Od 1. júna sa môžu otvoriť jasle, škôlky aj základné školy

0
43

ÚVZ SR |MM| Úrad verejného zdravotníctva SR vydal opatrenie, ktorým sa od 1. júna 2020 umožňuje činnosť:

📌 zariadenia školského stravovania
📌 zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (jasle) za podmienok uvedených v usmernení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
📌 za podmienok uvedených v rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a ak tak rozhodne zriaďovateľ:
– materské školy,
– materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
– materské školy pri zdravotníckych zariadeniach,
– základné školy na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka, prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok a jazykových skúšok,
– základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov prípravného ročníka, prvého až deviateho ročníka,
– základné školy pri zdravotníckych zariadeniach na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až deviateho ročníka,
– školské kluby detí
📌 stredné školy na účel konania komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, prijímacích skúšok a ukončovania výchovy a vzdelávania v dennej a externej forme štúdia (maturitné skúšky, záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky) a na účel skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania,
📌 jazykové školy zaradené do siete škôl a školských zariadení SR na účel konania štátnej jazykovej skúšky,
📌 prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa, a ak tak rozhodne zriaďovateľ,
📌 prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže, a ak tak rozhodne zriaďovateľ
📌 zariadenia, v ktorých sa poskytujú služby výchovy a starostlivosti o deti a mládež, a ak tak rozhodne zriaďovateľ“.

KOMPLETNÉ ZNENIE OPATRENIA NÁJDETE TU:
http://www.uvzsr.sk/…/zmena_opatrenia_prevadzky_zariadenia_…

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno