ISSN 1337-8481

Výluka v úseku Sereď – Križovany nad Dudváhom – Trnava

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 06. februára 2020, v čase od 8.50 h. do 14.20 h., realizovať výlukové práce v úseku Sereď – Križovany nad Dudváhom – Trnava.

Počas daných výluk budú zamestnanci SMSÚ EE TV Trnava zabezpečovať pracovisko na trakčnom vedení pre externú firmu ELTRA s.r.o. v rámci zákazky s názvom „Elektroinštalačné práce pri výmene izolátorov trakčného vedenia, II. etapa“.

Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.

- Advertisement -
- Advertisement -

Ďalšie články