ISSN 1337-8481

Na rokovaní OZ v Šintave bol záujem obmedziť prítomnosť verejnosti. Kedy začne starostka Režňáková rešpektovať nariadenia platné na celom území SR?

Šintava  /  „Mimoriadne“ rokovanie Obecného zastupiteľstva v Šintave bolo mimoriadnym hneď z viacerých dôvodov. Hlavným dôvodom bola výzva Ústavného súdu o stanovisko Obesného zastupiteľstva ku konaniu prebiehajúcemu voči exstarostovi obce Miroslavovi Holičkovi vo veci porušenia Ústavného zákona na ochranu verejného záujmu.

Už pred začiatkom rokovania OZ sa snažila najskôr pracovníčka OÚ  slušne neumožniť vstup SOL do miestnosti s tým, že „ale my už máme plno“  verejnosti, ktorej účasť bola na rokovaní OZ obmedzená. Následne  ekonómka  OÚ  Tóthová vočla do sály s verejne predneseným výrokom : „ Majko je tu navyše“. Nepovedala, že jeden občan tu je navyše, ale konkrétne Majko. 

Niekto musí byť naozaj hodne nervózny už len z prítomnosti SOL na verejnom rokovaní OZ a to nehovoriac pri kladení otázok, ktorých intenzita (narastajúcimi prešľapmi pracovníčok obecného úradu, neriešením, alebo nedostatočným  riešením  vecí verejných a samozrejme aj množiacimi sa pochybeniami  starostky)  bude narastať. A nielen intenzita, ale aj priame poukazovanie na neschopnosť starostky riešiť problémy spôsobené obcou a nekompetentnými rozhodnutiami jej predchodcu.

Poslanec   Kavoň na štvrťkovom rokovaní  OZ pokračoval v tradícii prezentácie  demagógie a pri bode týkajúcom sa pokuty v súlade so zákonom zastupiteľstvom udelenej exstarostovi Holičkovi, ukázal poslancom obálku s tým, či majú záujem vidieť obsah obálky. Vychádzajúc  z následného príspevku poslanca je zrejmé, že mal záujem skutočne svojsky  poukázať na v podstate nemožnosť poslancov hlasovať o veci bez poznania obsahu  v obálke.  Akosi  nepochybne účelovo pozabudol na fakt, že zákon určuje príslušnú komisiu k vyhodnoteniu obsahu  obálky s povinným priznaním predloženým dnes už exstarostom  Holičkom. Spochybnil tak uznesenie príslušnej komisie na ochranu verejného záujmu  ustanovenej v súlade so zákonom, ktorej je inak dokonca členom.

Vystúpenie poslanca Kavoňa vyznelo výlučne ako určitá forma zastrašovania poslancov tvrdením, že podľa neho sa jedná o spôsob procesov z 50-tych rokov a že poslancom hrozí pokuta. Kavoň sa výrokom že nikoho neobhajuje snažil navodiť atmosféru, že mu ide o spravodlivosť, no jeho ďalšia argumentácia vyzerala úplne inak. Nemal problém dokonca zosmiešniť sám seba, že si nepamätá, čo obálka predložená komisii obsahovala.

Nikdy v minulosti ale rozhodnutie komisie nespochybnil. Vo štvrtok už ale išlo „do tuhého“ a v  skutočnosti to vyzeralo tak, že cieľom vystúpenia poslanca  Kavoňa bolo oddialenie meritórneho rozhodnutia OZ vo veci majetkového priznania vtedy starostu a štatutára obce Šintava Holičku. No a následne pravdepodobne zmarenie rozhodovania Ústavného súdu, resp. jeho rozhodovanie bez stanoviska Obecného zastupiteľstva.

„Pochovaním demokracie“ poslanec Kavoň nazval regulérny a zákonom stanovený postup, ktorý  Obecné zastupiteľstvo aplikovalo  do praxe a rozhodlo.  Zákon na ochranu verejného záujmu  ustanovuje presný postup, v akých prípadoch a ako má postupovať  príslušná komisia, ako následne aj poslanci OZ.

