nedeľa, 29. novembra, 2020
ISSN 1337-8481

Pandémia ovplyvnila aj letnú turistickú sezónu v Chorvátsku, slovenskí policajti tam boli opäť užitoční

Prezídium PZ SR |MM| Už tradične, a teda aj tento rok, počas letnej turistickej sezóny odišli slovenskí policajti pomáhať do Chorvátska slovenským i zahraničným turistom. Policajná spolupráca bola spečatená na základe podpísania Dohody medzi Vládou Chorvátskej republiky a Vládou Slovenskej republiky.

Pandemická situácia a očakávaný pokles turistov však priniesli zmeny v podobe kratšieho času pôsobenia aj menšieho počtu policajtov. Po dohode boli teda vyslaní štyria policajti na obdobie od 1.7.2020 do 31.8.2020.

Chorvátska polícia znížila aj počet pozvaných policajných zborov z 21 v minulom roku na 10 v roku 2020. Vzhľadom na pozitívne ohlasy z predchádzajúcich rokov, aj v tomto roku,  boli slovenskí policajti vyslaní na výkon ich činností na služobných cestných vozidlách s označením „POLÍCIA“.

 

Slovenskí policajti pomohli vo viac ako 160 prípadoch

 

V období od 01. 07. 2020 do 31. 08. 2020 riešili slovenskí policajti v Chorvátsku celkovo  161 prípadov  pomoci slovenským turistom a turistom z iných štátov.

Slovenským občanom bola poskytnutá pomoc predovšetkým formou informácií podaných cez telefón, ale v mnohých prípadoch aj osobne. Slovenskí policajti pomáhali nielen slovenským, ale aj poľským a českým turistom,  vo veľkej miere i miestnym občanom, dokonca aj turistom z iných krajín, ktorí sa na našich policajtov obrátili s problémom práve preto, že ich videli na služobnom vozidle. Vo viacerých prípadoch tlmočili chorvátskym policajtom potrebné vyjadrenia turistov z rôznych krajín. Slovenskí policajti poskytovali pomoc pri úmrtí slovenského občana, pri pátraní po slovenských občanoch, pri platení pokút za dopravné priestupky. Tiež pri strate dokladov, pri krádežiach vecí, hotovostí a dokladov, pri dopravných nehodách. Pri zadržaní slovenských občanov z dôvodu spáchania trestného činu, resp. priestupku a aj pri odtiahnutí motorových vozidiel v prípadoch nesprávneho parkovania. Množstvo informácií poskytli najmä v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou.

Oproti minulému roku došlo k značnému poklesu počtu riešených prípadov a to až o 57% (v roku 2019 bolo riešených 371 prípadov). Uvedený stav bol spôsobený značným poklesom počtu slovenských turistov v jednotlivých destináciách. Za mesiac jún 2020 oproti rovnakému obdobiu roku 2019 bol pokles o 75%, v mesiaci júl bol pokles o 64%, štatistické údaje k mesiacu august ešte nie sú k dispozícii, avšak predpokladá sa pokles okolo 45%.

 

Chorvátske cesty sú bezpečné

 

Situácia na cestách v Chorvátsku bola pre slovenských turistov v roku 2020 priaznivá, podobne ako v predchádzajúcom roku. Na chorvátskych cestách nezahynul ani jeden občan Slovenska, vo viacerých prípadoch išlo o ťažké, resp. ľahké zranenie. Presné čísla dopravnej nehodovosti počas leta v Chorvátku ešte nie sú k dispozícii, je možné ale konštatovať, že Slováci boli účastníkmi dopravných nehôd v Chorvátsku v menšom počte ako v predchádzajúcom roku a aj následky dopravných nehôd sú priaznivejšie, čo priamo korešponduje so zníženým počtom turistov.

V prípade úmrtia jediného slovenského občana slovenský policajt z policajnej stanice Trogir participoval na dokumentovaní uvedeného prípadu spoločne s policajným pridelencom. Obaja spolupracovali s chorvátskou políciou a pozostalou rodinou. Išlo o prípad úmrtia 21 ročného občana z Trenčína v meste Zadar (podrobnosti k prípadu nie je možné zverejniť).     

 

 

Cieľ projektu „TOURS 2020“ policajti splnili

 

Cieľom vyslaných policajtov bolo zabezpečiť vyšší pocit bezpečnosti slovenských turistov dovolenkujúcich v Chorvátsku, poskytnúť slovenským turistom pomoc a asistenciu počas pobytu a tranzitu cez územie Chorvátska. Službu vykonávali v policajných uniformách, vždy spoločne s chorvátskymi policajtmi na služobných vozidlách s označením „POLÍCIA“. Služby boli realizované formou pešej resp. motohliadky spoločne s jedným resp. dvoma policajtmi z príslušnej policajnej stanice a tiež boli zapájaní do služieb na mori, na letisku a na hraničnom prechode.

            Slovenskí policajti pôsobiaci v Chorvátsku svojou profesionalitou dokázali, že projekt spoločných slovensko – chorvátskych policajných hliadok je mimoriadne efektívny a prínosný pre slovenských turistov a aj pre chorvátsku políciu. 

Počet prípadov, pri ktorých slovenskí policajti pomáhali osobne, je dôkazom správneho výberu lokality pre činnosť slovenských policajtov. Vysoká profesionalita slovenských policajtov, ich výborná znalosť chorvátskeho jazyka a chorvátskych právnych noriem vyústila do ich kvalitnej a efektívnej  praktickej činnosti
pri riešení prípadov pomoci občanom Slovenska. Činnosť slovenských policajtov v Chorvátsku zvýšila pocit bezpečnosti slovenských turistov,  pričom v mnohých prípadoch hliadky slovenskej polície podporili a zastúpili činnosť Zastupiteľského úradu v Záhrebe, pretože sa na nich slovenskí turisti obracali s najrôznejšími problémami, ktoré sa niekedy netýkali práce chorvátskej polície a boli k dispozícii priamo na mieste, kde sa udalosť slovenským turistom stala. Vlastná skúsenosť slovenských policajtov s projektom z minulých rokov priniesla vyššiu kvalitu ich činnosti a efektívnejšiu pomoc pre slovenských turistov aj chorvátsku políciu.

 

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články