Opatrenia v súvislosti s mimoriadnou situáciou – oddelenia cudzineckej polície

0
28

Prezídium HaZZ |MM| Ako sme už spomínali, stránkové pracoviská oddelení cudzineckej polície do odvolania fungujú len v obmedzenom režime. Do odvolania sú upravené stránkové hodiny.

Stránkové hodiny na všetkých oddeleniach cudzineckej polície sú nasledovné:

Pondelok, Streda, Piatok: 8.00 hod. – 13.00 hod

Registrácie pobytu občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov sa nebudú vykonávať. Postačí ak takéto osoby, ktoré prídu na pobyt na územie SR, zašlú poštou prihlasovací lístok o začatí pobytu na území SR. Následne, po skončení opatrení, si prídu urobiť registráciu pobytu.

Štátni príslušníci tretích krajín si budú môcť požiadať len o podanie žiadosti o obnovenie prechodeného pobytu alebo o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas. Iné žiadosti sa počas tohto obdobia nebudú prijímať. Upozorňujeme však, že pri vstupe do budov sa bude skúmať to, či cudzinec dodržal povinnú 14 dňovú karanténu po príchode z cudziny. Ak cudzinec nedodrží karanténne opatrenia, alebo ak nebude mať tvár zakrytú ochranným rúškom (prípadne iným spôsobom zahalenú tvár) nebude vpustený na stránkové pracovisko.

 

 

 

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno