nedeľa, 19. septembra, 2021
ISSN 1338-032X

Držitelia vozidiel pozor! V rámci objektívnej zodpovednosti bude môcť vyrubiť pokutu za niektoré delikty aj obec

MV SR |MM|  Obce a obecné polície budú môcť od mája technickými prostriedkami zaznamenávať, prejednávať a pokutovať porušenie zákazu zastavenia a státia vozidiel. Dnes má takúto kompetenciu len Polícia Slovenskej republiky. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorá rozširuje právomoc obcí kontrolovať porušenie týchto deliktov prostredníctvom objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla.

Poslanecký návrh novely zákona schválila Národná rada Slovenskej republiky
na poslednej schôdzi. Spracovaný bol v súčinnosti s Prezídiom Policajného zboru a Ministerstvom vnútra SR.

ČO BUDÚ ROBIŤ MESTÁ A OBCE:
✅ zadokumentovanie porušenia povinnosti držiteľa vozidla (zákaz zastavenia a státia)
✅ vydanie rozkazu o pokute
✅ prijatie a vybavenie prípadne podaného odporu
✅ rozhodovanie v konaní o správnom delikte po podanom odpore
Odvolacie konanie proti rozhodnutiu obce vydanom po podaní odporu proti rozkazu bude viesť príslušný orgán Policajného zboru.

DÔVODY TEJTO ZMENY
V súčasnosti je možné správny delikt držiteľa vozidla (tzv. objektívna zodpovednosť) prejednať len vtedy, ak je zaznamenaný technickými prostriedkami, ktoré používa alebo využíva Policajný zbor. Polícia ale nemá dostatočné personálne ani technické kapacity na riešenie všetkých protiprávnych skutkov v cestnej premávke.
Na druhej strane značné množstvo predovšetkým okresných a krajských miest v poslednom období začalo riešiť problematiku parkovania rezidentov. Stanovili pravidlá a realizovali príslušné dopravné značenie, avšak nemajú kompetencie na výkon kontroly rešpektovania týchto pravidiel formou objektívnej zodpovednosti. Vyvodzovanie subjektívnej zodpovednosti vodiča vozidla je totiž príliš časovo, personálne a finančne nákladné a často bez žiaduceho výsledku.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články