Opatrenia v súvislosti s mimoriadnou situáciou na oddeleniach dokladov

0
28

Prezídium PZ SR |MM| Všetky uvedené opatrenia budú platiť od 16. 3. 2020 až do odvolania.

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území SR sme prijali opatrenia pri vybavovaní občanov na oddeleniach dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru:

 1. Zníženie rozsahu stránkových hodín na 3 hodiny denne v pracovných dňoch, a to od 8,00 do 11,00 hod.;
 2. Nebudú sa prijímať žiadosti o vydanie občianskeho preukazu pre deti do 15 rokov;
 3. Žiadosti o vydanie občianskeho preukazu sa budú prijímať len v prípade skončenia platnosti maximálne dva mesiace pred uplynutím platnosti alebo ktorých časová platnosť skončila alebo pri nahlásení straty alebo odcudzenia;
 4. Vyhotovené občianske preukazy podľa bodu 3 sa budú zasielať poštou na adresu určenú občanom, resp. na adresu trvalého pobytu;
 5. Žiadosti o vydanie vodičského preukazu sa budú prijímať len po nadobudnutí vodičského oprávnenia, pri uplynutí časovej platnosti vodičského preukazu a pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu;
 6. Žiadosti o vydanie cestovného pasu sa budú prijímať len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní;
 7. Nebude vykonávaná aktivácia certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu – občan má možnosť vykonať aktiváciu prostredníctvom elektronickej služby na to zriadenej;
 8. Vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, vydávanie zbrojných preukazov, zbrojných sprievodných listov je pozastavené.
 9. Na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len občania, ktorí boli objednaní online prostredníctvom elektronickej služby, prioritne je potrebné vykonávať evidenčné úkony, ktoré sú potrebné na používanie vozidiel obyvateľmi a organizáciami; takýmito úkonmi sú najmä
 10. prihlasovanie nových a jednotlivo dovezených vozidiel do evidencie,
 11. vydávane nových osvedčení o evidencii a tabuliek s evidenčným číslom z dôvodu straty alebo odcudzenia pôvodných dokladov a tabuliek.

Pozastavené budú úkony, ktoré znesú odklad napr. vydanie TEČ na nosič bicykla.

 1. informovanosť verejnosti bude zabezpečená aj prostredníctvom vývesných oznamov umiestnených na budovách dopravných inšpektorátov o potrebe v maximálnej miere vykonávať úkony využitím elektronických služieb, ktoré občania nájdu na stránkach:

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/vozidla/

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/tpreukazy-menu/

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/menu-doklady/

Občanom, ktorí nemajú občiansky preukaz s elektronickým čipom odporúčame vyžitie elektronickej služby objednania sa na konkrétny čas;

 1. Vydávanie elektronického osvedčenia o evidencii časť I sa bude adresovať ich doručenie priamo na adresy určené občanmi, nie na oddelenia

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno