ISSN 1337-8481

Na uliciach sú kopy separovaného odpadu. Obyvatelia o zmenách zavedených mestom nevedia. K čomu došlo?

Sereď /  Aj vám sa zdá, že na uliciach pred rodinnými domami sú už niekoľko dní kopy separovaného odpadu, ktorý bol štandardne odpratávaný väčšinou v stredu? 

Dôvod, prečo tomu je a čo to s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobí, je možné nájsť v diskusii pod jedným z článkov venujúcim sa nelegálnej skládke, ktorá pribudla v prírode:

Treba sa pozrieť po uliciach. Tam sú vrecia s odpadom už niekoľko dní, lebo od nového roku prišlo k zmene, ktorú si zasa niekto vymyslel a namiesto týždenného odvozu odpadu to bude 2x za mesiac. A ešte si ľudia v schránke našli odkaz, kam s akým odpadom, do vriec akej farby, ale vriec nikde. Je super, že odkaz o separovaní ľudia dostali do schránky až v deň, keď mali odpad vyvážať a ľudia už mali vrecia pred domom. Gratulujem tomu kreténovi, čo si toto vymyslel, ako aj všetko, okolo zberného dvora. Takýchto fotiek tu budem čoraz viac. Jednoducho sa budú ľudia zbavovať odpadu po svojom, alebo nebudú separovať a budú všetko trepať do čiernych nádob. Prečo? Lebo to bude jednoduchšie. Ale to mesto zaujímať nebude, lebo ušetria prachy na separáciu. A je zarobené.

V týchto dňoch pripravujeme podklady na článok o zvyšovaní miestnych daní nielen pre podnikateľov, ale hlavne pre fyzické osoby. Poslanci MsZ na návrh vedenia mesta výrazné zvýšenie dane z nehnuteľnosti schválili, no nielen týmto samospráva od tohto mesiaca výrazne zvýšila  náklady na život v meste, v ktorom aj bez toho každým rokom ubúda obyvateľov. Mesto Sereď obyvateľom už koncom predminulého roku zvýšilo poplatok za odvoz komunálneho dopadu (cca o 30%) a teraz zkomplikovalo aj likvidáciu separovaného odpadu. A presne ako píše “obyvateľ”, informácia sa k občanom v požadovanej miere nedostala. So žiadosťou o  stanovisko sme sa opätovne pokúšali kontaktovať vedenie mesta  Sereď a to telefonátom Bc. Ľubomírovi Veselickému, ktorý ja občanmi platený ako viceprimátor a hovorca primátora. Veselický opätovne v pracovnom čase služobný mobilný telefón nedvíhal. 

Z telefonického rozhovoru s pracovníčkou  MsÚ vyplynulo, že Mesto Sereď uzatvorilo zmluvu s externou spoločnosťou, ktorá od januára  2020 separovaný odpad bude zberať a frekvencia zberu tohto odpadu vyplynula zo vzájomnej dohody.

Pracovníčka MsÚ (úradníčka) inak mimoriadne ochotne (v mene občanov srdečná vďaka za profesionalitu na rozdiel od hovorcu, ktorý má komunikáciu v pracovnej náplni, je za ňu platený no dlhodobo sa jej vyhýba) problematiku objasnila a občanom má byť harmonogram dodaný v najbližších Seredských novinkách. Otázka na vedenie mesta a zodpovednú osobu za Seredské novinky – nemalo by mať aj v Seredi  logiku o pripravených a od začiatku januára platných zmenách informovať v decembri, aby sa obyvatelia mali možnosť  na zmeny pripraviť?

Otázka aj ohľadom toho, s kým boli zmeny významne obmedzujúce obyvateľov odkomunikované. Mali by prejsť diskusiou  nielen s poslancami MsÚ, ale aj samotnými občanmi. Ak sa toto zo strany vedenia mesta nedeje, nejedná sa potom o samosprávu, ale určitú formu diktatúry, kde ten kto celý proces financuje, môže tak akurát ľudovo povedané “držať hubu a krok”.

Bližšie informácie momentálne zisťujeme a prinesieme neskôr.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články