ISSN 1337-8481

Ďalší odpad v prírode. Jeho obsahom je aj korešpondencia adresovaná konkrétnej osobe.

Sereď  /  Odpad do prírody nepatrí! Na tom sa určite zhodneme všetci. Ako rozmýšľal ten, kto hneď vedľa záhradkárskej osady  priamo do prírody vyniesol niekoľko igelitových vriec zmiešaného komunálneho odpadu, nevedno. Faktom je, že odpad je vyhodený priamo pri ceste, kam sa dá dostať autom.

Na odpad nás po mestskej polícii upozornil nespokojný obyvateľ mesta, ktorému nie je ľahostajné, po čom pri prechádzkach v prírode stúpa.

Občan mal pravdu, v odpadkoch sa okrem obalov od  rôznych liekov, tovaru a pod., už na prvý pohľad nachádza dostatok dokumentov, upomienok, predžalobných výziev od advokáta, a dokonca zmluva s poskytovateľom telekomunikačných služieb na konkrétneho zákazníka. Na všetkých týchto dokladoch je presná identifikácia pôvodcu odpadu a to vrátane adresy a už pravdepodobne neplatného mobilného kontaktu. Korešpondencia je adresovaná obyvateľke Ivane K. do Zemianskych Sadov.

     

Na telefónne číslo uvedené na korešpondencii sme sa pokúsili dovolať v snahe požiadať pôvodkyňu odpadu o vyjadrenie k nálezu jej odpadu v prírode, no s najväčšou pravdepodobnosťou už nie je aktuálne.

Za zamyslenie stojí jeden z listov nachádzajúci sa v odpade a tým je list OÚ v Zemianskych Sadoch, v ktorom obec informuje obyvateľov o spôsobe nakladania s odpadmi.

Na miesto sme privolali hliadku MP, ktorá sa bude predmetným prípadom zaoberať. V tomto konkrétnom prípade ale veľa práce s identifikáciou pôvodcu odpadu problém mať nebude.

 

Veríme, že vedenie MP bude o spôsobe vyriešenia prípadu verejnosť informovať.

Foto: (C) Denis a Miloš Majko

Poznámka: Všetky dokumenty boli obsahom odpadu nachádzajúceho sa na verejnom mieste a teda boli volne dostupné každému človeku idúcemu okolo nelegálne vytvorenej skládky. Boli teda zverejnené. Do odpadu teda boli vložené dobrovoľne. Pri niektorých údajoch bolo znemožnené / sťažené ich rozpoznanie výlučne z dôvodov etických.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články