Výsledky kontrol na dodržiavanie protiepidemiologických opatrení za ostatný týždeň aj od začiatku roka

0
18

Prezídium PZ SR |MM| Na základe vyhláseného núdzového stavu a aktuálnej epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 polícia naďalej vykonáva kontroly a  zameriava sa aj na odhaľovanie nedodržiavania opatrení.

 

Za ostatný týždeň, konkrétne od 19. 04. 2021 do 25. 04. 2021 (16. týždeň), policajti zistili:

 • 43 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény,
 • 1 prípad porušenia zákazu otvorenia prevádzky,
 • 396 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok,
 • 385 prípadov porušenia zákazu vychádzania,
 • SPOLU priestupky a delikty:825, napomenutím bolo vybavených 263 prípadov, uložených 1.467 pokút za 64.535 eur, postúpených 197 prípadov.

Počas 16. týždňa tohto roka bolo do služby velených viac ako 17.500 policajtov a vojakov v rámci bežného aj zvýšeného výkonu služby. Okrem mimoriadnych opatrení v uliciach aj na hraniciach dohliadajú tiež na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, verejný poriadok, pátrajú po nezvestných osobách, chránia životy a zdravie. Počas jedného týždňa skontrolovali takmer 70.000 osôb.

Podrobnosti v číslach:

 • Počet nasadených príslušníkov v rámci bežného výkonu služby

Policajný zbor: 11.279

ozbrojené sily Slovenskej republiky: 205

 • Počet nasadených príslušníkov v rámci zvýšeného výkonu služby

Policajný zbor: 3.830

ozbrojené sily Slovenskej republiky: 2.218

 • Počet kontrolovaných osôb

Celkovo: 68.992

 

Sumár od začiatku roka:

Od začiatku tohto roka (1.1. – 25.4.2021) policajti zistili:

 • 166 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény (§ 56 ods.1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho vybavili 445 prípadov v blokovom konaní, 30 prípadov napomenutím, 640 prípadov postúpili RUVZ SR a 51 prípadov je ešte v riešení.

 

 • 121 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok (§ 57 zákona č. 355/2007 Z.z.), všetky boli postúpené na ďalšie riešenie na RUVZ SR.

 

 • 072 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok (§ 56 ods.1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho bolo 12.417 blokových pokút, 3.560 napomenutí, 1.913 postúpených na RUVZ SR a 182 je ešte v riešení.

 

 • 943 prípadov porušenia zákazu vychádzania (§ 32 ods.1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z.z), z tohto počtu bolo 34.245 blokových pokút, 3.678 napomenutí, 1.799 postúpených na RUVZ SR a 2.221 je ešte v riešení.

 

 • SPOLU priestupky a delikty:302, napomenutím bolo vybavených 7.268 prípadov, uložených 47.107 pokút, postúpených 4.473 a v riešení je 2.454 prípadov.

 

Ako to vyzerá v krajoch od začiatku roka z pohľadu páchania priestupkov a deliktov v súvislosti s dodržiavaním protiepidemiologickými opatreniami:

 • 006 v Bratislavskom kraji
 • 320 v Trnavskom kraji,
 • 403 v Trenčianskom kraji,
 • 837 v Nitrianskom kraji,
 • 810 v Žilinskom kraji,
 • 650 v Banskobystrickom kraji,
 • 098 v Prešovskom kraji,
 • 178 v Košickom kraji.

 

Núdzový stav, napriek postupnému uvoľňovaniu opatrení, platí stále, preto počas výkonu kontrol využívame naďalej všetky dostupné sily a prostriedky Policajného zboru.

Do služieb s príslušníkmi Policajného zboru sú velení aj príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky. Počas kontrol sa zameriavame na miesta so zvýšenou koncentráciou osôb (nákupné strediská, stanice, odberné miesta a podobne). Kontroly pokračujú aj na hraničných  priechodoch a náhodné kontroly na  hraniciach okresov.

Taktiež pokračuje spolupráca s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na ich požiadanie im poskytujeme potrebnú súčinnosť pri kontrolnej činnosti dodržiavania nariadených opatrení.

 

 

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno