pondelok, 25. januára, 2021
ISSN 1337-8481

MS SR hľadá riaditeľa Úradu pre správu zaisteného majetku

MS SR |MM|  Ministerstvo spravodlivosti hľadá šéfa nového Úradu pre správu zaisteného majetku. Záujemcovia, ktorí spĺňajú požiadavky, sa môžu hlásiť do 2. februára. Vyberať vedenie tohto nového úradu bude široká sedemčlenná komisia, v ktorej má mať okrem ministerstva spravodlivosti svoje zastúpenie aj Generálna prokuratúra, Špecializovaný trestný súd a Ministerstvo financií SR.

Nový úrad pre správu zaisteného majetku vzniká vďaka schváleniu zákona k zaisťovaniu majetku, ktorý ministerstvo spravodlivosti pod vedením Márie Kolíkovej presadilo minulý rok. Ide o dôležitú úpravu pre efektívny boj proti korupcii. Zákon je účinný od 1. januára a počíta aj so zriadením nového úradu pre správu zaisteného majetku, ktorý má začať fungovať od 1. augusta 2021. Dovtedy je potrebné zabezpečiť organizačno-personálnu, procesnú a materiálnu pripravenosť tohto úradu. S tým súvisí aj vyhlásenie výberového konania na riaditeľa tohto úradu.

„Od človeka, ktorý bude tento úrad viesť, bude závisieť celá činnosť tohto úradu. Je preto dôležité, aby to bol človek rozhľadený v agende súvisiacej s činnosťou tohto úradu, aby to bol človek, ktorý bude vedieť ako naložiť s majetkom, ktorý bol zaistený na základe rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní, osobitne predpokladám, že to budú rozhodnutia prokurátorov a, samozrejme, aj súdov. Je veľmi dôležité, aby to bol človek bez akýchkoľvek korupčných vplyvov. Verím, že aj na základe širokého zloženia výberovej komisie sa podarí nájsť skutočného profesionála,“ uviedla ministerka spravodlivosti M. Kolíková.

Výberové konanie bude zložené z písomnej a ústnej časti. Písomnú časť výberového konania tvorí test predovšetkým zo základných znalostí právnych predpisov vo vzťahu k činnosti Úradu pre správu zaisteného majetku, test z cudzieho jazyka a prípadová štúdia. V ústnej časti komisia preverí schopnosti a vlastnosti uchádzača.

Medzi podmienkami pre uchádzačov je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, ovládanie angličtiny na úrovni B2 – teda stredne pokročilý a minimálne 5-ročná prax v riadiacej funkcii. Očakávame, že kandidát bude mať dobré riadiace schopnosti, analytické, koncepčné a strategické myslenie, bude flexibilný, svedomitý, spoľahlivý a bude vedieť pracovať pod tlakom.

Úlohou nového riaditeľa úradu bude tvorba stratégie a štátnej politiky, koncepčná činnosť a tvorba zásadných opatrení, koordinovanie tvorby zásadných opatrení, zabezpečenie efektívnej komunikácie, účelného hospodárenia s majetkom na úrovni úradu a v rámci výkonu správy zaisteného majetku.

Bližšie informácie o výberovom konaní je možné nájsť na:

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/28541

alebo na:

https://www.profesia.sk/praca/ministerstvo-spravodlivosti-sr/O4019612

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články