piatok, 25. septembra, 2020
ISSN 1337-8481

“schválením Dodatku č.3 dávame primátorovi neobmedzenú právomoc nakladať s pohľadávkami až do výšky schváleného rozpočtu v meste Sereď”

Pripravou na rokovanie mestského zastupiteľstva sme zistili nedostatky v Dodatku č.3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď .  Na túto skutočnosť sme upozornili pred rokovaním mestského zastupiteľstva s kolegom poslancom p. Pavlom Kurbelom zverejnením článku na Sereďonline. Aj napriek tomu tento bod bol schválený deviatimi poslancami mestského zastupiteľstva.

Na základe tejto skutočnosti sme všetci poslanci čo boli proti tomuto návrhu t.j. PhDr. Michal Hanus, Ing. Mária Fačkovcová, Ing. Ondrej Kurbel, p. Dušan Irsák, Mgr. Pavlína Karmažínová, p. Pavol Kurbel a Mgr. Tomáš Karmažín doručili dňa 19.02.2020 do podateľne mestského úradu výzvu na vetovanie uznesenia tohto dodatku.

Nižšie prikladáme aj kompletné znenie výzvy na vetovanie uznesenia Dodatku č.3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď.

Mgr. Tomáš Karmažín, poslanec MsZ v Seredi

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články