piatok, 25. septembra, 2020
ISSN 1337-8481

Dostane EXstarosta Šintavy Holička pokutu za ignorovanie Ústavného zákona?

Šintava /  Nielen v Seredi riešia podávanie oznámení volených zástupcov príslušnej komisii, ale aj v susednej obci  Šintava. Tu sú od Serede podstatne ďalej. Práve v Šintave dovtedy “bezvýznamná” komisia na Ochranu verejného záujmu mala odvahu neplnenie povinností uložených starostovi v súlade s Ústavným zákonom konať ďalej. Po zákonom stanovenom procese posunula evidentné porušenie zákona vtedy starostom  Holičkom Obecnému zastupiteľstvu na preskúmanie dôvodov porušenia zákona a prípadne na vyvodenie zodpovednosti voči jeho porušovateľovi, teda EXstarostovi  obce Holičkovi.

Hlasovanie o relatívne vysokej pokute vo výške  8 898 Euro  sa má odohrať už na najbližšom rokovaní OZ v pondelok v predvečerných hodinách.

Prečo je pokuta v takejto výške? Zákon výšku pokuty stanovuje presne a nedáva poslancom žiadne možnosti k jej zníženiu alebo navýšeniu. V tomto prípade sa jedná o tri mesačné platy. Z uvedeného čísla sa dá ľahko vypočítať ročný príjem exstarostu, ktorý bol cca  35 000 Euro.

Pri takomto príjme sa logicky predpokladá dostatočná mentálna výbava jeho poberateľa. Z dokumentu, ktorý uverejnila Obec Šintava je zrejmé, že komisia M. Holičku požiadala dva krát o vysvetlenie v nedostatočnom (predpísanom) rozsahu podaného oznámenia. V jednom prípade odpovedal tak, ako je v dokumente napísané a druhú výzvu si ani len neprevzal.

Obecnému zastupiteľstvu ktoré ho po tretí krát vyzvalo k zaujatia postoja k prebiehajúcemu konaniu podľa Ústavného zákona súdiac zo zverejnených dokumentov Holička ani na tretí krát nevysvetlil svoje NEkonanie. Je 35 000 ročne málo na to, aby si volený funkcionár riadne splnil povinnosti uložené mu  Ústavným zákonom, ktoré si mal ako starosta plniť každoročne.

Všetky tieto hore uvedené fakty sú zrejmé aj poslancom, ktorí predmetné materiály dostali pred rokovaním OZ – viď príloha.

K bodu č. 3(1)

Porušenie  Ústavného zákona EXstarostom Holičkom nie je fikciou, ale vychádzajúc zo zverejnených podkladov faktom, písomne konštatovaným príslušnou komisiou, resp. Obecným zastupiteľstvom.

Už v pondelok na rokovaní OZ budú poslanci musieť hlasovaním o sankcii pre Holičku hlasovať  verejne. Práve tu sa ukáže charakter a vôľa zákon chrániť reálne, nie len verbálne v sľuboch pred voľbami. A  poslanci zapíšu do histórie a kroniky obce každý svoje meno individuálne.

Práve na výsledku tohto hlasovania budú mať možnosť občania vidieť, ako vážne ktorý poslanec OZ berie dodržiavanie zákonov a teda čo je možné od ktorého z poslancov v budúcnosti očakávať.

Áno, hlasovať sa dá “ZA “postih preukázateľnému porušovateľovi zákona, dá sa hlasovať “zdržaním sa hlasovania”, čo je vlastne proti postihu a dá sa priamo byť proti udeleniu sankcie hlasovaním “PROTI”. Posledné dva hlasovania však budú znamenať možné krytie porušenia zákona a prinesú riziko u každého z poslancov, že sa obdobne bude správať v každom prípade, kedy sa bude vyžadovať zaujatie postoja v zásadnej veci.

Bude nutné zároveň sa spýtať, ako sa zachovajú takíto poslanci v momente, kedy by išlo o porušenie zákona ich blízkou osobou, ich rodinným príslušníkom, či nebodaj nimi samotnými.

Zaujímavé by bolo vidieť konanie poslancov v momente, kedy by porušením zákona bol priamo dotknutá im blízka osoba, bola by spôsobená škoda na ich majetku alebo financiách, alebo zákonnom plnení. Vtedy by každý určite vyžadoval plnenie zákona bez milosti.

Občania dva roky po brutálnej vražde novinára Kuciaka a jeho snúbenice lamentujú, ako neskutočne skorumpované je Slovensko a v akom morálnom bahne sa nachádzame.

Poslanci v Šintave už v pondelok budú mať možnosť občanom ukázať, či majú  záujem veci meniť.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články