ISSN 1337-8481

Poslanci schválili rekonštrukciu futbalového štadióna za milióny Eur. Ľudia chodia aj dnes po takýchto chodníkoch.

Rekonštrukcia futbalového štadióna odklepnutá

Tak a je rozhodnuté ! Rekonštrukcia futbalového štadióna začína.

Na poslednom zasadnutí MZ 28.4.2020 bolo prijaté uznesenie na vyhlásenie verejného obstarávania spoločnosťou Správa majetku Sereď, s.r.o. na projektovú dokumentáciu a zhotovenie celého diela.

   Rozpočet  pre stavebné práce: 5 000 000 €.

Na zasadnutí MZ dňa 13.3.2020 bolo prijaté uznesenie č. 63/2020, v ktorom sa schválil súhlas s technickým zhodnotením prenajatého objektu futbalového štadióna na Športovej ulici v Seredi, súvisiaceho s rekonštrukciou objektu, do výšky predpokladaných nákladov 4 milióny eur, žiadateľovi Správa majetku Sereď, spol. s.r.o., so sídlom v Seredi, Námestie republiky 1176/10.

V týchto dvoch uzneseniach je na prvý pohľad rozpor v hodnote výšky investície, ktorá ako vidíme z mesiaca na mesiac rastie a samozrejme nie je ani konečná. Konečnú sumu budeme údajne poznať až po vypracovaní projektovej dokumentácie / ako prezentoval na zasadnutí MZ MUDr. Bucha aj Ing. Krajčovič /.

Na poslednom zasadnutí MZ dňa 28.04.2020 prerokovalo a

  1. a) berie na vedomie Informáciu a súhlasí s opatreniami prijatými na zmiernenie dopadu vplyvu COVID-19
  2. b) súhlasí s pozastavením realizácie mestských a školských investícií v roku 2020

a.”Vnútroblok D. Štúra” – 271.902  €

b.Trhovisko – 275.000 €

c.Katafalk na cintorín – 1.600 €

d.Štadión v roku 2020 – 245.000€

e.SPOZ – technika – 5.000€

f.Chodník Trnavská – 42.000€

g.Základná umelecká škola – nákup klímy a interaktívnej tabule – 3350 € a technické zhodnotenie budovy – 1 721 €

h.Základná škola Jana Amosa Komenského i.– prestrešenie prechodu medzi budovami – 47 048 € ii.-     Termostatické vyregulovanie sústavy – 70 000 €

Trhovisko v Seredi v roku 2020 vyzerá takto:

Takže toto sú fakty z posledného zasadnutia MZ, nehovoriac o tom, že boli ponížené dotácie pre oblasť športu a pre oblasť mládeže o 25%.

Takže na jednej strane ide mesto šetriť a na druhej strane sa rozhodne v takto neistej dobe odštartovať obrovskú investíciu ako je rekonštrukcia futbalového štadióna. Pri týchto rozhodnutiach  je vidieť akú silu má pár nadšencov futbalu v Seredi.

Mňa ako obyvateľa nášho mesta, ktorý chodí nielen pešo, ale aj s otvorenými očami najviac bolí táto arogancia moci, ktorá je v našom meste neustále presadzovaná.

Prejsť pešo okolo „Vravy“, či ísť po chodníku okolo „Progresu“ alebo nebodaj navštíviť kultúrnu akciu v našom historickom kultúrnom dome vyvoláva vo mne nesmierny smútok. Niektoré chodníky a cesty v našom meste sú doslova v katastrofálnom stave a mesto iba zalátanie havarijného stavu nazýva veľkodušne rekonštrukciou .

– – –

Chodníky v Seredi v roku 2020 aj vyzerajú takto:

Ani neviem ako by sa dala opísať prechádzka po parku okolo ruín kaštieľa.

Trhovisko, ani neviem či je hodné ho tak majestátne pomenovať.

Autá parkujúce na chodníkoch, zelených pásoch, provizórnych parkoviskách.

„Dobové„ betónové kvetináče , skaly a betónové kocky ako dekorácia či ohradenie parkovacích miest. A samozrejme by sa dalo ešte pokračovať, ale je mi z toho celého smutno.

– – –

Smetné nádoby v Seredi v roku 2020 vyzerjú aj takto:

Samozrejme nepopieram, že futbalový štadión taktiež potrebuje rekonštrukciu, ale v dobe, keď na jednej strane pozastavujeme všetky investičné akcie dáva mesto zelenú tak obrovskej a vlastne ani nevieme ako finančne náročnej investície, v čase keď síce má SMS na účte 2 mil. €, ale to je v tomto momente možno iba tretina financií, ktoré na rekonštrukciu mesto potrebuje. Priznajme sa, kto z nás by išiel stavať dom, resp. vilu s bazénom a tenisovým kurtom, keď nemá ani na bungalow ?

– – –

Bezpečnostné prvky v Seredi v roku 2020 vyzerjú takto:

Tieto betónové zábrany sú v skutočnosti odpadom, ktorý mesto Sereď pod vedením primátora mesta  Ing Martina Tomčányiho bez štipky hanby umiestnilo na hlavnú ulicu.

– – –

Držím nám všetkým občanom mesta palce a chcem veriť, že v blízkej budúcnosti sa začne v našom meste budovať a spríjemňovať prostredie nielen pár nadšencom futbalu, ale začne sa myslieť aj na nás ostatných.

(Poznámka redakcie: Autor článku je redakcii známy, nakoľko článok bol podpísaný a jeho uverejnenie bolo konzultované aj telefonicky. Autor však požiadal o zachovanie anonymity, čo redakcia rešpektuje.)

Foto v článku: (C) archiv SeredOnLine.sk a Milos Majko

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články