ISSN 1337-8481

Organizátor verejnej akcie nereagoval ani na vystrieľanie dvoch zásobníkov zo samopalu. Sú občania na obdobných akciách v bezpečí?

Sereď / 1. januára 2020 iba pol hodinu po polnoci Mestom Sereď organizovanú akciu – Novoročný ohňostroj  zjavne nezákonným konaním narušili minimálne dvaja strelci. Nie však odpálením zábavnej pyrotechniky, či držiac prskávky, ale jeden v dave prítomných strieľal so samopalom a druhý krátkou guľovou zbraňou. Obidvaja strelci sú mimoriadne vážnym problémom pre spoločnosť a to napriek podceňovaniu situácie niektorými bežnými ľuďmi a v prvom momente možno aj kompetentnými orgánmi.

Každý držiteľ zbrojného preukazu si je, resp. by si mal byť vedomý práv a povinností vyplývajúcich mu zo zákona o strelných zbraniach a strelive č. 190/2003 Z.z. a príslušných novelizácií tohto zákona. Zákon striktne upravuje, čo s akou zbraňou, kedy a na základe akého oprávnenia môže jej držiteľ robiť. Ako s ňou má manipulovať a kedy zbraň  môže legálne a bezpečne použiť. V prípade polnočnej streľby v dave občanov na mestskej akcii v Seredi bolo zo strany držiteľov minimálne dvoch zbraní porušených hneď niekoľko paragrafov s najväčšou pravdepodobnosťou niekoľkých zákonov.

Boli však držitelia zbraní jediní, kto situáciu a udalosti nezvládol?

Najmä v diskusii pod už tromi článkami sa stále viac hovorí o nie celkom vydarenom zákroku polície, ktorá bola na miesto už počas streľby privolaná. Naopak o plne profesionálnom zvládnutí situácie políciou na druhý deň niet najmenších pochýb, aj keď i tu sú šírené niektoré nepravdy a úvahy s najväčšou pravdepodobnosťou vychádzajúce z neznalosti faktov a nedostatočného informovania sa o priebehu udalostí počas popoludnia 1. januára.

Skutočne málo ľudí sa ale zamýšľa nad naozaj mimoriadne vážnym problémom a tým je NEzvládnutie akcie po bezpečnostnej stránke samotným organizátorom, ktorým bolo Mesto Sereď.

Prečo toto otvorené tvrdenie?

Ešte pred konaním samotného ohňostroja (teda bez rachotu pyrotechniky) došlo na verejnom priestranstve a v dave stoviek dospelých a detí k vystreleniu minimálne jednej (svedkovia hovoria až o dvoch) dávky zo samopalu vzor 58., čo dokumentuje video a audio záznam, ktorým disponujeme. Napriek tomu reakcia zo strany organizátora akcie bola nulová, organizátor nekonal na zisťovaní príčiny streľby zjavne nepochádzajúcej z ohňostroja ani inej zábavnej pyrotechniky a bezpečnostné zložky kontaktované organizátorom neboli. Políciu museli v strachu o svoju bezpečnosť a bezpečnosť svojich detí privolať až niekoľkí svedkovia zo strany prítomných občanov  nachádzajúci sa na akcii.

Za bezpečnosť na akcii zodpovedná organizátor. Tým bolo Mesto Sereď.

Faktom teda je, že organizátorom akcie a pozývateľom občanov na ňu bolo Mesto Sereď. Tu je pozvánka na akciu: “Mesto Sereď týmto pozýva obyvateľov mesta na NOVOROČNÝ OHŇOSTROJ, ktorý bude pred budovou gymnázia a bude sa konať 1. januára o 00:30 hodine.”

Splnil si organizátor povinnosti a postaral sa o bezpečnosť účastníkov akcie?

Zhrňme si teda fakty:

V dave cca 200 až 250 ľudí minimálne z dvoch identifikovateľných zbraní strieľali minimálne dve osoby. Jedna osoba z krátkej guľovej zbrane vystrelila neznámy počet ostrých nábojov a druhá zo samopalu vzor 58 vystrieľala minimálne dva zásobníky, čo je minimálne 60 nábojov. Aké náboje zo zbraní strieľali strelci ale v danom momente nevedel nik z občanov ani polície, vedeli to (snáď) len samotní strelci.

