ISSN 1338-032X

Prehľad požiarovosti za mesiac november 2019

Prezídium HaZZ |MM|  Za mesiac november 2019 vzniklo na území Slovenskej republiky 416 požiarov, ktorými bola spôsobená priama škoda na majetku vo výške 2 217 885 €. Pri týchto požiaroch bolo päť osôb usmrtených a desať osôb utrpelo zranenia rôzneho charakteru. Vo vekovej kategórii nad 60 rokov boli tri osoby usmrtené a päť osôb zranených. Od 15 do 60 rokov mali dve usmrtené osoby a päť zranených. Vo všetkých základných ukazovateľoch prišlo v mesiaci november 2019 oproti rovnakému obdobiu minulého roka k poklesu hodnôt, a to v počte požiarov o 42 %, výška priamych škôd sa znížila o 19,3 %, usmrtených bolo menej o 50 % a zranených bolo tiež o takmer 50% menej.

november 2019

Najviac požiarov bolo zaevidovaných na území Žilinského kraja (71) a naopak najmenej na území Banskobystrického kraja (38). Najvyššie materiálne škody vznikli v Prešovskom kraji (570 290 €). Najmenej škôd v dôsledku požiarov evidujeme v Trenčianskom kraji (88 490 €).

Z hľadiska času vzniku bolo najviac požiarov (28) zaevidovaných v časovom intervale od 16:00 do 17:00 hod. Najčastejšie horelo v piatok (80 požiarov) a najmenej v stredu (47 požiarov).

Zo sledovaných odvetví ekonomických činností najviac požiarov v novembri 2019 vzniklo pri nakladaní s odpadom (104) a boli nimi spôsobené škody vo výške 5 120 €. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa počet požiarov pri nakladaní s odpadom znížil o 48 prípadov a výška škody o 14 645 €. V bytovom hospodárstve vzniklo 95 požiarov so škodou 257 755 €, tri osoby boli usmrtené a sedem osôb sa zranilo. Tu taktiež došlo oproti predchádzajúcemu roku k poklesu o 80 prípadov požiarov. Škoda spôsobená požiarmi klesla o 426 055 € (pokles o 62,3 %), počet mŕtvych osôb o štyroch a počet zranených o päť osôb. V rodinných domoch vzniklo 59 požiarov so škodou 148 625 €, jedna osoba bola usmrtená a tri osoby boli zranené. V bytových domoch je evidovaných 26 požiarov s priamou škodou 49 580 €, usmrtená bola jedna osoba a štyri osoby utrpeli zranenia rôzneho druhu. V oboch typoch budov, určených pre trvalé bývanie nastal pokles vo všetkých ukazovateľoch. V odvetví cestnej dopravy evidujeme 66 požiarov, pri ktorých vznikla škoda 542 380 €. Žiadna osoba nebola usmrtená, ani zranená. V porovnaní s vlaňajším rokom sa jedná o pokles v počte požiarov o 17 prípadov a priama škoda spôsobená požiarmi sa znížila o 31 400 €.

V mesiaci november 2019 bola najčastejšou príčinou vzniku požiarov nedbalosť a neopatrnosť dospelých (171 požiarov so škodu 215 860 €, štyri osoby boli usmrtené a sedem bolo zranených). Z toho najviac (41) požiarov vzniklo v dôsledku neopatrnej manipulácie s otvoreným ohňom. Požiarmi spôsobenými touto príčinou vznikla škoda vo výške 76 950 €. V dôsledku prevádzkovo-technických porúch vzniklo 86 požiarov, so škodou 473 300 € a úmyselne bolo založených 55 požiarov, pričom nimi spôsobené škody dosiahli sumu 305 210 €.

Požiare s najvyššou škodou, ktoré vznikli v mesiaci november 2019:

– 8. novembra 2019 – vznikol požiar odsávacieho zariadenia vo výrobnej hale, Dunajská Streda. Požiarom vznikla škoda 200 000 € a príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.

– 9. novembra 2019 – požiar v areáli technických služieb v Šuranoch. Následkom požiaru vznikla škoda 300 000 €. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.

– 12. novembra 2019 – v meste Stropkov vznikol požiar obchodného domu, následkom ktorého vznikla škoda vo výške 460 000 €. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.

Prehlad poziarovosti 2019

graf

Zdroj: HaZZ
Foto: HaZZ

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články