piatok, 25. septembra, 2020
ISSN 1337-8481

Likvidáciu nelegálnej skládky odpadu v mestských sociálnych bytoch sme zaplatili všetci. Dokedy budeme tolerovať zvýhodňovanie niektorých občanov?

Sereď / Pravdepodobne každý obyvateľ mesta registruje sústavný neporiadok okolo kolónie oproti cukrovaru a sociálnych bytov na Trnavskej ulici. Naposledy sme kritizovali niekoľko mesiacov zhromažďovaný odpad de facto na nelegálnej skládke pred sociálnymi bytmi, ktoré na rozdiel od domov na Cukrovarskej, sú nehnuteľnosťami v majetku mesta. Teda sú plne pod mestskou kontrolou.

Vlastne by byť mali.

Prakticky od leta uplynulého roka obyvatelia bytov neporiadok hromadili pri kontajneroch a na rozdiel od ostatných občanov ho neodvážali na zberný dvor. Nevyužili teda možnosť legálne odpad uskladniť a v danej dobe dokonca bezplatne.

Medzičasom Mesto Sereď výrazne obmedzilo skladovanie odpadu obyvateľov mesta  na zbernom dvore a vývoz odpadu spoplatnilo, resp. obyvateľom mesta bez štipky hanby odporúča odpad odviezť napríklad na skládku do Trnavy.

Pred mestskou nehnuteľnosťou sa stále nič nemenilo a kusy nábytku, kopy komunálneho odpadu a koberec boli doplnené o vyhodené vianočné stromčeky. Obyvatelia – sociálne prípady už dokonca do vchodu mali problém vtesnať aj luxusné autá, ktoré tu pravidelne parkujú.

Na naše dva výzvy reagovalo mesto a obyvateľmi mestskej nehnuteľnosti vyhodený odpad odpratalo.

Zaujímalo nás, kto konkrétne odpad odpratal a na koho náklady sa tak udialo. Spýtali sme sa vedenia mesta. Tu sú odpovede (zvýraznené modrou farbou)

From: Milos Majko [mailto:majkomilos@gmail.com]
Sent: Monday, February 10, 2020 9:38 AM
To: podatelna@sered.sk; info@sered.sk
Cc: seredonline
Subject: Ziadost o informacie v sulade so zakonom 211/2000 Z.z.

Mestsky urad Sered,

dnes, teda  10.02. 2020  rano o 7:50 hodine bol odvazany odpad ktory bol obyvatelmi Mestskych socialnych bytov niekolko mesiacov tvoreny a uskladneny na verejnom priestranstve.

V rozpise vyvozu odpadu sa tato sluzba nenachadza, v pondelok rano sa dokonca nenachadźa  ani ina sluzba ktora by mala byt vykonavana na Trnavskej ulici  zodpovedajuca predmetnej cinnosti.

V sulade so zakonom  211/2000 Z.z. ziadame Mestsky urad Sered o zverejnenie nasledovnych  informacii:

  1. na zaklade akeho rozpisu bol 10.02. 2020  rano o 7:50 hodine bol odvazany odpad dlhodobo tvoreny obyvatelmi Mestskych socialnych bytov. Ziadam zverejnit informaciu, kde bol tento rozpis zverejneny.
  • Každý týždeň čistíme mesto – konkrétne stanoviská na smetné nádoby pri bytových jednotkách –  vždy v utorok. V uvedený deň zamestnanci mesta boli nielen na mieste, ktoré spomínate – ale čistili ulice Kasárenská, Trnavská, Priemyselná, Poľná a Bratislavská – kde zároveň likvidujeme aj nahlásené čierne skládky. Na tieto ulice chodíme podľa potreby, resp. v uvedený deň aj preto, že bol predpovedaný silný nárazový vietor.
  1. kto konkretne odpad zlikvidoval (nazov firmy, koho zamestnanci pracu vykonali a pod.). Zamestnanci mesta Sereď, oddelenie údržby mesta
  2. kolko financnych prostriedkov  (ziadam presne vycislenie vratane vsetkych nakaldov suvisiacich s cistenim, odvozom a uskladnenim) odstranenie skladky stalo. Neevidujeme takéto informácie pre jednotlivé smetné stanovištia, resp. pre likvidáciu jednej čiernej skládky.
  1. kto konkretne zadal objednavku na odpratanie sklady (meno, priezvisko osoby a funkcia zastavana na MsU)  kto vzniknute naklady hradil a z akych financnych prostriedkov. Zamestnanci mesta sú platení z rozpočtu mesta. Údržbu mesta riadi a za ňu zodpovedá Ing. J. Himpán
  1. ziadam spristupnit vsetky doklady (objednavka, faktura a pod.)  preukazujuce relevantnost zverejnenych informacii v bodoch 1.- 4. tejto ziadosti. Nie sú žiadne objednávky a ani faktúry.

Predmetne informacie ziadam  spristupnit v elektronickej podobe ich zaslanim na e-mail: majko@majko.sk  a v zakonom stanovenej dobe.

Milos Majko     Trnavska 53, 926 01  Sered

Treba povedať, že prednosta úradu Krajčovič odpovedal rýchlo a bez najmenších pochýb aj odborne.

Preto si dovolím pre občanov urobiť nasledovný sumár:

Asociáli (normálny socializovaný človek odpad na ulicu nevyhodí) obývajúci mestskú nehnuteľnosť  teda mesiace robili bordel úmyselne. Po celú dobu, čo drvivá väčšina obyvateľov mesta svoj odpad likvidovala legálne na zbernom dvore, či skládkach odpadu, títo ľudia ho proste vyhádzali na ulicu, kde odpadom mesiace obťažovali obyvateľov okolia, okoloidúcich a z vjazdu do mesta robili smetisko. Správca mestskej nehnuteľnosti si neplnil základné funkcie a mesto napriek písomným upozorneniam občanov tolerovalo pelechy pre potkanov a hlodavce.

Na základe verejnej kritiky Zamestnanci mesta Sereď, oddelenie údržby mesta odpad zlikvidovali, Mesto Sereď neeviduje takéto informácie pre jednotlivé smetné stanovištia, resp. pre likvidáciu jednej čiernej skládky a teda nevie, koľko občanov stála arogancia asociálov úmyselne, systematicky a dlhodobo špiniacich verejné priestranstvo a tak vieme, že zamestnanci mesta sú platení z rozpočtu mesta. Údržbu mesta riadi a za ňu zodpovedá Ing. J. Himpán.

Priatelia, pýtam sa ako obyvateľ mesta platiaci mestu daň v tomto roku poslancami MsZ na návrh vedenia mesta zvýšenú o cca 100%: prečo roky poctivo svoj odpad likvidujeme legálne a na svoje náklady na zbernom dvore a v našom prípade dokonca už viac ako rok aj na skládke v Trnave, keď to viditeľne ide aj na náklady mesta?

Prečo si nezoberieme príklad od obyvateľov mestskej nehnuteľnosti, ktorú aj tak vlastne financujeme z rozpočtu mesta a teda z našich spoločných peňazí? To sme snáď horšími obyvateľmi mesta, ako obyvatelia Mestských sociálnych bytov?

Poslanci a poslankyne MsZ, začnete už konečne rozmýšľať nad tým, ako v meste fungujú základné procesy, riešiť to, čo nefunguje a začnete si konečne plniť povinnosti vyplývajúce vám zo zastávaného mandátu získaného vo voľbách od občanov?

Pán primátor a štatutár mesta Tomčányi, Mestom Sereď boli zmenené pravidlá uskladňovania odpadu na Mestskom zbernom dvore. Spoplatnené bolo dokonca aj uskladnenie stavebnej sute z bežnej malej stavebnej úpravy v činžiaku či rodinnom dome a to sumou vyššou, ako majú ostatné skládky odpadov. Dokedy budú obyvatelia zaťažovaní neúmernými poplatkami, aby svojimi peniazmi kompenzovali stále vyššie náklady na chod úradu a mesta? Máte vážne rezervy a to aj v tak jednoduchých činnostiach, akou je napr. donútenie obyvateľov mestskej nehnuteľnosti, teda tých, na ktorých máte priamy dosah cez zmluvy o nájme. Nehľadajte riešenia jednoduché a okamžité spočívajúce v zaťažení novými neúmernými nákladmi u bežných obyvateľov.
Sereď je mestom, ktoré napriek mimoriadne výhodnej polohe dlhodobo prichádza o obyvateľov.

Vysoká kriminalita, potláčanie a diskriminácia overených projektov venujúcich sa roky prevencii, zvýhodňovanie ľudí úmyselne a dlhodobo špiniacich  verejné priestranstvo pred obyvateľmi slušnými, ktorí si povinnosti plnia v súlade aj s nepísanými pravidlami. Toto je Sereď posledných rokov. Takto sme to chceli?

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články