Organizátor a zodpovedná osoba za verejné podujatie nekonala a tak účastníci akcie vrátane detí jednoznačne boli v nebezpečenstve. Je totiž len šťastím (alebo náhodou?), že strelec použil samopal upravený spôsobom, ktorý neumožňuje streľbu ostrou muníciou. No zároveň treba zdôrazniť, že polícia na základe našej výzvy (podnet od účastníkov akcie a svedkov) následne páchateľovi zadržala 10 ks zbraní a takmer tisícku nábojov ostrých do iných zbraní.

Dnes teda zo svedeckých výpovedí vieme, že strelec samopalom strieľal tzv. slepými nábojmi, no zároveň vieme, že strieľal do davu (teda nielen do vzduchu) a aj výstrel zo slepej munície môže spôsobiť nielen zranenia, ale za určitých okolností aj smrť osobe stojacej pred hlavňou strieľajúceho samopalu.

Stále častejšie sa dozvedáme o teroristických útokoch nielen teroristov, ale aj šialencov a nedocenených jedincov a to nielen v kostoloch, ale aj na trhoch, železničných staniciach, letiskách či jednoducho námestiach v mestách, a to rovnako na západ i východ od Slovenska.  Každý takýto útok má ale spoločného menovateľa a tým je zhromaždenie väčšieho počtu ľudí. A to sa v Seredi na pozvanie Mesta Sereď riadeného  primátorom a štatutárom  Martinom Tomčányim konalo aj krátko po polnoci  1. januára.

Preto sa natíska oprávnená otázka – ak organizátor nereagoval na vystrieľanie dvoch zásobníkov zo samopalu v dávkach a výstrelov ostrou muníciou z pištole teraz, sú občania na mestských akciách v bezpečí? A ďalej otázka – to potrebuje organizátor akcie aby nebezpečné konanie na verejnej akcii vyhodnotil za hrozbu pre verejnosť snáď nasadenie delostrelectva?

Na toto sme sa chceli spýtať vedenia mesta  Sereď a primátorovho hovorcu Ľubomíra Veselického. Pokúsili sme sa ho telefonicky kontaktovať dňa 02. januára dokopy 5 X a rovnako aj na druhý deň, teda 03. januára. Veselický   dvihol služobný mobil 2 X na 3 sekundy a po vyslovení: “Všetko najlepšie v novom roku” ho arogantne zložil. K uvedenému konaniu poslanca MsZ, viceprimátora a hovorcu primátora osem rokov plateného z verejných peňazí občanov bez zákonného zmocnenia a za porušenia niekoľkých zákonov (stanovisko hlavnej kontrolórky vyplývajúce z vykonanej kontroly)   uvádzame toto verejné stanovisko: Nestojíme o želania od volených zástupcov ignorujúcich povinnosti vyplývajúce im z náplne práce, opovrhujúcich elementárnou slušnosťou no vynikajúcich v arogantnom správaní sa k voličom a daňovým poplatníkom, z peňazí ktorých oni žijú. Volených zástupcov a verejných funkcionárov žiadame iba o plnenie si povinností a zodpovedanie sa za konanie, ktorého sa dopúšťajú. Toto platí nielen obecne, ale aj na primátora Tomčányiho a jemu podriadeného zástupcu Veselického.

Od vedenia mesta  dôvody nereagovania na streľbu dávkami zo samopalu na akcii poriadanej mestom, sme sa teda nedozvedeli. Zvykne sa hovoriť, že aj neodpovedanie je odpoveďou. V takto závažnej situácii určite…

– – –

V súvislosti s nočnou streľbou zo samopalu a pištole na akcii poriadanej mestom je nevyhnutné uviesť, že na rozdiel od vedenia mesta  Sereď a organizátora akcie, občania nezlyhali. Títo hroziace nebezpečenstvo rozpoznali a prostredníctvom tiesňovej linky okamžite kontaktovali políciu. Policajnej hliadke označili strelca a na druhý deň kontaktovali SOL so žiadosťou prísť na miesto udalosti posypané nábojnicami. Dobrovoľne prišlo aj asi osem svedkov, ktorí v záujme objasnenia incidentu polícii ponúkli svedectvo. Týmto občanom patrí vďaka.   

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články