ISSN 1337-8481

“Nemusíte zdierať občanov” – píše obyvateľ mesta Sereď vedeniu mesta a pripomína zastupitelom, kde môžu šetriť.

Sereď  /   V  postrehu publikovanom obyvateľom mesta  JUDr. Skubeňom  sme uverejnili otázky obyvateľa zaslané Mestskému úradu vo veci zvýšenia miestnych daní poslancami MsZ na návrh vedenia mesta.

Postreh od obyvateľa mesta nájdete tu: https://www.seredonline.sk/2019/12/01/poslanci-msz-schvalili-vyrazne-zvysenie-dani-bol-tento-krok-nevyhnutny-pyta-sa-obcan-verejne/

Obyvateľ mesta nám zaslal vyjadrenie vedenia mesta. Ako sa zdôvodnenie páči ostatným občanom zatiaľ nevieme, no uverejňujeme reakciu žiadateľa informácií a to v plnom znení:

judr.skuben@post.sk prostredníctvom domény srs.websupport.sk

Prílohyšt 5. 12. 11:00

komu: majko
p. Majko,
prosím o zverejnenie odpovede prednostu Krajčoviča na mnou položenú otázku týkajúca sa daňového zvýšenia. Na ostatné otázky a to 2. až 6. nemal záujem
s úctou JUDr. Skubeň

– – –

Odpoveď na položené otázky v zmysle § 211/2000 Z. z.

 zaslané  e-mailom dňa 05.12.2019     o 05.42 hod. prednostom Ing. Krajčovičom

Mestu Sereď som zaslal dňa 01.12.2019 šesť ( 6 ) otázok na ktoré som žiadal odpoveď v zmysle zák. č. 211/2000 Z.z.  Obsah týchto otázok sa bytostne dotýka všetkých občanov mesta Sereď, tak som očakával aj pravdivú a adekvátnu odpoveď –bohužiaľ nestalo sa tak .

     Dňa 05.12.2019 o  05.42 hod. Som obdržal elektronickou poštou odpoveď ktorú vypracoval a zaslal prednosta úradu  Ing. KRAJČOVIČ, avšak odpovedal len na jednu otázku z ostatnými 5. sa zrejme nepovažoval za potrebné zapodievať.

Položená otázka :     Z akého dôvodu vedenie mesta podalo  návrh  na zvýšenie daní pre občanov

 Odpoveď :     Prijatím novely zákona dochádza k zníženiu príjmov samospráv z podielových daní.

V prípade Serede je to viac ako 300.000.-€ na rok 2020.  Ak chce mesto Sereď  výpadok zmeniť má dve možnosti :

1/ obmedziť svoju činnosť

2/ zvýšiť príjmi formou daní a poplatkov.

      Mesto Sereď ak chce vykryť predpokladaný vyše 300.000.-€ spôsobený novelou zákona musí zvýšiť dane zo stavieb pre priemyselné  a iné podnikanie.

     Tieto sadzby nie je možné zvýšiť samostatne t.j. bez zvýšenia daní pre rodinné domy, byty a hospodárske stavby.

                         TOĽKO K OTÁZKE DAŇOVÉHO  ZVÝŠENIA  !!

     Takáto odpoveď ma núti k zamysleniu, či je dostatok erudovaných odborníkov na mestskom úrade nakoľko p. Krajčovič uviedol možnosti zníženia deficitu, avšak včetne jeho nikto to nechce akceptovať.

Je to 1. možnosť ktorú uviedol – Obmedziť svoju činnosť.

      V danom prípade si dovolím vedeniu mesta podať bezplatne radu a zrejme bude drvivá občanov so mnou súhlasiť.

1/ nerekonštruujte štadión cca 3.000.000.-€  keď nato nemáte !!!     ( nech rekonštrukciu vykoná jeho súkromný užívateľ !!!! )    

2/ neposkytujte zamýšľanú dotáciu pre súkromný tenisový klub v predpokladanej     výške 700.000.- € keď nato nemáte !!!       ( nech si klub stavia za svoje )

      Som presvedčený, že keď využijete túto možnosť:

1/ nemusíte zdierať občanov,

2/ hravo vykryjete výpadok ktorý spôsobil prijatý zákon a ešte aj zostane dosť nato,     aby sa zlepšovala životná úroveň občanov.

      Ďalej  p. KRAJČOVIČ  uvádza, že vykryť predpokladaný výpadok 300.000.- €  je možné aj zvýšením daní zo stavieb pre priemyselné a iné podnikanie.

     Avšak, pokračuje jedným dychom, že týmto subjektom daň zvýšiť nemôžu bez toho aby súbežne nezvýšili dane aj pre občanov od rodinných domov, byty a hospodárske budovy, – pričom v týchto budovách sa nevykonáva žiadna podnikateľská aktivita.  

Tu je namieste otázka  :

1/ Prečo p. KRAJČOVIČ  len konštatuje a  svoje tvrdenie neopiera o zákonné  ustanovenie ?

2/ Aký zákon – paragrafové znenie – toto nariaďuje ??

     Ja nekonštatujem, ale rukolapne uvádzam, že p. KRAJČOVIČ  nepovažoval za potrebné sa zaoberať otázkami a to 2. až  6.  Samozrejme, že chápem jeho postoj, nakoľko na tieto otázky sa ťažko odpovedá, lebo by odhalili svoje nehospodárne nakladanie z verejnými zdrojmi a šafárenie od buka  do buka.

     Sú zákonné možnosti ako sa domôcť odpovede na otázku  2. až 6. , ktorú možnosť využijem.  

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články