ISSN 1337-8481

Mestská polícia vyhlasuje výberové konanie k prijatiu nového zamestnanca

Mesto Sereď – Mestská polícia
vyhlasuje výberové konanie k prijatiu nového zamestnanca mesta s funkčným zaradením:
PRÍSLUŠNÍK MESTSKEJ POLÍCIE

Požiadavky pre účasť na výberovom konaní za príslušníka MsP sú:
– vek: nad 21 rokov
– vzdelanie stredoškolské s maturitou
– osoba musí byť bezúhonná, preukazuje sa výpisom z reg.trestov
– zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť
– vodičský preukaz sk. B

Žiadosti o zamestnanie spolu so štruktúrovaným životopisom treba zaslať na e-mailovú adresu: mestskapolicia@sered.sk do 15.01.2020.
Predpokladaný nástup do zamestnania: 1.2.2020
Nástupný plat: 950,-€ (bez odbornej spôsobilosti)

Do žiadosti treba uviesť: Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ďalšie články