nedeľa, 27. septembra, 2020
ISSN 1337-8481

ÚVZ SR: Stanovisko k možnému prenosu nového koronavírusu pitnou vodou

Úrad verejného zdravotníctva SR |MM|  Úrad verejného zdravotníctva SR vzhľadom na množiace sa otázky týkajúce sa možnej kontaminácie pitnej vody novým koronavírusom uvádza, že na základe stanoviska Svetovej zdravotníckej organizácie, skúseností z epidémií z posledných rokov (napr. epidémia SARS z roku 2003) a spôsobu zásobovania pitnou vodou na Slovensku (dominantné využívanie podzemných zdrojov) nie je potrebné mať na obavy z používania pitnej vody z verejných vodovodov.

Rovnako nie je nutné pristupovať k osobitným opatreniam – napríklad k zvyšovaniu dezinfekcie pitnej vody nad rámec kritérií, ktoré definuje vyhláška ministerstva zdravotníctva SR o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Postupy, ktoré sú u nás pri zásobovaní pitnou vodou používané pre zaistenie jej zdravotnej bezpečnosti v súvislosti s výskytom fekálnej kontaminácie, sú považované za dostatočné i na likvidáciu prípadnej kontaminácie novým koronavírusom, ktorá je ale vzhľadom k preukázanému prenosu nového koronavírusu kvapôčkovou infekciou nepravdepodobná.

V prípade obyvateľov zásobovaných z vlastných studní, ktorých kvalita bola v minulosti vyhodnotená ako vyhovujúca a pri ktorých nedošlo k zmenám v ochrane a pri prevádzke, nie je potrebné prijímať dodatočné opatrenia.

Prevarenie vody alebo používanie zariadení na úpravu vody s rôznymi účinnými technológiami (ultrafialové filtre, membránové filtre príp. používanie prípravkov na úpravu pitnej vody na báze chlóru) je možno odporučiť, ak došlo k zmenám pri využívaní studne.

Pre bezpečné používanie pitnej vody v domácnostiach je možno odporučiť najmä všeobecné opatrenia na zabránenie a minimalizáciu jej kontaminácie pred požívaním (napr. každý člen v domácnosti, okrem malých detí si vodu z vodovodného kohútika napúšťa sám, členovia si v domácnosti navzájom nepodávajú nádoby na pitie, pitná voda sa neskladuje príp. sa nádoby v prípade krátkodobého skladovania prikrývajú).

VIAC TU:
http://www.uvzsr.sk/index.php…

Informáciu od Svetovej zdravotníckej organizácie, podľa ktorej nebola pitná voda ani v jednom prípade potvrdeným faktorom prenosu nového koronavírusu nájdete tu:
https://www.who.int/…/water-sanitation-hygiene-and-waste-ma…

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články