ISSN 1338-032X

Takéto haldy plastového odpadu zo zahraničia na mestský pozemok “navozil” podnikateľ Krošlák. Tomčányi a Krajčovič nezasiahli.

Bude naše mesto skladiskom odpadu zo zahraničia? Všade sa dovozu odpadu, jeho skladovaniu a spracovávaniu bránia, no vedenie mesta Sereď na takúto (aj nelegálnu) činnosť vytvára vhodné podmienky ! Aký má na to dôvod ?

Sereď / Už v niekoľkých článkoch v minulosti a  dvoch uverejnených za posledný víkend, sa obyvatelia mesta mali možnosť oboznámiť s problematikou týkajúcou sa podnikania firmy TEKADEX s.r.o. a spoločnosťami, ktorým mesto prenajalo mestský pozemok (majetok) za účelom podnikania v Malom háji. Spoločností figurujúcich v tejto kauze je viac, no konateľ vždy ten istý – Ing. Tomáš Krošlák.

Obyvatelia sa teda dozvedeli o viac ako 65 000 Eur na odmenách, ktoré primátor mesta Tomčányi udelil prednostovi Krajčovičovi za vybavenie “výhodného” odoberania biologicky rozložiteľného odpadu z Mesta Sereď po dobu  niekoľkých desiatok rokov, ale aj o štruktúre firiem, v ktorých názvy sa o výberové komisie, Mesto Sereď a predmetný mestský pozemok postupne “obtreli”. V článku publikovanom na Aktuality.sk  https://www.aktuality.sk/clanok/853541/daniari-radili-podnikatelovi-ako-sa-zbavi-blokacie-majetku-za-uplatok-400-tisic-eur/, aj čo to o ľuďoch stojacimi za firmami. O spomenutom “výhodnom” odoberaní BRO a odmenách vyplatených Krajčovičovi si podrobnejšie povieme inokedy. (inak odmeny nie zo svojho Tomčányi udeľuje rád  a podľa výsledkov kontroly hlavnej kontrolórky aj nezákonne)

Obyvatelia teda ako tak už poznajú súvislosti, len stále nevedia, čo to vlastne na mestský pozemok v podstate do chráneného územia podnikateľ nechal navoziť. Plastový odpad je skladovaný bez akéhokoľvek podkladu a na holej zemine.

Mestský pisateľ mýtov Veselický sa v mestom (teda nami všetkými) platených novinách nepochválil nejakou tou fotografiou – že by malo vedenie mesta záujem vec zamiesť pod koberec?

Stav na mestskom pozemku pri bioplynovej stanici v Malom háji sledujeme a dokumentujeme od septembra  2020, teda takmer pol roka. Podnet od občana týkajúci sa nelegálnej skládky plastového odpadu dovážaného zo zahraničia bol nahlásený aj na Zelenú linku   Ministerstva životného prostredia a o probléme bolo informované aj SOL.

Obyvatelia mesta majú právo vedieť, ako je využívaný majetok mesta. Problém je, že aj v tomto prípade ide o využívanie nelegálne. A ešte väčším problémom je, že ako primátor mesta Tomčányi, tak prednosta MsÚ Krajčovič o pretrvávajúcom stave vedia a nezasiahli tak, ako by pri evidentnom porušovaní zmluvy o prenájme, ale zjavne aj zákona, zasiahnuť mali.  NEKONALI. Aj o tom ale neskôr.

Teraz sľúbené fotografie plastového odpadu, ktorý je v rozpore so zmluvou  zo zahraničia vozený a skladovaný na mestskom pozemku:

   

Tak toto všetko svojou NEčinnosťou dovolili spáchať na mestskom majetku primátor mesta Ing. Martin Tomčányi so svojimi podriadenými…

Alebo je za tým viac?

Ing. Tomáša Krošláka sme pred nedávnom kontaktovali telefonicky a dohodli sme si osobné stretnutie a rozhovor na tému jeho podnikania na mestskom pozemku a nelegálneho skladovania plastového odpadu. So stretnutím najskôr súhlasil. Neohlásil sa však v dohodnutom termíne a v našom telefonáte po týždni sa vyhováral, až následne odmietol osobný rozhovor, neskôr odmietol aj rozhovor telefonický a povedal, že sa vyjadrí len e-mailom.

Nuž, pán Krošlák si akosi neuvedomil, že my nemáme dôvod prosiť o jeho vyjadrenie a nechať sa vodiť za nos, ako to robí iným, dokonca aj kontrolným orgánom. My sme mu korektne dali možnosť vyjadriť sa. Túto nevyužil.

Prečo asi?

– – –

Články staršie a vývoj kauzy ODMENY PREDNOSTU KRAJČOVIČA nájdete v archíve SOL v tejto rubrike:

http://archiv.seredonline.sk/kauza-odmeny-prednostu-msu/index.html

Články na tému spoločnosti TEKADEX s.r.o. a súčasnej firmy čoby úspešného uchádzača o nájom mestského majetku na podnikanie nájdete tu:

Firmy sa menia, konateľ Krošlák a dlhy voči Mestu Sereď zostávajú

Môj postoj k obchodnej verejnej súťaži na pozemok v Malom háji – poslankyňa Mária Fačkovcová

Má mesto naozaj odvoz bioodpadu zadarmo?

Aká je budúcnosť  vývozu bioodpadu v našom meste ?

Aká je budúcnosť  vývozu bioodpadu v našom meste ?

Čo znamená “bezplatne” v našom meste…

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi v stredu

 

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články