ISSN 1337-8481

Postoj klubu Srdcom Bystričania k petícii za plánované neúmerné zvyšovanie daní v Banskej Bystrici

Poslanecký klub Srdcom Bystričania |MM|  Pozvanie od predsedu petičného výboru pána Ing. Tomáša Novanského na rokovanie k občianskej petícii, ktorá vznikla minulý týždeň, dňa 25. 11. 2019 a zaoberá sa plánovaným zvyšovaním daní v meste Banská Bystrica, sme prijali a uvítali. Obdržali ju všetci predsedovia poslaneckých klubov v MsZ a nezaradení poslanci naraz. Nechceme však, aby občianska petícia bez politického podtónu, bola našou podporou považovaná, aj napriek tomu, že sme Srdcom Bystričania – klub nezávislých poslancov, za politickú. Nebudeme sa preto angažovať v jej priebehu, ani ju verejne podporovať. Názor kolegov poslancov v našom klube sa každým našim stretnutím postupne kreuje a hľadáme spoločný postup pri hlasovaní o VZN, ktorý má masívne upraviť dane z nehnuteľností, ale aj o VZN, ktorým je návrh rozpočtu mesta na rok 2020.

Máme za to, že návrh navýšenia daní v meste vychádza z kalkulovaného deficitu v rozpočte pre rok 2020, ktorý však podľa nás nie je reálny, a preto miera zvýšenia daní nie je pre nás akceptovateľná. Ak totiž mieru vykalkulovaného deficitu 2,5 mil. EUR ponížime prehodnotením výdavkov, pre predstavivosť o polovicu, tak aj plánované zvýšenie daní v meste vieme znížiť percentuálne o polovicu. Je len  na predkladateľovi materiálu, ako vie oprávnene a vecne zdôvodniť jednotlivé položky na strane výdajov mesta a ich opodstatnenosti. My v zásade nie sme, ako sme niekoľkokrát deklarovali, proti zmysluplnému navyšovaniu daní v postupných krokoch zohľadňujúc reálne výdaje mesta na svoj chod. Upozorňujeme tiež aj na nesúlad v argumentácii k úprave daní, kedy sčítavanie výdavkov navyše za posledné roky a pripočítanie ešte miery inflácie za ostatné roky dovedna, nie je objektívne ekonomické zhodnotenie nárastu výdavkov mesta.

Medziročné skokové navýšenie daní v priemere od 40 do 100 % považujeme za neprimerané aj po rokovaní nášho klubu s primátorom mesta, ktoré sa udialo minulý týždeň.

Štruktúra výdavkov mesta a ich opodstatnenosť  je v dobe, kedy mesto uvažuje o výraznom zvýšení daní, kľúčom k dohode a k riešeniu návrhu, ktorým sa majú zaoberať poslanci na svojom rokovaní dňa 10. 12. 2019, obzvlášť ak príjmy mesta za posledné roky stúpli z 50 mil. eur na aktuálnych 90 mil. eur.

 

Akceptujeme občiansku petíciu ako právo na vyjadrenie názoru obyvateľov mesta a jej výsledkami sa radi oboznámime vo chvíli, keď nám ich petičný výbor doručí.

 

Ing. Martin Turčan

Predseda poslaneckého klubu

Srdcom Bystričania

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články