreho z poslancov MsZ, pripadne blizkeho rodinneho prislušnika (manželka, manžel, dieta a pod.) a vysku najmu, aku za prenajom zaplatila.
  6. – ziadam zverejnit (zaslanim na e-mail) vsetky kratko a dlhodobe zmluvy medzi Mestom Sered a vsetkymi mestskymi firmami a organizaciami (napr. SMS  s.r.o., Dom kultury, MsBP s.r.o , ZS, MS a pod.,)  uzatvorene s firmami vlastnenymi poslancom MsZ (jeho blizkym rodinnym prislusnikom) alebo clenom ktorejkolvek komisie  pri MsZ alebo zamestnancom Mesta Sered  (jeho rodinnym prislusnikom), ci akejkolvek mestskej organizacie alebo firmy, v ktorej ma Mesto Sered podiel a to od datumu komunalnych volieb v roku 2010 k dnesnemu dnu.
  7. – Ziadam zverejnit pocet ziadosti s ich presnou specifikaciou a datumom dorucenia o prenajom verejneho priestranstva na Namesti slobody, alebo oznameni o konani akcie od ich organizatora dorucenych na MsU, ktore boli Mestom Sered odmietnute, alebo konanie akcie organizatorovi nebolo dovolene. Ziadam uviest dovody kazdeho pripadu osobitne.

Uvedene informacie ziadam zverejnit v zakonom stanovenej lehote, kompletne vratane vsetkych priloh elektronickou formou a to ich zaslanim na e-mail:  majko@majko.sk.

Dakujem.

Milos Majko, Trnavska 53, 926 01  Sered, kontakt: 0907 277 777

– – –

Samozrejme, Mesto Sereď požadované informácie zverejnilo, aj keď k prenájmom firmám a rodinným príslušníkom poslancov MsZ sa vyjadrilo, že takúto evidenciu nemajú. Jasné, tak to teda prípadne aj teraz je na občanoch, aby napísali, kto, kedy a aký biznis na námestí robí. Veď vieme, nie?

Pre tento článok je však dôležitá odpoveď zaslaná pani Adamčíkovou na posledný bod žiadosti a tá je nasledovná:

Podľa dostupných informácií bola jedna žiadosť odmietnutá mestom Sereď. Mailová komunikácia je v prílohe č. 5.

Prílohu č.5 prikladáme pod článkom. Obsahuje e-mail pani Adamčíkovej zverejnený vyžšie.

Príloha č. 5 – mail J. Hanuliaková

Tak to tu teda máme čierne na bielom. Mesto pod vedením primátora  Ing. Martina Tomčányiho síce nekonalo na základe troch podnetov občanov a obyvateľov, primátor nereagoval na ich priame písomné výzvy, no v jednom konkrétnom prípade mesto konalo proaktívne a úplne vedome a podľa nás nezákonne neumožnilo stretnutie s občanmi dokonca na verejnom priestranstve.

Úradníčka Adamčíková oznamovateľke uviedla ako argument zamietnutia stretnutia na tomto verejnom priestranstve:  priestranstvo na Námestí slobody nie je možné prenajať, nakoľko je vybudované z eurofondov, nad ktorým asi musela hodne rozmýšľať  a na takto vážne strápnenie sa pred verejnosťou musí mať vhodnú a dostatočnú motiváciu, alebo iný vážny dôvod, keďže v odpovedi Mesta Sereď na ostatné body žiadosti je niekoľko príloh s prenájmami tohto priestranstva a akciami priamo vylučujúcimi  Adamčíkovou uvedený argument.

Zostáva otázka – dokedy primátor Mesta Sereď   Ing. Martin Tomčányi bude konať tak, akoby mu to tu celé patrilo, akoby neexistovali zákony, akoby neexistovala sloboda slova, zhromažďovania a dokedy bude prostredníctvom úradníkov selektovať občanov, firmy, občianske združenia, politické strany a niektoré účelovo znevýhodňovať  či opačne iné protežovať?

Alebo snáď jasná a ťažko inak vysvetliteľná odpoveď Mesta Sereď  Podľa dostupných informácií bola jedna žiadosť odmietnutá mestom Sereď.”  svedčí o niečom inom?

Na záver otázka pre Patrik Pathology Kašíka –  ešte stále považujete otázku položenú primátorovi mesta Tomčányimu za imbecilnú?

 

Články ne predmetnú tému spolu s diskusiou nájdete tu:

Primátor mesta Tomčányi ignoruje občanov.

Kotlebovci v Dome kultúry v Seredi – 28.11.2019 – list občana vedeniu mesta Sereď a Domu kultúry v Seredi

“kto povolil meeting fašistom a popieračom holokaustu v DK v Seredi.” – pýtajú sa vedenia Mesta Sereď občania.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články