Informácia o nehodách a mimoriadnostiach na tratiach ŽSR od 23. 12. 2019 do 07. 01. 2020

0
16

ŽSR |MM|  V uplynulých dvoch týždňoch evidujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) dve smrteľné zrážky vlaku s civilnou osobou a šesť pokusov o samovraždu. V pondelok, 23. decembra, počas jazdy vlaku SuperCity vo Vrútkach, došlo k zrazeniu a usmrteniu muža, ktorý tesne pred vlakom vošiel do prechodového prierezu prechádzanej koľaje.
V sobotu, 04. januára, vlak v úseku Vrútky – Vavrín zrazil a usmrtil muža ležiaceho v priechodnom priereze koľaje. V pondelok, 23. decembra sa v stanici Hlohovec pohybovala civilná osoba (muž) so sklonmi k samovražde.
Službukonajúci výpravca ho odviedol do čakárne, kde ho prevzala privolaná hliadka policajného zboru. V stredu, 25. decembra bola na žiadosť polície zastavená doprava v úseku Handlová – Chrenovec z dôvodu nahlásenia samovraha (muž), stojaceho na handlovskom viadukte a rozhodnutého skočiť z neho. Osoba bola následne po akcii polície zachránená. V piatok, 27. decembra bola v Nových Zámkoch nahlásená osoba so samovražedným úmyslom. Nariadená bola zvýšená pozornosť a opatrná jazda vlakov. V pondelok, 30. decembra, rušňovodič vlaku v úseku Šaľa – Trnovec nad Váhom ohlásil podnapitú osobu pohybujúcu sa na moste v km 117,700. V stredu, 01. januára, pri výprave vlaku zo stanice Turany si výpravca všimol civilnú osobu, ktorá sa pohybovala v koľajisku. Vlaky boli vyrozumené o jazde zníženou rýchlosťou. Osoba bola zadržaná a odvezená hliadkou policajného zboru. V pondelok, 06. januára, bolo ohlásené, že v úseku Slatinka – Zvolen nákl. st. sa pohybuje osoba s úmyslom spáchať samovraždu. Aj táto udalosť narušila plynulosť železničnej dopravy, zmeškané boli dva vlaky osobnej dopravy.
Železnice Slovenskej republiky vyzývajú verejnosť k opatrnosti pri pohybe v blízkosti železničnej trate. Vlak je obrovský kolos, ktorý môže mať brzdnú dráhu v závislosti od rýchlosti aj viac ako kilometer a následky zrážky s ním bývajú fatálne.
ŽSR za ostatné dva týždne evidujú aj jednu zrážku vlaku s motorovým vozidlom. Dňa 28. decembra rušňovodič nákladného vlaku v úseku Galanta – Šaľa ohlásil zrážku s osobným motorovým vozidlom na priecestí v km 109,883 (SP2003) zabezpečenom výstražníkmi. Rušňovodič vyviazol bez zranenia, vodič automobilu bol so zranením prevezený do nemocnice v Galante. ŽSR ako manažér infraštruktúry opakovane apelujú na všetkých vodičov, chodcov, cyklistov, aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčili, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou “Stoj, daj prednosť v jazde!“ je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom. Tieto ustanovenia sa samozrejme vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.
V prípade uviaznutia vozidla na železničnom priecestí je potrebné zavolať Integrovaný záchranný systém (IZS) na telefónne číslo 112 a nahlásiť jedinečné identifikačné číslo priecestia (JIČ), umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného značenia. Operátori IZS následne vykonajú opatrenia na varovanie rušňovodiča koľajového vozidla.
Ak dôjde k zastaveniu vozidla na priecestí, spustí sa svetelná výstraha a zatvoria sa závory, je potrebné spustené závory bez zaváhania preraziť, pretože za krátku chvíľu vojde na priecestie vlak alebo iné koľajové vozidlo, ktorého hmotnosť býva niekoľko stoviek ton, brzdná dráha stovky metrov a ktorého rušňovodič nemá v drvivej väčšine prípadov žiadnu šancu pred prekážkou zastaviť.
Železnice SR ostatné dva týždne opäť potrápili aj vandali. V Púchove bola dňa 25. decembra dozorcom výhybiek nahlásená poškodená protihluková stena pri 1. staničnej koľaji a strhnuté informačné tabuľky. Vo vlaku v úseku Vrútky – Horná Štubňa dňa 26. decembra neznámy páchateľ vytrhol sedačku. Dňa 27. decembra bola na zastávke Zvolen mesto zistená grafitmi postriekaná vonkajšia strana prevádzkovej budovy. V Kraľovanoch dňa 27. decembra boli výpravcom nahlásené zlomené nožičky na lavičke vo vestibule skupinou vulgárnych cestujúcich. Dňa 30. decembra bola vo Vrútkach ohlásená krádež medeného trolejového lana o dĺžke 1100 metrov zo skladu. Dňa 31. decembra boli v Žiline nahlásené poškodené vchodové dvere do administratívnej budovy železničnej stanice. Dňa 01. januára bolo v Poltári zistené poškodenie dvoch odpadkových košov. V Čate, bolo dňa 02. januára nahlásené, že došlo na garáži k vytrhnutiu mreží na okne, rozbitiu okna a ku krádeži dvoch krovinorezov. V ten istý deň bolo v úseku Brezno-Halny – Pohronská Polhora kontrolórom trate zistené odcudzenie značky P2 – Stoj, daj prednosť v jazde! na priecestí v km 15,886. V tomto prípade došlo k vážnemu ohrozeniu nielen bezpečnosti železničnej dopravy, ale aj užívateľov priecestia a následky tejto krádeže mohli byť tragické. Taktiež 02. januára bola k vlaku na zastávke Šarišské Michaľany privolaná hliadka policajného zboru z dôvodu napadnutia vlakvedúceho cestujúcim, ktorý bol zjavne pod vplyvom omamných látok. K zraneniu vlakvedúceho nedošlo, cestujúci bol zaistený privolanou hliadkou. Dňa 05. januára návestný majster zistil krádež 8 kusov vodivých prepojok v úseku Nižná Myšľa – Krásna nad Hornádom, čím došlo k znefunkčneniu zabezpečovacieho zariadenia s následným vplyvom na bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy. V železničnej stanici v Trnave bolo dňa 06. januára zistené poškodenie dverí vo vestibule a steny v čakárni pre cestujúcich s deťmi.
ŽSR opätovne upozorňujú na nebezpečné dôsledky vandalizmu, a teda aj úmyselného poškodzovania majetku. Vandali si neuvedomujú, že svojím konaním ohrozujú nielen plynulú prevádzku osobnej a nákladnej dopravy, ale hazardujú aj s ľudskými životmi. ŽSR preto prosia verejnosť, aby bola všímavá k dianiu na železnici, aby pri zistení podozrivého konania či pohybu cudzích osôb na železnici či v blízkosti majetku ŽSR kontaktovala políciu a eliminovala trestnú činnosť.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno