nedeľa, 26. septembra, 2021
ISSN 1338-032X

Vojaci pomáhali v zatopených oblastiach

V uplynulých dňoch sme boli svedkami ako na východe krajiny udreli prívalové dažde takou silou, že voda zaplavila nielen domy, ale vytrhla časti chodníkov aj asfalt z cesty. Najviac postihnuté boli obce Pichne a Zubné. Tak ako pri každej živelnej pohrome aj teraz do zaplavených častí Slovenska smerovala armáda, aby vojaci pomohli domácim obyvateľom odstrániť následky povodne. Celkom 28 vojakov z útvarov z Michaloviec, Rožňavy a Prešova spolu s ťažkou technikou. pomohli tam, kde ich bolo najviac treba.

“Veľa práce aj s technikou nám pomohli OS SR, ktoré tu nasadili svojich ľudí, svoje stroje a títo nám pomáhajú prečistiť v extraviláne zanesené potôčiky a takisto pri čistení nánosov z hlavného toku rieky Pichňanka,” povedal starosta obce Pichne Július Baník. Koryto má hĺbku približne meter a pol. Potok bol prekrytý panelmi a slúžil ako chodník. “Keby neprišli ozbrojené sily, neviem, kto by to spravil. Ja som sa toho najviac obával, ale vidíte, koľko chlapov prišlo. Ja som im veľmi vďačný,” dodáva starosta.

Zo ženijného práporu v Seredi bol na východ presunutý mostný tank MT-55A, aby položili mostovku v susednej obci Zubné, kde veľká voda strhla most a odrezala časť obce s priemyselným areálom od zvyšku sveta. Špecialisti Pozemných síl OS SR a Národného centra vojenskej dopravy v spolupráci so Slovenskou správou ciest pripravili presun mostného tanku MT-55A zo Serede a mostovky zo ženijnej roty z Michaloviec, pomocou ktorých vytvorili náhradné premostenie spájajúce časti obce Zubné. V piatok 19. 6. tam došlo k strhnutiu mosta na toku Nechvaľa spájajúceho obec s miestnou časťou.

“Vzhľadom na hmotnosť súpravy, ktorá je takmer 70 ton, bolo potrebné zvážiť trasu presunu tak, aby nedošlo k poškodeniu existujúcej cestnej infraštruktúry,” uviedol veliteľ posádky Michalovce, podplukovník Roman Bobaľ. Ženisti spolu s miestnymi hasičmi a vodohospodármi zároveň upravujú brehy a pätky strhnutého mosta, aby sa čo najskôr zabezpečilo cestné spojenie.

Ďalšie články