Levočské múzeum školstva nadviazalo spoluprácu s držiteľom Krištáľového krídla. Vďaka jeho daru rozšírilo ponuku zážitkových programov

0
16

MŠVVŠ SR |MM| Deti so špeciálnymi potrebami majú novú možnosť vzdelávania sa. Múzeum špeciálneho školstva v Levoči získalo bezplatný softvér edukatívnej hry. Dar vo forme šiestich licencií poskytol jeho autor, Ondrej Vrábel, najmladší ocenený Krištáľovým krídlom v roku 2017.   

„Nášmu múzeu sa podarilo nadviazať spoluprácu s Ondrejom Vráblom, najmladším držiteľom Krištáľového krídla za filantropiu v roku 2017. Autor špeciálneho softvéru Pinf Hry nám bezplatne daroval šesť licencií. Tie budú súčasťou zážitkových aktivít edukatívneho programu Inakosť bez hraníc, určených školským skupinám a rodičom detí vo veku od šiestich rokov,“ konkretizuje Štefánia Petreková, vedúca Múzea špeciálneho školstva v Levoči.

Pinf Hry sa zrodili pred siedmimi rokmi. Ondrej mal 11 rokov. Inšpiráciou na ich tvorbu mu bola blízka príbuzná s detskou mozgovou obrnou. „Všimol som  si, že lepšie reaguje, keď sa jej písmenká a obrázky ukazovali na počítači,“ spomína  Ondrej, vtedy študent 8-ročného Gymnázia L. Novomeského v Senici. Naprogramoval jej jednoduchú hru, pri ktorej sa dokázala  na učenie sústrediť dlhšie. „Táto pozitívna spätná väzba ma vyburcovala k ďalšiemu rozvíjaniu a zdokonaľovaniu softvéru,“ hovorí Ondrej.

Pinf Hry pomáhajú deťom s mentálnym postihnutím a špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Sú im pomocníkom pri čítaní, rozoznávaní farieb či jednoduchej matematike. Orientovať ich v čase a priestore dokážu formou, ktorá je im veľmi blízka.  Špeciálny softvér pokrýva písanie, čítanie, logické uvažovanie, budovanie slovnej zásoby, rozoznávanie farieb, rozlišovanie pravej a ľavej strany, matematické operácie, logiku, jemnú motoriku a ďalšie zručnosti, ako sú práca s časom, práca s kalendárom či plánovanie.

„V súčasnosti je už dostupných 23 hier a využívajú sa vo viacerých školách a domácnostiach. Na Slovensku je to približne 1 500 domácností. Okrem slovenčiny sú moje hry dostupné aj v ďalších 12 jazykoch,“ prezradil nadaný študent. Aktuálne softvér pomáha v špeciálnych školách, denných stacionároch a centrách pre ľudí s mentálnym postihnutím. Nič však nie je ukončené. Ondrej neustále testuje ďalšie hry, vylepšuje ich, dopĺňa ďalšie jazykové mutácie. Má záujem uspieť aj v zahraničí, čo je omnoho náročnejšie ako na Slovensku.

„Pri hrách nie je odporúčaný vekový limit detí, ktoré môžu špeciálne Pinf Hry využívať. Je to na zvážení špeciálnych pedagógov, asistentov a rodičov detí, ktorí poznajú dané dieťa a vedia posúdiť čo zvládne, a aké vedomosti je dôležité u neho podporiť,“ priblížil Ondrej.

Slávnostné odovzdanie bezplatných licencií sa konalo 9. júla 2020 v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči za účasti samotného Ondreja Vrábla a prof. Jána Kyseloviča, generálneho riaditeľa Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktorého je levočské múzeum organizačnou súčasťou. Popoludnie vyvrcholilo ich spoločným podpisom Zmluvy o spolupráci a bezplatnom darovaní špeciálneho softvéru Pinf Hry Múzeu špeciálneho školstva v Levoči na 365 dní.

https://msslevoca.sk/

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno