ISSN 1337-8481

Upozornenie na  dopravné obmedzenia v Považskej Bystrici   

KR PZ Žilina |MM|  Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Považskej Bystrici upozorňuje motoristickú verejnosť, že v súvislosti s výraznými dopravnými obmedzeniami, ktoré sú v meste Považská Bystrica  na ceste II/517, ako súčasť stavby „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – I. a II. etapa“, bude od 03.07.2020 (piatok)  – 18.00 hod. do 05.07.2020 (nedeľa) – 19.00 hod. v lokalite od križovatky ciest II/517  a III/1983 ul. M. R. Štefánika po križovatku s miestnou komunikáciou vedúcou k budove OR PZ v Považskej Bystrici, realizovaná úplná uzávierka dvoch jazdných pruhov cesty II/517 a celej časti dopravného prepojenia s cestou III/1983 v smere na ul. Okružnú a železničnú stanicu, z dôvodu frézovania a položenia 2 nových vrstiev vozovky.

Doprava bude vedená po vyznačených obchádzkových trasách ul. Kukučínova, Športovcov, Mládežnícka, Robotnícka, Okružná a Hviezdoslavova a bude usmerňovaná umiestneným prenosným dopravným značením a dopravnými zariadeniami, prípadne riadená osobami spôsobilými a náležite poučenými na riadenie cestnej premávky. 

Vzhľadom k uvedenému žiada Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Považskej Bystrici motoristickú verejnosť, aby pri plánovaní ciest, v rámci ktorých využíva frekventovaný dopravný koridor úsekov ciest II/517 a III/1983 ul. M. R. Štefánika, zohľadnili vyššie uvedené dopravné obmedzenia, zvýšili opatrnosť a pozornosť, sledovali prenosné dopravné značenie a dopravné zariadenia, príp. ak je to možné v čase dopravných obmedzení využili inú trasu v meste Považská Bystrica.

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Považskej Bystrici naďalej odporúča účastníkom cestnej premávky vyhnúť sa podľa možností použitiu stavebne rekonštruovaného úseku cesty II/517 v dopravne najviac frekventovaných časoch t. j. v pracovné dni v čase od 05.30 hod. do 07.30 hod. a v čase od 13.00 hod. do 16.30 hod., prípadne odporúča motoristickej verejnosti, ktorá využíva pri svojich cestách diaľnicu D1 v lokalite Považská Bystrica (úsek Beluša – Bytča), pri vjazdoch a výjazdoch do tejto lokality použiť diaľničné privádzače Považská Bystrica – Juh (Sverepec) a Považská Bystrica – Sever (Vrtižer).

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články