nedeľa, 28. februára, 2021
ISSN 1338-032X

Výsledky kontrol na dodržiavanie protiepidemiologických opatrení

Prezídium PZ SR |MM| Na základe vyhláseného núdzového stavu a aktuálnej epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 polícia prijala prísnejšie opatrenia. Intenzívne kontroly pokračujú.

 

Od začiatku tohto roka (1.1. – 18.2.2021) policajti zistili:

  • 370 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény (§ 56 ods.1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho vybavili 153 prípadov v blokovom konaní, 15 prípadov napomenutím, 181 prípadov postúpili RUVZ SR a 21 prípadov je ešte v riešení.

 

  • 67 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok (§ 57 zákona č. 355/2007 Z.z.), všetky boli postúpené na ďalšie riešenie na RUVZ SR.

 

  • 6280 prípadov nenosenia rúšok (§ 56 ods.1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho bolo 4535 blokových pokút, 1028 napomenutí, 637 postúpených na RUVZ SR a 80 je ešte v riešení.

 

  • 12244 prípadov porušenia zákazu vychádzania (§ 32 ods.1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z.z), z tohto počtu bolo 10035 blokových pokút, 825 napomenutí, 638 postúpených na RUVZ SR a 746 je ešte v riešení.

 

  • 267 prípadov porušenia § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. (okrem ods. 1 písm. c) a písm. f)) , z toho v blokovom konaní uložených 138 pokút, 48 napomenutí, 78 postúpených, 3 sú ešte v riešení.

 

  • SPOLU priestupky a delikty: 19228, napomenutím bolo vybavených 1916 prípadov, uložených 14861 pokút, postúpených 1601 a v riešení je 850 prípadov.

 

V prípade zistenia porušení každý prípad rieši polícia individuálne. Sankcie sú v blokovom konaní do 1000,- Eur a v správnom konaní do 1659,- Eur.

 

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články