Prichádza štvrté kolo zbraňovej amnestie

0
99

MV SR  |MM|  Platiť bude od 1. novembra 2020 do 30. apríla 2021. Občania budú môcť počas šiestich mesiacov beztrestne odovzdať nelegálne držané strelné zbrane a strelivo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru. Poslanecký návrh novely zákona o strelných zbraniach a strelive schválila v utorok 22. septembra Národná rada SR.

Odovzdané zbrane a strelivo preskúmajú balistici Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru. Občania budú mať možnosť si túto zbraň zaevidovať pod podmienkou, že ňou nebol spáchaný trestný čin a spĺňajú podmienky na držanie alebo nosenie zbrane. Prípadne budú môcť previesť vlastníctvo zbrane na inú osobu spĺňajúcu podmienky. Ak tak neurobia, zbraň sa stane vlastníctvom štátu. Podobný postup je aj pri strelive.

ZBRAŇOVÁ AMNESTIA AKO PREVENCIA


Polícia Slovenskej republiky považuje zbraňovú amnestiu za prínos z pohľadu zlepšenia bezpečnostnej situácie na Slovensku. Jej význam je hlavne v prevencii – znížení počtu nelegálne držaných zbraní a streliva, a tým aj znížení rizika, že sa nimi bude páchať trestná činnosť. Takisto by amnestia mohla pomôcť aj pri prípadnej identifikácii zbraní, ktoré mohli byť v minulosti použité pri trestnej činnosti.

PREDCHÁDZAJÚCE ZBRAŇOVÉ AMNESTIE

Počas doterajších troch zbraňových amnestií občania odovzdali 10 865 zbraní a 82 010 kusov streliva. Z preskúmaných zbraní nebolo zistené spáchanie trestného činu ani s jednou z nich.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno