nedeľa, 26. septembra, 2021
ISSN 1338-032X

Pár informácií k téme objektívna zodpovednosť

KR PZ Trenčín |MM| Nie vždy vás pri spáchaní dopravného priestupku – prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti v obci, mimo obec, či na diaľnici policajti zastavia a priamo na mieste priestupok vybavia. Na tento účel „slúži“ inštitút objektívnej zodpovednosti. To znamená, že vás policajti nezastavia na mieste po spáchaní dopravného priestupku, ale držiteľovi vozidla bude doručený rozkaz o uložení pokuty za správny delikt (za dopravný priestupok).
Voči tomuto rozkazu je možné podať odpor do 15 dní, ak vozidlo neviedol držiteľ vozidla, ale iba v prípade, ak oznámite osobné údaje toho, kto v čase spáchania priestupku vozidlo skutočne viedol (meno, priezvisko a bydlisko osoby).

Súčasne upozorňujeme všetkých držiteľov vozidiel upozorniť na zaujímavú skutočnosť, ktorú v prípade uloženia pokuty za správny delikt držiteľa vozidla umožňuje zákon o cestnej premávke. Ak občan ako držiteľ vozidla v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu (pokuty) na bankový účet uvedený v rozhodnutí uhradí dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške, čo môže v niektorých prípadoch občanom ušetriť nemalé finančné prostriedky.

 

Napríklad: ak vám v obci bude namerané prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti o 21-25 km/hod., tak podľa zákona o cestnej premávke vám môže byť uložená pokuta 96 €. Ak však z tejto sumy do 15 dní uhradíte sumu 64 € (2/3 z 96 €), vaša pohľadávka sa bude považovať za vybavenú.

 

Ďalší príklad: ak vám bude mimo obec namerané prekročenie rýchlosti jazdy o viac ako 75 km/hod., môže vám byť v zmysle zákona uložená pokuta 798 €. Ak však do 15 dní uhradíte dve tretiny z uloženej sumy ušetríte nemalú sumu. Namiesto 798 € zaplatíte 532 €.

 

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články