Zhrnuli sme mimoriadne opatrenia

0
15

Prezídium PZ SR |MM| S cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti a zabrániť šíreniu dezinformácií opätovne zverejňujeme informácie na tému mimoriadnych opatrení a režime na hraniciach so susednými štátmi.

 

TESTOVANIE A ZÁKAZ VYCHÁDZANIA

Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra platí na celom Slovensku zákaz vychádzania mimo bydliska.

Platia tieto VÝNIMKY aj bez testu:

v čase od 1:00 do 5:00

cesta na testovanie, do práce a doprovod dieťaťa do školy

najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, drogéria, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska, pohreby, cesta na poštu, do banky, poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu

pobyt v prírode v okrese bydliska

dojazd do bydliska do 25. októbra

 

V dňoch 30. októbra a 1. novembra sa uskutoční prvé kolo celoplošného testovania.

ZÁKAZ VYCHÁDZANIA – ORAVA A BARDEJOV

V okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo a v okrese Bardejov sa od 23. októbra do 25. októbra uskutoční pilotné testovanie.

V čase od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra tu bude platiť zákaz vychádzania mimo bydliska.

OSOBA BEZ TESTU VÝNIMKY:

v čase od 1:00 do 5:00

cesta na testovanie

najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, drogéria, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska, pohreby

dojazd do bydliska do 25. októbra

OSOBA S NEGATÍVNYM VÝSLEDKOM TESTU NIE STARŠÍM AKO Z 23. OKTÓBRA

Navyše VÝNIMKY:

cesta do práce a doprovod dieťaťa do školy

cesta na poštu, do banky, poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu

pobyt v prírode v okrese bydliska

 

ŠKOLY

Od pondelka 26. októbra sa bude vyučovať dištančne aj na druhom stupni základných škôl, a to do 27. novembra.

Prvý stupeň ZŠ sa môže zatiaľ vzdelávať v školách normálne, rovnako sa vyučovanie nezastavuje ani v materských školách a jasliach.

 

POLICAJTI BUDÚ KONTROLOVAŤ DODRŽIAVANIE OPATRENÍ VRÁTANE ZÁKAZU VYCHÁDZANIA

Polícia bude naďalej kontrolovať dodržiavanie prijatých opatrení vládou SR, od dnes vrátane zákazu vychádzania tak, ako to robili policajti doposiaľ.

Náhodné kontroly budú pokračovať a v prípade zistenia porušení bude každý prípad polícia riešiť individuálne.

Sankcie taktiež zostávajú vo výške ako doposiaľ, v blokovom konaní do 1000,- Eur a v správnom konaní do 1659,- Eur.

V prvom rade si treba uvedomiť, že je vyhlásený núdzový stav a vláda SR, hlavný hygienik SR a komisia prijali opatrenia proti šíreniu pandémie, na ktorú denne umierajú ľudia. V tejto súvislosti by malo byť prvoradé držať sa prijatých opatrení a čo najviac sa zdržiavať doma.

Nikto nechce vzbudzovať dojem strachu z razantných zákrokov polície v prípade monitoringu dodržiavania obmedzenia vychádzania. Žiadame občanov, aby sa nesnažili obchádzať nariadenia a vymýšľať spôsoby, ako sa reštrikciám vyhnúť.

V súvislosti so zákazom vychádzania nebudú policajné kontroly na hraniciach okresov.

 

HRANICE

Minister vnútra Roman Mikulec povedal, že Slovensko sprísni režim na hraniciach s Ukrajinou. Na hraniciach s Českom sa bude pokračovať v náhodných kontrolách. Prehodnotením situácie na hraniciach by sa mal v pondelok 26. októbra zaoberať Ústredný krízový štáb. Následne prinesieme viac aktualizovaných informácií.

_______________

UZNESENIE VLÁDY TU

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18827

 

NÚDZOVÝ STAV A ZÁKAZ ZHROMAŽĎOVANIA

Núdzový stav bol vyhlásený od 1.10. na nasledujúcich 45 dní a podľa Ústavného súdu je v súlade s Ústavou SR. V čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území. Z pohľadu trestného práva je potrebné upriamiť pozornosť na fakt, že núdzový stav je podľa Trestného zákona krízovou situáciou, ktorá podmieňuje pri niektorých trestných činov spáchaných počas jej trvania možnosť uloženia prísnejších trestov.

Vláda SR schválila zákaz zhromažďovania pre viac ako 6 osôb.

NOSENIE RÚŠOK A SANKCIE

Od 15.10. je povinné nosiť rúško aj v interiéroch, aj v exteriéroch pre všetky osoby nad 6 rokov.

Výnimky: deti do 6 rokov (od 3 do 6 je nosenie rúška odporúčané), osoby v exteriéri mimo zastavaného územia obce (min. 5 metrov od osôb mimo dom).

V prípade nenosenia rúšok na miestach, kde je to povinné, dochádza k porušovaniu opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, podľa ktorého Policajný zbor uloží takejto osobe za priestupok na úseku civilnej ochrany podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v blokovom konaní pokutu do výšky 1000 €, resp. v odôvodnených prípadoch oznámi predmetné porušenie zákona na príslušný Regionálny Úrad verejného zdravotníctva, kde je možné uložiť pokutu počas mimoriadnej situácie až do výšky 1659 €.

Porušenie povinnosti nosenia rúšok nahlasujte jednej z týchto inštitúcií: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, mestská alebo obecná polícia, Policajný zbor.

 

ĎALŠIE MIMORIADNE OPATRENIA PLATNÉ OD 15.10.

– zatvorené prírodné a umelé kúpaliská, akvaparky, wellness, fitness centrá, kiná, divadlá (výnimka: prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára)

– reštaurácie/bary: interiéri zatvorené, jedlo buď iba so sebou alebo na terase (stoly dva metre od seba), zatvorené od 22:00

– obchody a ďalšie prevádzky: 1 zákazník na 15 m2 (nevzťahuje sa na deti do 14 rokov)

– obchodné centrá: vstup s teplotou pod 37 stupňov, rovnaké obmedzenie ako v predošlom bode (zratúva sa plocha obchodov, nie spoločných priestorov)

– v čase od 09:00 do 11:00 (pondelok až piatok) môžu v potravinách a drogériách nakupovať iba seniori nad 65 rokov

– informácie o obmedzení hromadných podujatí, o možnosti organizovať podujatia nad 6 osôb nájdete na webe http://www.uvzsr.sk/

 

REŽIM NA PRACOVISKÁCH MINISTERSTVA VNÚTRA POČAS NÚDZOVÉHO STAVU

Od 5. októbra do odvolania platí upravený režim na nasledujúcich pracoviskách: okresné úrady, klientske centrá, dopravné inšpektoráty, oddelenia dokladov, evidencia zbraní.

Cudzinecká polícia 26. októbra do 30. októbra 2020 nebudú stránkové pracoviská na všetkých oddeleniach cudzineckej polície PZ vybavovať žiadnych klientov.  Klienti, ktorí boli objednaní v danom čase na konkrétny termín sa budú musieť znova objednať cez elektronický objednávací systém na najbližší voľný termín. Policajti cudzineckej polície budú využití na plnenie úloh Policajného zboru súvisiacich s riešením pandemickej situácie COVID-19 na území Slovenskej republiky.

 

Upozorňujeme, že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na dokladoch (s výnimkou cestovných pasov). Tá sa automaticky predlžuje až do uplynutia 4 mesiacov po skončení núdzového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou COVID-19.

 

POVINNÁ KARANTÉNA PO PRÍCHODE ZO ZAHRANIČIA

Povinná karanténa sa NEVZŤAHUJE, ak sa vraciate z menej rizikových krajín: Austrália, Bulharsko, Cyprus, Čína, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Írska republika, Island, Japonsko, Kórejská republika, Kanada, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, San Maríno, Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie, Švajčiarsko, Švédske kráľovstvo, Taiwan, Taliansko a Severného Írska a Vatikán

Ak sa vraciate z členskej krajiny Európskej únie, ktorá nie je uvedená na zozname vyššie, VZŤAHUJE sa na vás povinná karanténa a ste povinný pristúpiť k nasledovným krokom:

  1. Najneskôr pri vstupe na územie SR sa registrujte na webe https://korona.gov.sk/ehranica/ (Policajný zbor vás môže skontrolovať, či ste tak spravili)
  2. Izolujte sa v domácom prostredí (platí aj pre členov domácnosti)
  3. Telefonicky alebo elektronicky upovedomte Regionálny Úrad verejného zdravotníctva SR a svojho všeobecného lekára
  4. Najskôr 5. deň po návrate choďte na test, alebo buďte doma 10 dní (ak nebudete mať príznaky, karanténa sa skončí)

ALEBO

  1. Vstúpte na územie SR s negatívnym výsledkom testu na COVID-19, nie starším ako 72 hodín

Ak sa vraciate z krajiny mimo Európskej únie, respektíve z krajiny, ktorá sa nenachádza na zozname vyššie, VZŤAHUJE sa na vás povinná karanténa a ste povinný pristúpiť k nasledovným krokom:

  1. Najneskôr pri vstupe na územie SR sa registrujte na webe https://korona.gov.sk/ehranica/ (Policajný zbor vás môže skontrolovať, či ste tak spravili)
  2. Izolujte sa v domácom prostredí (platí aj pre členov domácnosti)
  3. Telefonicky alebo elektronicky upovedomte Regionálny Úrad verejného zdravotníctva SR a svojho všeobecného lekára
  4. Najskôr 5. deň po návrate choďte na test

TRANZIT: Ak sa vraciate zo “zelenej krajiny”, ale prechádzate cez “červenú krajinu”, nevzťahuje sa na vás povinná karanténa. Pri kontrole musíte vedieť preukázať, že ste cez “červenú krajinu” len prechádzali. To, či budete vpustení na územie konkrétnej krajiny je jej záležitosťou, a preto si vždy pred cestou overte aktuálnu situáciu v danej krajine na webe MZV SR.

V prípade, že sa na vás vzťahuje povinná karanténa, máte právo dostať PNku.

Detailné výnimky z povinnej karantény nájdete v opatrení na webe ÚVZ SR.

Výnimky platiace pre územie ČR sú uvedené nižšie.

VÝNIMKY PRE PENDLEROV Z ČR

Keďže sa náhodné kontroly vykonávajú SÚSTAVNE len na hranici s Českou republikou, nasledujúce výnimky sa týkajú iba pendlerov z ČR.

Ak máte trvalý alebo prechodný pobyt na území SR, ale miesto výkonu práce (aj živnostníci) sa nachádza v pohraničí do 30 km od otvoreného hraničného priechodu, povinná karanténa sa na vás NEVZŤAHUJE. Nezabudnite mať pri sebe potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o výkone práce. Upozorňujeme, že to, či vás pustia na svoje územie susedné krajiny je výlučne v ich kompetencii.

Ak máte trvalý alebo prechodný pobyt v pohraničí do 30 km od otvoreného hraničného priechodu, ale miesto výkonu práce (aj živnostníci) sa nachádza na území SR do 30 km po pozemnej komunikácií od otvoreného hraničného priechodu, povinná karanténa sa na vás NEVZŤAHUJE. Nezabudnite mať pri sebe potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o výkone práce. V prípade, že vo vašej domácnosti žijú nezamestnané osoby, môžu prekračovať hranice bez povinnosti karantény len s osobou, ktorá potvrdenie o práci má.

Karanténa sa na vás tiež NEVZŤAHUJE, ak máte trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti za predpokladu, že prekračujú hranicu v ich sprievode.

Kompletný zoznam výnimiek tu: https://www.uvzsr.sk/…/covid19/opatrenie_hranice_01_10.pdf

REŽIM NA HRANIČNÝCH PRIECHODOCH

Česká republika

– keďže krajina bola zaradená medzi “červené”, Policajný zbor vykonáva náhodnú kontrolnú činnosť vozidiel prichádzajúcich z jej územia

– cestovanie na územie ČR je pre obyvateľov SR obmedzené, pri návrate pre nich platí povinná karanténna

– výnimky z povinnej karantený platia pre pendlerov (viď. predošlú sekciu); osoby zamestnané v špecifických oblastiach (zdravotníctvo, opatrovateľstvo, veda-výskum, pedagogika, sezónne práce – poľnohospodárstvo/potravinárstvo); študentov (a jednu sprevádzajúcu osobu – môžu ju mať so sebou, nemusia); športovcov idúcich na tréning; osoby, ktoré sa idú postarať o rodinného príslušníka v sprievode maximálne ďalšej osoby; osoby, ktoré idú obhospodarovať pôdu do 10 km od štátnej hranice; umelci idúci na vystúpenia/nakrúcania

– recipročne platí výnimka aj pre osoby s trvalým pobytom v ČR, ktoré idú na územie SR s cieľom štúdia + môžu mať aj sprievod v podobe jednej osoby

– všetky vyššie uvedené výnimky sa pri možnej kontrole musia hodnoverne preukázať dokladom/potvrdením, ktorý zdôvodňuje ich právo na výnimku

– hraničné priechody sú otvorené (náhodné kontroly)

Rakúsko

– slovenská, ani rakúska strana nevykonávajú kontroly

– povinná karanténa sa na osoby vracajúce sa z tohto územia nevzťahuje

– hraničné priechody sú otvorené v štandardnom režime (voľný pohyb)

Maďarsko

– slovenská strana nevykonáva kontroly

– maďarská strana umožňuje vstup iba tým cudzincom, ktorí majú na jeho území trvalý alebo prechodný pobyt (Lakcim karta) a ich rodinným príslušníkom

– takýto režim na hraniciach s Maďarskom platí do 1.11.

– občania SR môžu vstúpiť na územie Maďarska, ak v priebehu 5 dní pred svojim príchodom absolvovali test na COVID-19 s negatívnym výsledkom a majú o tom potvrdenie

– občania SR, ktorí chcú vstúpiť na územie Maďarska a budú sa zdržiavať do 30 km od štátnej hranice, majú vstup povolený na 24 hodín

– povinná karanténa sa na osoby vracajúce sa z tohto územia nevzťahuje

– ďalšie špecifické výnimky a spôsob, ako požiadať o udelenie výnimky na vstup do Maďarska nájdete nižšie na webe MZV SR

– otvorené hraničné priechody: Rajka – Čuňovo (diaľničný priechod), Rajka – Čuňovo (starý priechod od 06:00-08:00 a 15:00-17:00), Komárno – Komárom, Komárno nový Monoštorský most, Esztergom – Štúrovo, Parassapuszta – Šahy, Kráľ – Banréve, Tornyosnémeti – Milhosť, Sátoraljaújhely – Slovenské Nové Mesto, Vámosszabadi – Medveďov, Letkés – Salka, Balassagyarmat – Slovenské Ďarmoty, Nógrádszakál/Ráróspuszta – Ráros, Somoskőújfalu – Šiatorská Bukovinka, Tornanádaska – Hosťovce, Esztergom- Štúrovo/vodná doprava-kompa

Poľsko

– slovenská, ani poľská strana nevykonávajú kontroly

– povinná karanténa sa na občanov SR vracajúcich sa z tohto územia nevzťahuje

– hraničné priechody sú otvorené v štandardnom režime (voľný pohyb)

Ukrajina

– Od 28. septembra 2020 je povolený vstup na územie Ukrajiny pre cudzincov. (viac info pozri nižšie web MZV SR)

– Ukrajina je červená krajina, pre osoby vracajúce sa na územie SR platí povinná karanténa

– otvorené hraničné priechody: Vyšné Nemecké – Užhorod, Ubľa – Malyj Bereznyj, Veľké Slemence – Mali Selmenci (pre peších od 8:00 do 20:00)

– Slováci cestujúci na Ukrajinu od 15.10.2020 nemusia absolvovať karanténu. Ukrajina zaradila SR medzi zelené krajiny.

 

SITUÁCIA VO SVETE

Ministerstvo zahraničných vecí SR pravidelne aktualizuje stránku so zoznamom takmer všetkých krajín sveta, kde sú uvedené cestovné obmedzenia: https://www.mzv.sk/cesto…/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

DETAILNÝ PREHĽAD MIMORIADNYCH OPATRENÍ A VŠETKÝCH VÝNIMIEK Z POVINNEJ KARANTÉNY/NOSENIA RÚŠOK

Úrad verejného zdravotníctva SR publikuje detailné prehľady mimoriadnych opatrení na svojej webovej stránke (hromadné podujatia atď.): http://www.uvzsr.sk/

NEVERTE HOAXOM

Policajný zbor prevádzkuje špecializovanú stránku,

Hoaxy a podvody – Polícia SR

na ktorej nájdete desiatky vyvrátených dezinformácií o koronavíruse – a kde môžete posielať tipy na hoaxy, na ktoré narazíte na internete.

OFICIÁLNY VLÁDNY WEB

Počty infikovaných/vyliečených/obetí a všetky dôležité informácie aj o režime v školách nájdete na oficiálnom vládnom webe: https://korona.gov.sk/

VŠETKY INFORMÁCIE O PLOŠNOM TESTOVANÍ

www.korona.gov.sk

www.somzodpovedny.sk

ĎALŠIE UŽITOČNÉ INFORMÁCIE NÁJDETE NA

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno