ISSN 1338-032X

Výsledky kontrol na dodržiavanie protiepidemiologických opatrení za ostatný týždeň aj od začiatku roka

Prezídium PZ SR |MM|   Prezident PZ, plk. Peter Kovařík:

„Polícia sa dôsledne pripravila na veľkonočné sviatky, počítali sme s rôznymi scenármi vývoja situácie, ktoré by sa mohli udiať. Do ulíc sme vyslali viac policajtov a robili viac kontrol ako bežne býva cez šibačku, neoceniteľnou pomocou nám boli vojaci. Nechceli sme podceniť najmä kontroly počas presunov. Veľká mobilita by bola veľkým rizikom a pozitívne sa vyvíjajúca situácia pandémie by sa opäť zhoršila. Musím konštatovať, že občania boli veľmi zodpovední a mobilita sa týkala najmä presunov zo zamestnania. Väčšina ľudí si uvedomila, aké riziká môže priniesť húfne navštevovanie rodín a naozaj zostali doma, aby si o to viac užili šibanie a oblievanie na budúci rok.

Som vďačný všetkým policajtom a vojakom, ktorí strávili sviatky v práci a trpezlivo vysvetľovali, prečo ľudí kontrolovali a dbali o bezpečnosť a plynulosť na cestách. Ďakujem ľuďom za ústretovosť, povzbudivé slová, s ktorými sa policajti na cestách stretli a hlavne za ich zodpovedný prístup k celej situácii.“

 

Za ostatný týždeň, konkrétne od 29. 03. 2021 do 04. 04. 2021 (13. týždeň), policajti zistili:

 • 78 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény,
 • 3 prípady porušenia zákazu otvorenia prevádzok,
 • 1 084 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok,
 • 3 357 prípadov porušenia zákazu vychádzania,
 • SPOLU priestupky a delikty: 4522, napomenutím bolo vybavených 719 prípadov, uložených 3338 pokút za 137 454 eur, postúpených 334 a v riešení je 131 prípadov.

Počas 13. týždňa tohto roka bolo do služby velených takmer 19 962 policajtov a vojakov v rámci bežného aj zvýšeného výkonu služby. Okrem mimoriadnych opatrení v uliciach aj na hraniciach dohliadali na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, verejný poriadok, pátrali po nezvestných osobách, chránili životy a zdravie. Počas jedného týždňa skontrolovali 93 672 osôb. Rozmenené na drobné:

 • Počet nasadených príslušníkov v rámci bežného výkonu služby

Policajný zbor: 1191

ozbrojené sily Slovenskej republiky: 234

 • Počet nasadených príslušníkov v rámci zvýšeného výkonu služby

Policajný zbor: 5 411

ozbrojené sily Slovenskej republiky: 3 126

 • Počet kontrolovaných osôb

Celkovo: 93 672

 

Sumár od začiatku roka:

Od začiatku tohto roka (1.1. – 04.04.2021) policajti zistili:

 • 1 031 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény (§ 56 ods.1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho vybavili 402 prípadov v blokovom konaní, 26 prípadov napomenutím, 545 prípadov postúpili RUVZ SR a 58 prípadov je ešte v riešení.
 • 110 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok (§ 57 zákona č. 355/2007 Z.z.), všetky boli postúpené na ďalšie riešenie na RUVZ SR.
 • 15 787 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok (§ 56 ods.1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho bolo 10 941 blokových pokút, 3 074 napomenutí, 1 604 postúpených na RUVZ SR a 168 je ešte v riešení.
 • 34 835 prípadov porušenia zákazu vychádzania (§ 32 ods.1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z.z), z tohto počtu bolo 28 614 blokových pokút, 2 815 napomenutí, 1 499 postúpených na RUVZ SR a 1 907 je ešte v riešení.
 • SPOLU priestupky a delikty: 51 763, napomenutím bolo vybavených 5 915 prípadov, uložených 39 957 pokút, postúpených 3 758 a v riešení je 2 133 prípadov.

 

Ako to vyzerá v krajoch od začiatku roka z pohľadu páchania priestupkov a deliktov v súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami:

 • 5 053 v Bratislavskom kraji
 • 5 544 v Trnavskom kraji,
 • 4 665 v Trenčianskom kraji,
 • 4 671 v Nitrianskom kraji,
 • 6 345 v Žilinskom kraji,
 • 7 534 v Banskobystrickom kraji,
 • 10 634 v Prešovskom kraji,
 • 7 562 v Košickom kraji.

 

Počas kontrol využívame všetky dostupné sily a prostriedky Policajného zboru. Zvýšený výkon kontrol je zameraný hlavne na miesta so zvýšenou koncentráciou osôb, ale aj na dodržiavanie zákazu vychádzania na hlavných cestných ťahoch a hraniciach okresov so zlou, resp. zhoršenou epidemiologickou situáciou (najmä diaľnice, cesty pre motorové vozidlá I. a II. triedy). Kontroly sú taktiež zamerané na opodstatnenosť pohybu osôb v čase zákazu vychádzania, resp. účelu cesty. Naďalej prebiehajú aj intenzívne kontroly na vnútorných  hraniciach, na hraničných  priechodoch
vykonávame kontroly dodržiavania karanténnych opatrení (registrácia) v zmysle platnej  vyhlášky. Uvedené úlohy plnia policajti tak v rámci zvýšeného výkonu služby, ako aj v rámci bežného výkonu.

Do služieb s príslušníkmi Policajného zboru sú velení aj príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky. Úzko spolupracujeme aj s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na ich požiadanie im poskytujeme potrebnú súčinnosť pri kontrolnej činnosti dodržiavania nariadených opatrení.

 

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články