ISSN 1338-032X

Slávnostné prestrihnutie pásky pri novom pamätníku venovaného ženistom za účasti ministra obrany J.Naďa

Dňa 27. augusta bol v Seredi predstavený verejnosti nový pamätník v podobe obojživelného pásového transportéra PTS-10, ktorý je postavený v blízkosti bývalých kasární VÁH na počesť a pamiatku všetkým vojakom, ktorí v Seredi slúžili v ženijnom prápore.

Slávnostného ceremoniálu sa zúčastnili minister obrany SR Jaroslav Naď, náčelník Generálneho štábu OS SR generál Daniel Zmeko, primátor mesta Sereď Martin Tomčányi, generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov MO SR Martin Jakáb a riaditeľ Vojenského historického ústavu Miroslav Čaplovič. Pozvanie prijali aj príslušníci Ženijného práporu v Seredi na čele s veliteľom Jozefom Kaslom, členovia UN Veteran Slovakia pod vedením prezidenta Štefana Jangla, členovia Zväzu vojakov SR zo Serede spolu s predsedom Ondrejom Urbanom a členovia združenia PRO MEMORIA VETERANORUM pod vedením Ota Beňa.

Mesto Sereď je dlhé desaťročia mestom ženistov. Oficiálne je to od roku 1949. Sereďskými kasárňami v minulosti prešli tisícky vojakov základnej vojenskej služby i vojakov z povolania. Primátor Serede Martin Tomčányi v tejto súvislosti pripomenul, že mnohí z nich v meste zostali, stali sa jeho obyvateľmi a aj po skončení aktívnej vojenskej služby sa podieľali na jeho rozvoji. Aj z tohto dôvodu sa pred približne dvoma rokmi rozhodol, postaviť na pamiatku všetkým ženistom slúžiacim v Seredi pamätník v podobe PTS transportéra.

Myšlienku sa napokon podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Transportér je osadený v blízkosti bývalých kasární VÁH. V armáde je určený na prepravu osôb, delostrelectva, ťahačov a inej techniky ako po súši, tak pri prekonávaní vodných prekážok. Pohyb vozidla na súši zabezpečujú pásy, pohyb vo vode dva lodné skrutky umiestnené v spodnej zadnej časti vozidla. Je zapožičaný z Vojenského historického ústavu Bratislava a ide o exponát z vojenského historického múzea v Piešťanoch.

Minister obrany J. Naď mimo iného povedal: „Ženijné vojsko patrí k tým súčastiam Ozbrojených síl, ktoré sú nasadzované na náročné operácie a misie v zahraničí, zároveň ich používame aj tu pri požiaroch, pri záplavách, pri snehových kalamitách, pri katastrofách rôzneho druhu. Aj v prípade koronavírusu sme použili veľmi veľa príslušníkov práve zo Ženijného práporu v Seredi na plnenie úloh po celom Slovensku,“ pripomenul minister obrany Jaroslav Naď. Ženisti robia podľa neho dobré meno Ozbrojeným silám, aj mestu Sereď. Dnes si pán primátor Serede p. Tomčányi pochvaľoval spoluprácu so ženijným práporom. Som preto veľmi rád, že sme práve v tomto meste odhalili výnimočný pamätník-pásový obojživelný transportér PTS – 10.“

Primátor mesta Tomčányi v príhovore poďakoval všetkým, ktorí sa na realizácii pamätníka podieľali. Bez spolupráce s Úniou vojnových veteránov, Zväzom vojakov SR v Seredi, podporou Ministerstva obrany SR a významnou pomocou velenia Ženijného práporu v Seredi by sa toto dielo nepodarilo uskutočniť.

Pásku slávnostne prestrihol minister obrany SR Jaroslav Naď, primátor Serede Martin Tomčányi, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Daniel Zmeko, prezident UN Veteran Slovakia plk. v.v. Štefan Jangl a veľiteľ ženijného práporu v Seredi Jozef Kasl.

Minister počas spomienkového podujatia udelil tiež pamätné medaily k 75. výročiu SNP a skončenia druhej svetovej vojny a Pamätnú medailu ministra obrany Slovenskej republiky III. stupňa celkovo 13 vojnovým veteránom.

 

Ďalšie články