ISSN 1337-8481

Farmári zaviedli na družstvách tvrdé opatrenia

Nextina |MM| Poľnohospodárska skupina SANAGRO zaviedla na svojich farmách tvrdé opatrenia. Aj keď to môže pôsobiť tak, že dnes vyzerá život na farmách takmer rovnako, ako pred krízou spojenou so šírením koronavírusu, nie je to celkom tak. Farmári sa opatreniami snažia ochrániť zamestnancov aj produkciu, ktorá by mohla byť nútenou karanténou niektorého z pracovníkov, vážne ohrozená. „Naši pracovníci pracujú takmer štandardne, ako doposiaľ. Zmeny sa však snažíme prispôsobiť vzniknutej situácii a upraviť ich tak, aby sme v prvom rade eliminovali osobný kontakt medzi pracovníkmi, resp. aby prichádzalo k ich čo najväčšej izolácii,“ hovorí Tomáš Kohút, generálny riaditeľ spoločnosti SANAGRO.

Opatrenia prijala skupina SANAGRO v rastlinnej aj živočíšnej výrobe. Každá oblasť má totiž svoje špecifiká. V oblasti živočíšnej výroby, tam kde to bolo možné, boli dojičky rozdelené podľa jednotlivých zmien tak, aby sa zamedzilo ich osobnému kontaktu. Je tomu tak napríklad aj v spoločnosti Food Farm z Hlohovca, ktorá patrí už osem rokov pod SANAGRO, a ktorá patrí k najväčším dodávateľom mlieka na Slovensku. Mesačná produkcia dosahuje takmer 1,2 milióna litrov mlieka. „Snažíme sa zaistiť, aby sa pracovníci v rámci zmien striedali vo väčších časových rozostupoch ako zvyčajne, aby sa zaistilo riadne vetranie a dezinfekcia šatní,“ dodáva Tomáš Kohút zo SANAGRA. Produkciu mlieka však SANAGRO zabezpečuje aj v regióne Senice, konkrétne na Roľníckom družstve Samuela Jurkoviča v Sobotišti a aj na farme AFG v Turčianskych Tepliciach.

V rámci rastlinnej výroby nariadili na farme BOS-POR AGRO vytvorenie mikrotímov, do ktorých rozdelili pracovníkov, aby sa minimalizoval ich vzájomný styk. Ranné porady pred prácou sú telefonické alebo sa uskutočňujú na otvorenom priestranstve, všetci pracovníci musia pritom používať ochranu dýchacích ciest. “Používanie rúšok sme povinne nariadili na všetkých našich farmách a dodržiavanie tohto nariadenia budeme aj monitorovať, prípadné porušenie aj sankcionovať,“ informuje Tomáš Kohút. Zároveň vedenie podniku nariadilo strážnikom zákaz stretávania sa s ostatnými pracovníkmi. Spoločnosť BOS-POR AGRO pôsobí pri Senici a od roku 2010 sa zaoberá eko produkciou. Pod skupinu SANAGRO sa zaradila pred tromi rokmi. Rozdelenie práce do mikrotímov realizovali aj na ďalších farmách SANAGRA, tam, kde to bolo možné.

Zároveň sa agro skupina SANAGRO, tak ako aj ostatné spoločnosti z iných sektorov, musí vopred pripraviť na krízový scenár. „Vedúci jednotlivých fariem pripravujú možné scenáre, ktoré by sme v prípade vyhlásenia karantény mohli realizovať“ spresnil Tomáš Kohút, generálny riaditeľ skupiny SANAGRO, ktorá pôsobí na západnom a strednom Slovensku a združuje 10 fariem.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články