Európsky deň jazykov v podaní ŠPÚ prilákal 337 učiteľov a 147 žiakov

0
14

MŠVVŠ |MM| Aké je spojenie medzi 26. septembrom, kedy oslavujeme Európsky deň jazykov a podujatím s názvom Európsky deň jazykov on-line? Totožný názov predikuje priamu previazanosť. Organizované bolo Zastúpením Európskej komisie na Slovensku – kanceláriou Generálneho riaditeľstva pre preklad a Štátnym pedagogickým ústavom v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami pôsobiacimi na Slovensku

Európsky deň jazykov vznikol z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu v roku 2001. Napriek tomu, že Európsky deň jazykov minulý rok dovŕšil plnoletosť, až k jeho 19-tym narodeninám dostal špeciálny darček a to trojdňové on-line podujatie.

Cieľom podujatia bolo upriamiť pozornosť na význam výučby a učenia sa jazykov, aby sme lepšie porozumeli viacjazyčnosti, interkulturalite a následne prirodzene prehlbovali akceptáciu kultúrnej a jazykovej rozmanitosti. Európsky deň jazykov ponúka príležitosť vážiť si a podporovať všetky jazyky a kultúry. Inšpiratívny a do každej minúty plnohodnotne vyskladaný program ponúkol príklady dobrej praxe a metodické podnety na realizáciu on-line vyučovania cudzích jazykov.

Celé podujatie bolo zostavené tak, aby svojím obsahom zaujalo pozornosť žiakov zo základných a stredných škôl a rozšírilo ich jazykové aj interkultúrne kompetencie.

Pre žiakov bol určený dopoludňajší program, ktorý pozostával z prezentácií vysielaných naživo cez Facebook a YouTube a interaktívnych workshopov. Žiaci mali možnosť nahliadnuť do tajov učenia sa cudzieho jazyka, ale aj kultúry jednotlivých národov a národností, okrem toho spoznali aj slovenský posunkový jazyk.  Tým, že program celého podujatia bol organizovaný aj v spolupráci s kultúrnymi inštitútmi pôsobiacimi na Slovensku, väčšina workshopov bola vedená rodenými hovoriacimi, čím mali žiaci priamy kontakt so živým jazykom.

Kolegom/kolegyniam, učiteľom a učiteľkám jazykov bol určený popoludňajší program podujatia. Aj tento program bol rozdelený na streamované prezentácie a interaktívne workshopy.  Mnohé z nich ponúkli príklady dobrej praxe a metodické podnety reflektujúce trendy súčasnosti zamerané najmä na realizáciu online vyučovania a využívanie digitálnych technológií v učiteľskej praxi.

Do programu podujatia prispeli: British Council Bratislava, Goethe-Institut, Institut Français Slovaquie, Institute Cervantes de Bratislava, Istituto Italiano di Cultura di Bratislava, Österreich Institut, Ruské centrum vedy a kultúry na Slovensku, Trnavská univerzita, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Veľvyslanectvo Slovinskej republiky a niekoľkí učitelia zo základných škôl a gymnázií.

Na Európsky deň jazykov on-line sme zaznamenali 337 registrácií od učiteľov, 147 registrácii od žiakov a skupín žiakov, ktorí absolvovali spolu 29 workshopov a 16 streamovaných prednášok, ktoré odzneli v 9 rôznych jazykoch.

Aj tieto čísla sú verifikovateľným ukazovateľom, že podujatie bolo zmysluplnou oslavou Európskeho dňa jazykov. Objavujme i naďalej svet vďaka jazykom každý deň v roku.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno