“Preventívne opatrenia majú zmysel. Nosením rúšok a nechodením na verejnosť môžeme šírenie vírusu spomaliť” hovorí záchranár zo Serede

0
60

V krízových situáciách si každý z nás podstatne lepšie uvedomuje ako dôležité sú zložky, ktoré za normálnych okolností ani nevnímame. Ide konkrétne o hasičov, políciu a záchranárov. Asi netreba ľudom ktorí niektorú z týchto zložiek potrebovali vysvetľovať, ako sa zrazu zo sekúnd stávajú minúty a z minút akoby hodiny čakania v momente, kedy vám horí dom, auto, alebo sa dusí vám blízka osoba.

Rozšíreným rizikom koronavírusu práve záchranári sú tými, ktorí bojujú v tzv. v prvej línii. Žiadna z posádok nemôže tušiť, či osoby, ktorým idú zachraňovať život nie sú nositeľmi vírusu, u ktorých sa príznaky ešte neprejavili.

Jedna z posádok rýchlej zdravotnej pomoci sa našťastie pre nás Sereďanov nachádza od januára opätovne v Seredi. De facto v centre mesta je pravidelne vidieť odstavené vozidlo RZP s osádkou zloženou z 2 záchranárov. O tejto posádke sme už písali a dnes sme položili zopár otázok staničnému záchranárovi Martinovi Sojkovi.

Registrujete v súčasnej dobe zmenu v práci záchranárov v súvislosti s rizikom nákazy koronavírusom ?

Určite áno, registrujeme túto zmenu, všetky opatrenia ktoré sú prijaté v súvislosti s koronavírusom sú opodstatnené a občania by ich mali brať naozaj vážne. Neexistuje nič lepšie ako prevencia. Preto používanie rúška každým občanom na verejnosti ale aj vtedy keď ide vyniesť napr. smeti by malo byť v súčasnej dobe štandardom.

Môžu originálne rúška nahradiť tie ktoré sú vyrábané doma svojpomocne.

Určite áno, každá ochrana úst a nosa je základnou prevenciou proti šíreniu vírusu. Samozrejme špeciálne rúška s filtrom sú podstatne bezpečnejšie, no v súčastnosti sú prakticky nedostupné, preto tieto aj doma vyrobené sú vhodné na používanie a naozaj majú zmysel.

Aj ja som sa vo vlastnom záujme odizoloval od svojich detí, aby som ich neohrozil. Nakoľko predsalen moje povolanie je podstatne rizikovejšie ako iné.

Poznám dokonca lekárku, ktorá si prenajala jednoizbový byt, býva v ňom a tým v tejto rizikovej dobe rovnako chráni svoje deti a manžela.

V akom režime momentálne fungujú záchranky?

Po vyhlásení núdzového stavu všetci zdravotníci a teda aj my záchranári musíme byť 24 hodín denne k dispozícii s tým, že aj v prípade riadneho voľna musíme byť schopní na stredisko dostaviť sa veľmi rýchlo a pracovať. Nesmieme opustiť štát a nemáme nárok ani na dovolenku. Povedané inak, momentálne musíme počítať s tým, že v krízovej situácii by sme mohli byť nasadení do služby aj na iné stanice, kde by sa zdravotná situácia obyvateľov výrazne zhoršila.

Registrujete zmeny v správaní sa a konaní obyvateľov v súčasnej dobe.

Áno registrujem. Určite sa správanie ľudí mení. Stále viac ľudí si uvedomuje potrebu chrániť sa a rúška používajú. Za pozitívnu považujem určitú zmenu správania niektorých ľudí, ktorí začínajú byť voči sebe ľudskí. Možno neuveríte, ale zrovna dnes sa nám stal prípad, ktorý nemôžem nespomenúť. Z nedostatkom rúšok zápasia nielen bežní občania, ale aj záchranári. Štát do dnešného dňa nezabezpečil ochranné pomôcky ani pre nás záchranárov, ktorí sme nasadení naozaj v prvej línii. Dnes predpoludním na dvere našej stanice v Seredi zaklopala neznáma pani a podala nám doma vyrobené rúška so slovami “nech vám pomôžu” odišla. Aj touto cestou by som sa jej chcel verejne poďakovať a to aj v mene svojich kolegov.

Boli zaznamenané prípady utajenia príchodu zo zahraničia. Je takéto konanie nebezpečné za záchranárov?

Prosíme ľudí, ktorí volajú ZZS, aby hovorili na operačné, spravidla linku 112 len pravdu. Pri príznakoch na koronavírus je nutné volať špeciálne telefónne číslo na toto určené. Pri podozrení na koronavírus je vysielaná špeciálne záchranárske vozidlo s príslušnou výbavou. Možno si ľudia neuvedomujú, ale v prípade, že k pacientovi príde bežná posádka ako sme my a je u neho následné podozrenie na koronavírus, do karantény musí ísť aj naša posádka a tým sme v podstate vyradení z prevádzky. Minimálne na dobu, pokým budú vyhodnotené testy. V súčasnej dobe každá absencia záchranárov môže spôsobiť problémy vo včasnom poskytnutí pomoci tým ľuďom ktorí ju môžu potrebovať.

Čo by ste chceli odkázať občanom mesta pre najbližšie obdobie?

Chcel by som im odkázať, nech sú všetci zodpovední, treba sa chrániť, dodržiavať nosenie rúšok, dezinfekciu rúk a všetkého čoho sa dotýkajú. Za najdôležitejšie považujem výzvu pre ľudí, aby neopúšťali relatívne bezpečie svojho domova a nevystavovali sa ohrozeniu na verejnosti. Riskujú totiž zdravie nielen svoje, ale aj zdravie svojich blízkych a ostatných ľudí. Jedinec má malú šancu zastaviť šírenie nákazy celkovo, ale každý z nás môže svojou troškou spomaliť šírenie minimálne v našom meste.

Martinovi Sojkovi ďakujeme za rozhovor.

Ako vidieť z rozhovoru so záchranárom Martinom Sojkom, situáciu so šírením koronavírusu nie je dobré podceňovať a odporúčané opatrenia je potrebné brať veľmi vážne a dodržiavať ich. V Seredi máme momentálne výhodu práve lokalizovaním strediska RZP v centre mesta. V prípade zdravotných problémov našich občanov je teda dojazd vozidla RZP so záchranármi pomerne rýchly.

V súčasnej dobe je len veľmi problematické predpokladať ako dlho budú opatrenia súvisiace s mimoriadnou situáciou trvať a dokonca či sa nebudú ešte pritvrdzovať. Aj v našich médiách niekoľkokrát denne aktualizujeme informácie týkajúce sa mimoriadnej situácie a rady pre občanov. Všetky informácie týkajúce sa týchto závažných udalostí získavame od príslušných autorít a tak sa občania na ich relevantnosť môžu spoliehať teraz, ale aj v budúcnosti.

zdroj fotografií: Martin Sojka

 

 

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno