ISSN 1338-032X

Úprava podmienok pri zasadnutiach zastupiteľstiev a pri občianskych pohrebných obradoch

ÚVZ SR  |MM|  Pri zasadnutiach štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy sa povoľuje prítomnosť verejnosti, v týchto priestoroch je potrebné zabezpečiť dodržiavanie všetkých ostatných povinností – protiepidemických opatrení, vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy:

– zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
– zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
– zabezpečiť dodržiavanie nosenia ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,
– zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk) a nahradiť ich papierovými utierkami,
– zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: – ak sa u osoby prejavia príznaky, akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko, pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, najmenej 20 sekúnd, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov, zákaz podávania rúk;
– dodržiavať vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 m,
– zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
– zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr. kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr. pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

ROVNAKO SA UPRAVUJÚ PODMIENKY PRE VÝKON OBČIANSKYCH POHREBNÝCH OBRADOV PRI DODRŽANÍ NASLEDOVNÝCH PODMIENOK:

– vstup a pobyt v priestoroch pohrebného obradu umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
– pri vchode do priestorov pohrebného obradu aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
– zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre,
– smútočnú hudbu počas pohrebného obradu riešiť prednostne reprodukovanou formou,
– dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,
– z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
– vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,
– tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať pohrebné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti),
– pri východe z priestorov pohrebného obradu je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

CELÉ ZNENIE OPATRENIA NÁJDETE TU:
http://www.uvzsr.sk/…/opatrenie_zastupitelstva_a_pohreby.pdf

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články