Poslanec Šimulčík rovnako ako obyčajne , kolegom poslancom vysvetlil  právny základ rozhodovania, čo urobil, resp. neurobil kolega Kavoň vtedy keď mohol konať a vecne kolegovi Kavoňovi ozrejmil postup a dôvody rozhodnutia komisie.

Poslanec Kavoň pri porovnávaní konania OZ so súdnymi  procesmi  z 50 –tych rokov si asi neuvedomil, s kým sa púšťa do diskusie o histórii.  Ing. PhDr. Ján Šimulčík, PhD., je totiž renomovaným a uznávaným historikom špecializujúcim  sa práve na novodobú históriu  a je autorom 9 odborných kníh práve s tématikou týkajúcou sa obdobia  pred  Novembrom ´89.  Tak vyzerala aj jeho reakcia po stránke odbornej voči síce emotívnemu no argumentačne amatérskemu vystúpeniu Kavoňa.

Výborne je situácia popísaná v zápisnici z rokovania OZ:

Poslanec Kavoň žiadal uviesť v zápisnici: vo všeobecnosti je absolútne neprijateľné, aby poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali a vydali rozhodnutie, pričom materiály ku rozhodnutiu vôbec nikdy nevideli, takto prijaté rozhodnutie je nemorálne, nedemokratické a zrejme aj nezákonné.

Poslanec Šimulčík vystúpil v rozprave a poukázal na to, že sám poslanec Kavoň si žiadnym uznesením nežiadal, aby oznámenie a dokumenty M. Holičku boli poskytnuté Obecnému zastupiteľstvu. Je neprípustné, aby poslanec vytýkal poslancom a obecnému zastupiteľstvu, že nekonali a sám nič nevykonal. Samotné nekonanie poslanca Kavoňa už dávalo poslancom jasný signál, že predložené podanie komisie, ktorej je Kavoň členom, je v poriadku a nemusia si dokumenty žiadať.  

Zápisnica OZ 21.5.2020

Obecné zastupiteľstvo schválilo odoslanie stanoviska Ústavnému súdu.

Uznesenie OZ 21.5.2020

Odpoveď OZ ústavnému súdu(1)

Poslanec Kavoň „perlil“ ešte raz. A to v diskusii, kedy sme sa starostky Režňákovej spýtali, na základe čoho je obmedzený počet verejnosti prítomnej na verejnom rokovaní Obecného zastupiteľstva. Starostka odpovedala, že na základe rozhodnutia hygienika. Toto ale nepoznala a citovať nevedela. Povedala síce, že prečítať ho vie aj ona, len nevedela odkiaľ.

Preto sme jej pomohli – čítanie to bolo krátke a ľahké, takže s naštudovaním necelé dva dni starého usmernenia by problém mať nemala. Uvolňovanie v 4. fáze sme na SOL zverejnili už 18. mája  2020, teda stačí, aby starostka Režňáková čítala médiá s aktuálnymi informáciami. Od 18. do 21. mája mala času na prípravu dostatok.

Na SOL sme uverejnili tu: https://www.seredonline.sk/2020/05/18/covid-19-od-stredy-20-maja-pristupujeme-k-vyraznemu-uvolnovaniu-opatreni/

Citujeme z materiálu 4. fáza  uvolňovania opatrení platného na území Slovenskej republiky od  stredy  20. Mája 2020:

Schôdze zo zákona – bez obmedzenia počtu

 

Prečo starostka obce Šintava na rokovaní OZ nerešpektovala uvolnenie opatrení platné na území Slovenskej republiky?

Poslanec Kavoň mal počas dňa asi málo humoru, tak sa vyjadril, že to sa týka obmedzenia poslancov. Že by podľa Kavoňa počas korona opatrení zasadali poslanci nekompletní? No, v niektorých prípadoch sa to vylúčiť nedá, no nie vo vzťahu k ich počtu. Ten totiž určuje zákon.

Rokovanie OZ bolo síce krátke, no pomerne zaujímavé.

Dnes o necelé dve hodiny bude riadne plánované rokovanie OZ v Šintave. Veríme, že starostka Režňáková si aspoň prečíta usmernenia hlavného hygienika  a nebude znovu konať nad rámec zákona obmedzeniami, ktoré  ak sa zopakujú, skončia ďalším podnetom na prokuratúre.

Videozáznam z rokovania OZ:

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články