nedeľa, 29. novembra, 2020
ISSN 1337-8481

Zákaz zhromažďovania neovplyvňuje činnosť ministerstva, súdov ani právnických profesií

Ministerstvo spravodlivosti SR |MM| Uznesenie vlády, ktoré sa týka zákazu zhromažďovania, neobmedzuje činnosť ministerstva, súdov, ani právnických profesií, a to ani v prípade, ak je pri konkrétnom úkone nevyhnutná účasť viac ako šiestich osôb. Ministerstvo spravodlivosti, súdy aj právnické profesie musia v maximálnej možnej miere zabezpečiť plnenie zákonom zverených úloh, povinností a služieb pre verejnosť. Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností a s cieľom zjednotiť postup ministerstva spravodlivosti, súdov a právnických profesií, a v súvislosti s aplikáciou opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, záverov ústredného krízového štábu, pandemickej komisie a uznesením vlády Slovenskej republiky z 12. októbra 2020 vydalo ministerstvo aktualizované opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia, ktoré oddnes (20. októbra 2020) platia pre rezort spravodlivosti, súdy aj Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS).

 

Súdy naďalej zabezpečujú všetky svoje činnosti, vrátane služieb pre verejnosť ako sú napríklad podateľňa, infocentrum, pokladňa, vyššie overovanie listín, pri dodržiavaní aktuálnych opatrení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva. V nevyhnutnom rozsahu a pri dodržaní opatrení Úradu verejného zdravotníctva sa uskutočňujú aj pojednávania, pričom je potrebné vykonať opatrenia proti prepĺňaniu pojednávacej miestnosti a zhromažďovaniu osôb pred pojednávacou miestnosťou. Zároveň platí, že predsedovia súdov sú povinní vyvinúť všetko nevyhnutné úsilie pre využívanie video-konferenčných zariadení a iných prostriedkov diaľkovej komunikácie, a to predovšetkým za účelom minimalizácie eskort odsúdených v trestnom konaní, v ktorom je potrebné v maximálnej možnej miere využívať video-konferenčné zariadenia pri vykonávaní výsluchu odsúdenej osoby. Okrem toho je potrebné na viditeľných miestach zabezpečiť oznamy, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná ostať v domácej izolácii. Pri vstupe do priestorov súdu je dezinfekcia na ruky, meria sa teplota, vstup je umožnený len s rúškom alebo iným vhodným prekrytím úst a nosa. Dbá sa aj na pravidelné vetranie a dezinfekciu priestorov a dotykových plôch, platí zákaz podávania rúk.

 

Povinnosť nosiť rúška, dodržiavať odstupy a dezinfikovať si ruky platí aj pre Zbor väzenskej a justičnej stráže. Pri vstupe do väzenských zariadení merajú teplotu. V ZVJS platia osobitné opatrenia v stravovacích zariadeniach a jedálňach, väznené osoby majú zabezpečené dezinfekčné prostriedky na čistenie rúk a tváre po každej návšteve a predvedení. Návštevy väznených sú realizované bezkontaktne, v obmedzenom režime. To znamená, že návšteva trvá maximálne jednu hodinu a je možné prijať maximálne tri osoby. Pri nástupe obvinených alebo odsúdených platia osobitné opatrenia, vrátane desaťdňovej izolácie či testov na COVID-19.

Pokiaľ ide o ministerstvo spravodlivosti, naďalej platia všetky doterajšie povinnosti – nosiť rúško, dodržiavať odstup, dezinfekcia a pravidelné umývanie rúk, vetranie priestorov a pravidelná dezinfekcia dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš).

 

Podrobnejšie informácie možné nájsť na tu:

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Opatrenia-COVID-19.aspx

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články