Ekologická havária na potoku Kyjov

0
13

MŽP |MM| Dnes aktuálne Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) rieši ďalšiu ekologickú haváriu na potoku Kyjov. Cez tento potok pretekajú vody z odkaliska Poša, ktoré prevádzkuje spoločnosť TP 2 s.r.o. Podnet podal starosta obce Nižný Hrušov. Znečistenie potoka sa prejavovalo bielou penou. Celá situácia je v stave šetrenia. Odobrali sa vzorky na expertízu v akreditovanom laboratóriu a SIŽP komunikuje s prevádzkovateľom odkaliska, aby zabránila ďalšiemu vypúšťaniu znečistených látok.

 

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno