ISSN 1337-8481

Futbalový štadión, priorita nášho mesta ?

Dňa 12.3.2020 sa konalo mimoriadne zasadnutie MZ, na ktorom bol jedným z bodov programu aj schválenie technického zhodnotenia futbalového štadióna v Seredi.

Téma rekonštrukcie futbalového štadióna je v posledných mesiacoch veľmi diskutovanou témou.

Celá rekonštrukcia je totižto veľmi zahmlievaná, kompetentní poskytujú veľmi málo informácii aj keď sa verejnosti prezentuje objektívnosť a transparentnosť. Kroky kompetentných to zatiaľ veľmi nedokazujú, čoho príkladom bola aj búrlivá debata na MZ.

Zo sprievodnej správy technickej dokumentácie predloženej na MZ jasne vyplýva , citujem :

„Predpokladané náklady na výstavbu sú odhadnuté na 4mil€. V sume  nie sú zahrnuté náklady  na sadové úpravy, oplotenie, areálové osvetlenie, spevnené plochy a technológia hracej plochy.“

A ďalšia citácia  :

„Súčasťou športového areálu sú aj tréningové futbalové ihriská a objekt športklubu, ktoré sú mimo riešeného územia.“

Napriek všetkým týmto informáciám, vedenie mesta obhajovalo sumu 4 mil., až keď na tlak niektorých poslancov skonštatovali, že konečnú sumu budeme vedieť až po vypracovaní projektovej dokumentácie na stavebné povolenie. Takže poslanci MZ schválili technické zhodnotenie FŠ, ale nevedia koľko to bude stáť. 4,6 alebo 8 milionov ?

To, že všetko prebieha štandartne a transparente dokazujú nasledovné 2 VO :

VO na projektovú dokumentáciu :

24.10.2019  /štvrtok / bolo zverejnené VO – Prieskum trhu : Návrh rekonštrukcie FŠ a projektová dokumentácia pre územné a stavebné povolenie.

28.10.2019 bolo na MZ prerokovávané odsúhlasnie financovania projektovej dokumentácie / len pre objasnenie 4 dni pred schválením MZ už VO bolo vyhlásené !! /

30.10.2019  / streda / už bola so spoločnosťou ona sro podpísaná zmluva

Projektová dokumentácia aj s technickou správou na tak obrovský projekt už bola vypracovaná v novembri. Ani nie za 1 mesiac.

11.3.2020 Priame zadanie projektovej dokumentácie na búracie práce na futbalovom štadióne spoločnosti ona sro

Búracie práce nie sú vrámci 4 mil.

Citácia z technickej správy :

„Vzhľadom na potrebu vybudovať nové stavebné objekty,je nutné asanovať  jestvujúci zemný  val  s betónovými stupňami  okolo jestvujúceho ihriska.Vrámci  búracích prác  bude asanovaný aj jestvujúci objekt autoumývarne na riešenom pozemku a jestvujúce oplotenie okolo futbalového štadióna.Jestvujúce stromy na riešenom území budú vyrúbané, bližšie pozri  výkresovú dokumentáciu.Jednotlivé jestvujúce ihriská tenisových kurtov budú presunuté.Jestvujúce inžinierske siete na riešenom území budú odstránené podľa výkresovej dokumentácie. „

Mimoriadne MZ 12.3. 2020, kde bola odsúhlasená investícia. Čiže ešte pred schválením MZ zadané priamym zadaním na vypracovanie projektovej dokumentácie.

Zdá sa Vám, že je všetko transparentné ?

Na základe takýchto skutočností sa obávame, že takáto obrovská investícia, predpokladáme, že suma 4 mil. nie je konečná, by potrebovala špeciálnu kontrolu nezávislých osôb.

Návrh bol predložený na mimoriadnom MZ, ale bol zmietnutý zo stola a pobúril viacerých „futbalových „poslancov. Myslíte si, že vážne nie je potrebná kontrola ? Prečo sú “ futbalisti“ proti ?

(Poznámka redakcie: Autor článku je redakcii známy, nakoľko článok bol podpísaný a jeho uverejnenie bolo konzultované aj telefonicky. Autor však požiadal o zachovanie anonymity, čo redakcia rešpektuje.)

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články