nedeľa, 27. septembra, 2020
ISSN 1337-8481

Vláda schválila zmeny v odpadovom hospodárstve, riešia problémy spojené s koronavírusom

MŽP |MM|  SR Minister životného prostredia Ján Budaj dnes získal podporu vlády na urgentné riešenie problémov, ktoré vznikli aj v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19. Zmeny majú platiť od 1. októbra 2020.

„Vplyvom pandémie došlo na Slovensku k podstatnému zvýšeniu produkcie komunálnych odpadov a súčasne prudko klesli financie, prichádzajúce od výrobcov odpadov, v rámci systému rozšírenej zodpovednosti. Zber a separácia sa začali zadrhávať. To chceme napraviť,“ uviedol po rokovaní vlády minister Ján Budaj.

Ako dodal, zmeny v zákone o odpadoch prinášajú hneď niekoľko opatrení. „Tie sa dotknú napríklad  stabilizovania vzťahov v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Aby sme sa vyhli špekulatívnym postupom z minulosti, organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) budú musieť uzatvoriť zmluvy s obcami najneskôr do konca roka,“ uviedol minister s tým, že zmluvy by mali platiť najmenej dva roky. Na základe tejto zmeny budú môcť OZV efektívnejšie plánovať svoje výdavky a obciam nebude hroziť každoročné vypovedanie zmlúv.

Návrhom zákona, ktorý by sa mal schvaľovať v skrátenom legislatívnom konaní,  sa zároveň o rok posúva tzv. ekomodulácia, keďže sa zatiaľ neurčili pravidlá na úrovni Európskej únie. Návrh zákona prináša minimálne sadzby za zber a zhodnotenie obalov a neobalov. Toto stabilizuje systém triedenia a druhotného využívania odpadov

Pripomíname, že novela zákona o odpadoch  č. 79/ 2015  neurčuje žiadne nové poplatky, tie budú predmetom ďalších rokovaní. Je však dôležité si uvedomiť, že recyklačné poplatky sú na Slovensku v porovnaní s krajinami EÚ jedny z najnižších.

Treťou zmenou je odklad spustenia digitálnej evidencie odpadov prostredníctvom informačného systému odpadového hospodárstva. Systém, ktorý schválila bývalá vláda, nie je použiteľný, pretože zanedbal integráciu rezortných informačných systémov. „Získaný čas využijeme na skvalitnenie celého projektu,“ povedal minister.

Ministerstvo súčasne vracia pôvodný termín štartu zálohovania pet fliaš a hliníkových obalov.  Termín bol oddialený pre obavu z dôsledkov z pandémie COVID- 19 na 1.január 2O23. Teraz sa štart zálohovania vracia na pôvodný termín 1.januára 2022.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články