Neďaleko obecnej čističky v Šoporni vzniklo jazero plné fekáliami zapáchajúcej vody

0
5

Šoporňa / Pred viac ako týždňom nás obyvatelia obce Šoporňa upozornili na zapáchajúci odpad vytekajúci z obecnej čističky odpadových vôd do jazierka nachádzajúceho sa asi 200 m za čističkou v lesnom poraste. Jedná sa o skutočne znečistené jazero, ktorého prepad vyúsťuje do riečky tečúcej popod násyp a neskôr sa vlievajúcej do rieky Váh. Aj z dvoch potrubí vyúsťujúcich do potôčika vychádza evidentne kalná a mimoriadne zapáchajúca tekutina, ktorá sa v potôčiku usadzuje.

Samotné jazero v zalesnenom poraste je cítiť zápachom po fekáliách už z diaľky a to najmä na jar a v letných mesiacoch, na čo nás upozornili aj okoloidúci obyvatelia obce, ktorí boli dnes okolo obeda v tejto lokalite na prechádzke.

Prípad obyvatelia obce nahlásili aj na Zelenú linku Ministerstva životného prostredia. O riešení situácie budeme obyvateľov obce informovať.

Ak máte vedomosti o znečisťovaní životného prostredia aj v tomto konkrétnom prípade (má ísť o stav pretrvávajúci už niekoľko rokov), informujte nás, prípadne priamo kontaktujte Zelenú linku MŽP na tel. čísle: 0800 144 440 alebo e-mailom: zelena.linka@enviro.gov.sk.

Len spoločnou starostlivosťou a nekompromisným postojom k znečisťovaniu životného prostredia čisté životné prostredie uchránime aj pre ďalšie generácie.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno