Výsledky kontrol na dodržiavanie protiepidemiologických opatrení

0
6

Prezídium PZ SR |MM|  Na základe vyhláseného núdzového stavu a aktuálnej epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 polícia vykonáva prísnejšie kontroly a intenzívne sa zameriava na odhaľovanie ich nedodržiavania. V prípade zistenia porušení každý prípad rieši polícia individuálne. Sankcie sú v blokovom konaní do 1000,- Eur a v správnom konaní do 1659,- Eur.

 

Za ostatný týždeň, konkrétne od 18.2. do 25.2.2021, policajti odhalili:

 • 57 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény,
 • 12 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok,
 • 1053 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok,
 • 2348 prípadov porušenia zákazu vychádzania,
 • 51 prípadov porušenia §56 zákona č. 355/2007 Z. z. (okrem ods. 1 písm. c) a písm. f))
 • SPOLU priestupky a delikty: 3521, napomenutím bolo vybavených 365 prípadov, uložených 2726 pokút, postúpených 264 a v riešení je 166 prípadov.

 

Od začiatku tohto roka (1.1. – 25.2.2021) policajti zistili:

 • 427 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény (§ 56 ods.1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho vybavili 173 prípadov v blokovom konaní, 15 prípadov napomenutím, 216 prípadov postúpili RUVZ SR a 23 prípadov je ešte v riešení.

 

 • 79 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok (§ 57 zákona č. 355/2007 Z.z.), všetky boli postúpené na ďalšie riešenie na RUVZ SR.

 

 • 7333 prípadov nenosenia rúšok (§ 56 ods.1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho bolo 5290 blokových pokút, 1212 napomenutí, 736 postúpených na RUVZ SR a 95 je ešte v riešení.

 

 • 14592 prípadov porušenia zákazu vychádzania (§ 32 ods.1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z.z), z tohto počtu bolo 11959 blokových pokút, 993 napomenutí, 752 postúpených na RUVZ SR a 888 je ešte v riešení.

 

 • 318 prípadov porušenia § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. (okrem ods. 1 písm. c) a písm. f)) , z toho v blokovom konaní uložených 165 pokút, 61 napomenutí, 82 postúpených, 10 sú ešte v riešení.

 

 • SPOLU priestupky a delikty: 22749, napomenutím bolo vybavených 2281 prípadov, uložených 17587 pokút, postúpených 1865 a v riešení je 1016 prípadov.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno