Reprezentovali školu na celoslovenskom finále

0
135

Čokoládová tretra je medzinárodná bežecká súťaž pre deti od 6 do 11 rokov. Semifinálové kolo sa konalo 18. augusta v Bratislave a zúčastnili sa ho aj žiaci o ZŠ J. Fándlyho v Seredi. Následne malí atléti postúpili na veľké celoslovenské finále do Košíc, ktoré sa konalo 1.septembra.

Už na tréningoch bolo vidieť, že deti chcú dosiahnuť výborné výsledky aj v Košiciach. Ambasádori Ján Volko, jeho trénerka Naďa Bendová ( Slovenka roka 2020 za šport), sestry Janka a Danka Velďákové sa všetkým deťom venovali počas celého podujatia.

Učiteľka Andrea Gombáriková o súťaži hovorí: „Vo finále zabojovalo 24 detí (teda 12 chlapcov, 12 dievčat) z celého Slovenska vo svojich disciplínach ( beh na 100m, 200 m, 300m a hod raketkou) o postup medzi 10 najlepších na medzinárodné semifinále do Ostravy. Musím spomenúť, že sa tohto finále zúčastnil aj náš „ čerstvý prváčik“ Davidko Psota, ktorý vo svojej kategórii (Beh na 100m) skončil na krásnom 4.mieste a postúpil do Ostravy.
Naši atléti vedeli, že ak chcú postúpiť musia dať do súťaženia „všetko“- silu, rozum aj srdiečko. Sú to decká, ktoré majú veľký športový talent, sú všestranne nadané a je radosť s nimi pracovať. Za krásne výsledky v atletike na celoslovenskej úrovni , ktoré dosahujú už niekoľko rokov chcem poďakovať aj ich trénerom futbalu, basketbalu, hádzanej kde tiež patria k základným oporám svojich tímov. Samozrejme obrovské poďakovanie patrí rodičom za ich ochotu, ústretovosť, zabezpečenie dopravy, individuálne tréningy s deťmi a vynikajúcu spoluprácu. Chcela by som ešte poďakovať aj vedeniu našej školy, ktoré nás vo všetkých aktivitách podporuje a takisto aj rade rodičov, ktorá nám finančne prispela na dopravu a pobyt v Košiciach. Finančný dar sme dostali aj od Odborového zväzu polície v Trnave, ktorý pre deti vybavil p. Stejskal, za čo im tiež veľmi pekne ďakujeme.“

Umiestnenia detí:
Tobias Slovák – Hod raketkou- 1. miesto, 300m beh- 3. miesto + 1. miesto – štafeta (3x50m)
Lea Fogelová- Hod raketkou- 1. miesto, 300m beh- 13. miesto
Nina Stejskalová- Hod raketkou- 5. miesto, 300m beh- 15.miesto
Nina Fogelova – Hod raketkou- 10. miesto

Všetci štyria postúpili do TOP 10 a zmerajú si sily s deťmi z Čiech a Poľska na Ostravskom štadióne.